Background image
Background image
Kamisato Ayaka

Kamisato Ayaka (5★)

Kỹ năng

Tấn Công Thường - Trường Phái Kamisato: Naname
Tấn Công Thường - Trường Phái Kamisato: Naname
Trường Phái Kamisato - Senho
Trường Phái Kamisato - Senho
"Nước đọng trên cánh vụt tan biến, hạc trắng đạp nước oán hận chi?"
Trường Phái Kamisato - Hyouka
Trường Phái Kamisato - Hyouka
"Mây lãng đãng, trăng nhạt nhòa, sương mù mờ ảo, trái tim say đắm miền rong ruổi."
Trường Phái Kamisato - Soumetsu
Trường Phái Kamisato - Soumetsu
"Tuyết phủ thân hạc, vùi lấp tâm tư, tận đáy lòng nặng trĩu nỗi bi ai."

Cách build

Vũ Khí:
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
Ưu tiên thiên phú
QNộ>NANormal Attack>EKỹ năng
Thánh Di Vật:

Thuộc tính chính được đề xuất

Sands

ATK%

Goblet

Cryo DMG

Circlet

CRIT DMG / ATK%

Mức độ ưu tiên của thuộc tính phụ

CRIT DMG / ATK% / Energy Recharge / CRIT Rate / ATK
Bonus:
2

Tăng sát thương nguyên tố Băng 15%

4

Khi tấn công kẻ địch đang bị Nguyên Tố Băng ảnh hưởng, sẽ tăng 20% tỷ lệ bạo kích, nếu địch ở trạng thái đóng băng, sẽ tăng thêm 20% tỷ lệ bạo kích.

hoặc
Bonus:
2

Tăng sát thương nguyên tố Băng 15%

2

Tấn công tăng 18%

hoặc
Bonus:
2

Tấn công tăng 18%

2

Tấn công tăng 18%

hoặc
Bonus:
2

Tăng sát thương nguyên tố Băng 15%

2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

Best Team Comp

Thiên Phú Cố Định

Lời Phán Amatsumi Kunitsumi
Ascension Phase 1
Trong vòng 6s sau khi thi triển Trường Phái Kamisato - Hyouka, sát thương gây ra bởi tấn công thường và trọng kích của Kamisato Ayaka tăng 30%.
Lời Chúc Kanten Senmyou
Ascension Phase 4
Khi Trường Phái Kamisato - Senho kết thúc sẽ thi triển hàn băng, nếu đánh trúng địch, Kamisato Ayaka sẽ nhận hiệu quả sau:
·Hồi 10 điểm thể lực;
·Nhận 18% buff sát thương Nguyên Tố Băng, duy trì 10s.
Bí Kíp Kiểm Tra
Khi ghép nguyên liệu đột phá vũ khí sẽ có 10% tỷ lệ nhận x2 thành phẩm.

Cung Mệnh

Anh Đào Sương Giá
Constellation Lv. 1
Khi tấn công thường hoặc trọng kích của Kamisato Ayaka gây sát thương Nguyên Tố Băng cho địch, có 50% tỷ lệ giảm 0.3s CD của Trường Phái Kamisato - Hyouka. Hiệu quả này mỗi 0.1s chỉ kích hoạt 1 lần.
Tam Trùng Tuyết Môn
Constellation Lv. 2
Khi thi triển Trường Phái Kamisato - Soumetsu sẽ thi triển thêm 2 Cổng Băng Tuyết với quy mô rất nhỏ, mỗi cổng gây sát thương bằng 20% sát thương ban đầu.
Bạch Hoa Cẩm Họa
Constellation Lv. 3
Cấp kỹ năng Trường Phái Kamisato - Soumetsu +3.
Tăng nhiều nhất 15 cấp.
Doanh Khuyết Lưu Phản
Constellation Lv. 4
Sau khi kẻ địch chịu sát thương do Cổng Băng Tuyết của Trường Phái Kamisato - Soumetsu gây ra, phòng ngự của địch sẽ giảm 30%, kéo dài 6s.
Hoa Vân Chung Nhập Nguyệt
Constellation Lv. 5
Cấp kỹ năng Trường Phái Kamisato - Hyouka +3.
Tăng nhiều nhất 15 cấp.
Gian Thủy Nguyệt
Constellation Lv. 6
Mỗi 10s, Kamisato Ayaka sẽ nhận được Usurahi Butou, khiến sát thương trọng kích gây ra tăng 298%. Hiệu quả Usurahi Butou sẽ mất sau 0.5s trọng kích trúng kẻ địch, và bắt đầu tính giờ lại.

Nguyên liệu Đột phá

LV.12
20000
1
3
3
LV.23
40000
3
2
10
15
LV.34
60000
6
4
20
12
LV.45
80000
3
8
30
18
LV.56
100000
6
12
45
12
LV.67
120000
6
20
60
24
TOTAL
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

Nguyên Liệu Thiên phú

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
TOTAL
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1