Background image
Background image
Keqing

Keqing (5★)

Kỹ năng

Tấn Công Thường - Vân Lai Kiếm Pháp
Tấn Công Thường - Vân Lai Kiếm Pháp
Tinh Đẩu Quy Vị
Tinh Đẩu Quy Vị
"Con người là bướm đêm, cứ nhảy bổ vào ánh lửa gọi là thần tiên. Nhưng ánh sáng này của tôi là tự tôi thắp sáng."
Tuần Du Thiên Nhai
Tuần Du Thiên Nhai
Chiêu nhanh nhất trong kiếm thuật có thể chém rơi tất cả ngôi sao trên trời.

Cách build

Vũ Khí:
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
Ưu tiên thiên phú
NANormal Attack>EKỹ năng>QNộ
Thánh Di Vật:

Thuộc tính chính được đề xuất

Sands

ATK%

Goblet

Physical DMG Bonus

Circlet

CRIT Rate / CRIT DMG

Mức độ ưu tiên của thuộc tính phụ

CRIT Rate / CRIT DMG / ATK% / ATK / Energy Recharge
Bonus:
2

Sát thương vật lý tạo thành tăng 25%.

4

Sau khi kỹ năng nguyên tố đánh trúng kẻ địch, tấn công tăng 9%, kéo dài 7s, tối đa cộng dồn 2 tầng. Mỗi 0.3s tối đa kích hoạt 1 lần, sau khi tích đầy 2 tầng, hiệu quả bộ 2 món tăng 100%.

hoặc
Bonus:
2

Sát thương vật lý tạo thành tăng 25%.

2

Sát thương vật lý tạo thành tăng 25%.

hoặc
Bonus:
2

Sát thương vật lý tạo thành tăng 25%.

2

Tấn công tăng 18%

hoặc
Bonus:
2

Hiệu quả khiên tăng 35%

4

Khi được khiên bảo vệ, nhận thêm 40% tăng sát thương của tấn công thường và trọng kích.

hoặc
Bonus:
2

Sát thương vật lý tạo thành tăng 25%.

4

Trong 10s sau khi đánh bại kẻ địch, khi thi triển trọng kích không tiêu hao thể lực, và sát thương trọng kích tạo thành tăng 50%.

Best Team Comp

Thiên Phú Cố Định

Sự Trừng Phạt Sấm Sét
Ascension Phase 1
Ở thời gian Đá Lôi tồn tại, trong vòng 5s sau khi thi triển Tinh Đẩu Quy Vị, Keqing nhận Nguyên Tố Lôi đính kèm.
Ngọc Hành Cao Quý
Ascension Phase 4
Khi thi triển Tuần Du Thiên Nhai, tỷ lệ bạo kích của Keqing tăng 15%, hiệu quả nạp nguyên tố tăng 15%, duy trì 8s.
Thổ Địa Tổng Vụ
Khi làm nhiệm vụ phái đi thám hiểm ở Liyue, thời gian tiêu hao rút ngắn 25%.

Cung Mệnh

Sấm Sét Trừng Phạt
Constellation Lv. 1
Trong thời gian Đá Lôi tồn tại, khi thi triển Tinh Đẩu Quy Vị lần nữa, ở nơi Keqing biến mất và xuất hiện gây ra sát thương phạm vi nguyên tố Lôi bằng 50% tấn công.
Nghiêm Nghị Hà Khắc
Constellation Lv. 2
Khi Keqing tấn công thường và trọng kích trúng kẻ địch bị ảnh hưởng bởi Nguyên Tố Lôi, có tỷ lệ 50% tạo 1 Nguyên Tố Hạt Nhân.
Hiệu quả này mỗi 5s chỉ kích hoạt 1 lần.
Trèo Tháp
Constellation Lv. 3
Cấp kỹ năng Tuần Du Thiên Nhai +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Điều Luật
Constellation Lv. 4
Trong vòng 10s sau khi Keqing kích hoạt phản ứng Nguyên Tố Lôi, lực tấn công tăng 25%.
Đèn Di Chuyển
Constellation Lv. 5
Cấp kỹ năng Tinh Đẩu Quy Vị +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Sao Liêm Trinh
Constellation Lv. 6
Khi tấn công thường, trọng kích, thi triển kỹ năng nguyên tố hoặc kỹ năng nộ, Keqing sẽ nhận 6% buff sát thương nguyên tố Lôi, kéo dài 8s.
Hiệu quả xuất phát từ tấn công thường, trọng kích, kỹ năng nguyên tố hoặc kỹ năng nộ tồn tại độc lập với nhau.

Nguyên liệu Đột phá

LV.12
20000
1
3
3
LV.23
40000
3
2
10
15
LV.34
60000
6
4
20
12
LV.45
80000
3
8
30
18
LV.56
100000
6
12
45
12
LV.67
120000
6
20
60
24
TOTAL
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

Nguyên Liệu Thiên phú

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
TOTAL
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1