Background image
Background image
Kaeya

Kaeya (4★)

Kỹ năng

Tấn Công Thường: Nghi Lễ Kiếm Thuật
Tấn Công Thường: Nghi Lễ Kiếm Thuật
Tuyết Tập Kích
Tuyết Tập Kích
Người có vẻ ngoài thân thiện như Kaeya lại là khối băng kiên cố không ai có thể làm tan chảy.
Vũ Điệu Băng Giá
Vũ Điệu Băng Giá
Ẩn giấu dưới nụ cười thân thiện, lời nói hòa nhã, lại là sự băng giá vô tình, tất cả đều là vũ khí của Kaeya.

Cách build

Vũ Khí:
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
Ưu tiên thiên phú
QNộ>EKỹ năng>NANormal Attack
Thánh Di Vật:

Thuộc tính chính được đề xuất

Sands

Energy Recharge / ATK%

Goblet

Cryo DMG

Circlet

CRIT Rate / CRIT DMG

Mức độ ưu tiên của thuộc tính phụ

Energy Recharge / CRIT Rate / CRIT DMG / ATK% / ATK / Elemental Mastery
Bonus:
2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

4

Sau khi thi triển kỹ năng nộ, tấn công cả đội tăng 20%, kéo dài 12s, hiệu quả này không cộng dồn.

hoặc
Bonus:
2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%

4

Tăng sát thương Kỹ Năng Nộ dựa trên 25% Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố. Chỉ có thể tăng tối đa 75% thông qua cách này.

hoặc
Bonus:
2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

2

Tăng sát thương nguyên tố Băng 15%

hoặc
Bonus:
2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%

Best Team Comp

Thiên Phú Cố Định

Lãnh Huyết Kiếm
Ascension Phase 1
Tuyết Tập Kích mỗi khi đánh trúng 1 đơn vị, sẽ hồi phục HP cho Kaeya tương đương 15% lực tấn công.
Trái Tim Vực Băng
Ascension Phase 4
Khi Tuyết Tập Kích khiến địch bị đóng băng, thì địch sẽ rơi ra Nguyên Tố Hạt Nhân.
Một lần Tuyết Tập Kích tối đa sinh ra 2 Nguyên Tố Hạt Nhân.
Che Giấu Sức Mạnh
Giảm 20% tiêu hao thể lực khi xung kích cho nhân vật trong đội của bản thân.
Không thể cộng dồn với buff Thiên Phú cố định có cùng hiệu quả.

Cung Mệnh

Huyết Mạch Ưu Việt
Constellation Lv. 1
Đối với địch bị ảnh hưởng bởi Nguyên Tố Băng, tấn công thường và tỷ lệ trọng kích bạo kích của Kaeya tăng 15%.
Vũ Điệu Trắng Vô Tận
Constellation Lv. 2
Trong thời gian có Vũ Điệu Băng Giá, nếu đánh bại địch sẽ cộng thêm 2,5s, tối đa 15s.
Vở Kịch Băng Giá
Constellation Lv. 3
Cấp kỹ năng Tuyết Tập Kích +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Nụ Hôn Giá Lạnh
Constellation Lv. 4
Tự động kích hoạt khi HP của Kaeya dưới 20%.
Tạo thành khiên hấp thụ sát thương bằng 30% giới hạn HP, kéo dài 20s.
Khiên có hiệu quả hấp thu 250% sát thương Nguyên Tố Băng.
Hiệu quả này mỗi 60s chỉ thi triển 1 lần.
Cái Ôm Lạnh Giá
Constellation Lv. 5
Cấp kỹ năng Vũ Điệu Băng Giá +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Vòng Tròn Băng Giá
Constellation Lv. 6
Vũ Điệu Băng Giá sẽ tạo ra thêm 1 nhũ băng lạnh giá, đồng thời hồi 15 điểm Năng Lượng Nguyên Tố khi thi triển.

Nguyên liệu Đột phá

LV.12
20000
1
3
3
LV.23
40000
3
2
10
15
LV.34
60000
6
4
20
12
LV.45
80000
3
8
30
18
LV.56
100000
6
12
45
12
LV.67
120000
6
20
60
24
TOTAL
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

Nguyên Liệu Thiên phú

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
TOTAL
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1