Keqing

Xây dựng Keqing trong Genshin Impact

Các xây dựng Keqing tốt nhất

Thánh Di Vật

1
2
3

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Tấn Công%

Ly

Tăng ST Nguyên Tố Lôi

Nón

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích

Ưu tiên chỉ số phụ

1Tỷ Lệ Bạo Kích
2ST Bạo Kích
3Tấn Công%
4Tinh Thông Nguyên Tố
5Tấn Công
6Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Ưu tiên Thiên Phú

NATấn công thường>QKỹ năng Nộ>EKỹ năng Nguyên tố

Đội hình Keqing tốt nhất

Kỹ năng Keqing

Tấn Công Thường - Vân Lai Kiếm Pháp
Tấn Công Thường - Vân Lai Kiếm Pháp
Tinh Đẩu Quy Vị
Tinh Đẩu Quy Vị
"Con người là bướm đêm, cứ nhảy bổ vào ánh lửa gọi là thần tiên. Nhưng ánh sáng này của tôi là tự tôi thắp sáng."
Tuần Du Thiên Nhai
Tuần Du Thiên Nhai
Chiêu nhanh nhất trong kiếm thuật có thể chém rơi tất cả ngôi sao trên trời.

Thiên phú nội tại

Sự Trừng Phạt Sấm Sét

Giai đoạn thăng thiên 1

Trong thời gian Đá Lôi tồn tại, trong vòng 5s sau khi thi triển Tinh Đẩu Quy Vị, Keqing nhận đính kèm Nguyên Tố Lôi.

Ngọc Hành Cao Quý

Giai đoạn thăng thiên 4

Khi thi triển Tuần Du Thiên Nhai, tỷ lệ bạo kích của Keqing tăng 15%, hiệu quả nạp nguyên tố tăng 15%, duy trì 8s.

Thổ Địa Tổng Vụ

Passive

Khi làm nhiệm vụ phái đi thám hiểm ở Liyue, thời gian tiêu hao rút ngắn 25%.

Cung mệnh

Sấm Sét Trừng Phạt

Chòm sao Lv. 1

Trong thời gian Đá Lôi tồn tại, khi thi triển Tinh Đẩu Quy Vị lần nữa, ở nơi Keqing biến mất và xuất hiện gây ra sát thương phạm vi nguyên tố Lôi bằng 50% tấn công.

Nghiêm Nghị Hà Khắc

Chòm sao Lv. 2

Khi Keqing tấn công thường và trọng kích trúng kẻ địch bị ảnh hưởng bởi Nguyên Tố Lôi, có tỷ lệ 50% tạo 1 Nguyên Tố Hạt Nhân.
Hiệu quả này mỗi 5s chỉ kích hoạt 1 lần.

Trèo Tháp

Chòm sao Lv. 3

Cấp kỹ năng Tuần Du Thiên Nhai +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.

Điều Luật

Chòm sao Lv. 4

Trong vòng 10s sau khi Keqing kích hoạt phản ứng Nguyên Tố Lôi, lực tấn công tăng 25%.

Đèn Di Chuyển

Chòm sao Lv. 5

Cấp kỹ năng Tinh Đẩu Quy Vị +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.

Sao Liêm Trinh

Chòm sao Lv. 6

Khi tấn công thường, trọng kích, thi triển kỹ năng nguyên tố hoặc kỹ năng nộ, Keqing sẽ nhận 6% buff sát thương nguyên tố Lôi, kéo dài 8s.
Hiệu quả xuất phát từ tấn công thường, trọng kích, kỹ năng nguyên tố hoặc kỹ năng nộ tồn tại độc lập với nhau.

số liệu thống kê

Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
-
1
HP Căn Bản
-
1020
Tấn Công Căn Bản
-
25
P.Ngự Căn Bản
-
62
ST Bạo Kích
-
50.0%

Vật liệu thăng thiên

LV.1
0
LV.20
0
LV.40
20000
1
3
3
LV.50
40000
3
2
10
15
LV.60
60000
6
4
20
12
LV.70
80000
3
8
30
18
LV.80
100000
6
12
45
12
LV.90
120000
6
20
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1