Mẫu Trảm Nham

Mẫu Trảm Nham (4★)

  • Loại: Kiếm Đơn
  • Thuộc tính phụ: Tăng Sát Thương Vật Lý
Kiếm dài cổ xưa được cất giữ trong Hắc Nham Xưởng, có thể chém sắt như chém bùn.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 44
Tăng Sát Thương Vật Lý: 7.5
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Khi tấn công thường hoặc trọng kích đánh trúng địch, tấn công và phòng ngự tăng 4%, kéo dài 6s, tối đa cộng dồn 4 lần. Mỗi 0.3s mới thi triển 1 lần.

Nhân vật được đề xuất

bennett

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18