Background image
Background image
Kamisato Ayato

Kamisato Ayato (5★)

Kỹ năng

Tấn Công Thường - Trường Phái Kamisato: Marobashi
Tấn Công Thường - Trường Phái Kamisato: Marobashi
Trường Phái Kamisato - Kyouka
Trường Phái Kamisato - Kyouka
"Ngươi ảo tưởng rằng bản thân đã chiến thắng khi nào ấy nhỉ?"
Không chỉ là võ nghệ, ngay cả chính sự cũng như thế. Nhưng do phải giữ thể diện cho hai hiệp hội kia, cho nên câu này không tiện nói cho lắm. Chính vì thế mà chỉ có Thoma, Itto và Ayaka nghe qua.
Trường Phái Kamisato - Suiyuu
Trường Phái Kamisato - Suiyuu
"Thấy rồi đó, nhịp tim của ngươi trên mặt nước tĩnh lặng này."

bản dựng

vũ khí:
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
Ưu tiên Thiên Phú
EKỹ năng Nguyên tố>QKỹ năng Nộ>NATấn công thường
Thánh Di Vật:

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Tấn Công%

Ly

Tăng ST Nguyên Tố Thủy

Nón

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích

Ưu tiên chỉ số phụ

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích / Tấn Công% / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / HP% / Tinh Thông Nguyên Tố / Tấn Công
Thưởng:
2

Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Thủy.

4

Trong 15s sau khi sử dụng kỹ năng Nguyên Tố, tấn công thường và trọng kích tăng 30% sát thương.

hoặc
Thưởng:
2

Tấn công tăng 18%

4

Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này dùng kiếm đơn, trọng kiếm, vũ khí cán dài, sát thương tấn công thường nhân vật tạo thành tăng 35%.

hoặc
Thưởng:
2

Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Thủy.

2

Tấn công tăng 18%

hoặc
Thưởng:
2

Tăng sát thương nguyên tố Băng 15%

4

Khi tấn công kẻ địch đang bị Nguyên Tố Băng ảnh hưởng, sẽ tăng 20% tỷ lệ bạo kích, nếu địch ở trạng thái đóng băng, sẽ tăng thêm 20% tỷ lệ bạo kích.

hoặc
Thưởng:
2

Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Lôi

4

Sát thương tạo thành từ phản ứng Quá Tải, Điện Cảm, Siêu Dẫn, Nở Rộ tăng 40%; sát thương từ phản ứng Tăng Cường tăng 20%. Khi kích hoạt phản ứng Sinh Trưởng hoặc những phản ứng nêu trên, CD Kỹ Năng Nguyên Tố giảm 1s. Hiệu quả này mỗi 0.8s tối đa kích hoạt một lần.

hoặc
Thưởng:
2

Tấn công tăng 18%

4

Khi tấn công thường đánh trúng kẻ địch, sẽ có 36% tỷ lệ kích hoạt "Nghi Lễ Vực Thẳm": Tăng sát thương do tấn công thường gây ra, lượng tăng thêm bằng 70% tấn công; 0.05s sau khi tấn công thường gây ra sát thương, hiệu quả này sẽ biến mất. Khi tấn công thường chưa kích hoạt "Nghi Lễ Vực Thẳm", sẽ tăng 20% tỷ lệ kích hoạt lần sau, trong 0.2s tối đa kích hoạt 1 lần.

Đội hình xuất sắc nhất

Thiên phú nội tại

Trường Phái Kamisato - Mine Wo Matoishi Kiyotaki
Giai đoạn thăng thiên 1
Trường Phái Kamisato - Kyouka có hiệu quả sau:
·Sau khi thi triển, Kamisato Ayato sẽ nhận 2 tầng hiệu quả Namisen;
·Khi Thủy Ảnh phát nổ, Kamisato Ayato sẽ nhận được tối đa số tầng hiệu quả Namisen có thể đạt được.
Trường Phái Kamisato: Michiyuku Hagetsu
Giai đoạn thăng thiên 4
Khi Ayato không ra trận, nếu Năng Lượng Nguyên Tố thấp hơn 40 điểm, mỗi 1 giây sẽ hồi phục 2 điểm Năng Lượng Nguyên Tố.
Trường Phái Kamisato - Cơm Nước Thường Ngày
Khi nấu hoàn mỹ món ăn, có 18% cơ hội nhận thêm 1 món cùng loại với phẩm chất "kỳ lạ".

Cung mệnh

Kyouka Fuushi
Chòm sao Lv. 1
Tăng 40% sát thương của Shunsuiken gây ra khi HP của kẻ địch thấp hơn hoặc bằng 50%.
Suối Nguồn Thế Giới
Chòm sao Lv. 2
Hiệu quả Namisen tối đa cộng dồn đến 5 tầng. Khi Kamisato Ayato có được ít nhất 3 tầng Namisen sẽ tăng 50% giới hạn HP.
Vô Ý Thưởng Hoa
Chòm sao Lv. 3
Cấp kỹ năng Trường Phái Kamisato - Kyouka +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Dòng Chảy Vô Hạn
Chòm sao Lv. 4
Sau khi thi triển Trường Phái Kamisato - Suiyuu, tốc độ tấn công thường của nhân vật trong đội gần đó tăng 15%, duy trì 15s.
Vạn Thủy Nhất Lộ
Chòm sao Lv. 5
Cấp kỹ năng Trường Phái Kamisato - Suiyuu +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Ngọn Nguồn Bất Tận
Chòm sao Lv. 6
Sau khi thi triển Trường Phái Kamisato - Kyouka, lần tiếp theo Kamisato Ayato dùng Shunsuiken đánh trúng kẻ địch, sẽ tiến hành thêm 2 lần tấn công Shunsuiken, mỗi lần sẽ gây ra sát thương bằng 450% tấn công của Kamisato Ayato.
Hai lần tấn công Shunsuiken này sẽ không nhận được hiệu quả Namisen.

số liệu thống kê

Lv.1 - 20
Lv.20 - 40
Lv.40 - 50
Lv.50 - 60
Lv.60 - 70
Lv.70 - 80
Lv.80 - 90
Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
0
1
HP Căn Bản
-
1068
Tấn Công Căn Bản
-
23
P.Ngự Căn Bản
-
60
ST Bạo Kích
-
0%

Vật liệu thăng thiên

LV.1 - 20
0
LV.20 - 40
20000
1
3
3
LV.40 - 50
40000
3
2
10
15
LV.50 - 60
60000
6
4
20
12
LV.60 - 70
80000
3
8
30
18
LV.70 - 80
100000
6
12
45
12
LV.80 - 90
120000
6
20
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1