Background image
Background image
Kaeya

Kaeya (4★)

Kỹ năng

Tấn Công Thường: Nghi Lễ Kiếm Thuật
Tấn Công Thường: Nghi Lễ Kiếm Thuật
Đột Kích Băng Giá
Đột Kích Băng Giá
Người có vẻ ngoài thân thiện như Kaeya lại là khối băng kiên cố không ai có thể làm tan chảy.
Vũ Điệu Giá Rét
Vũ Điệu Giá Rét
Ẩn giấu dưới nụ cười thân thiện, lời nói hòa nhã, lại là sự băng giá vô tình, tất cả đều là vũ khí của Kaeya.

bản dựng

vũ khí:
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
Ưu tiên Thiên Phú
QKỹ năng Nộ>NATấn công thường>EKỹ năng Nguyên tố
Thánh Di Vật:

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Tấn Công%

Ly

Tăng ST Nguyên Tố Băng

Nón

ST Bạo Kích

Ưu tiên chỉ số phụ

ST Bạo Kích / Tấn Công% / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tỷ Lệ Bạo Kích / Tấn Công
Thưởng:
2

Tăng sát thương nguyên tố Băng 15%

4

Khi tấn công kẻ địch đang bị Nguyên Tố Băng ảnh hưởng, sẽ tăng 20% tỷ lệ bạo kích, nếu địch ở trạng thái đóng băng, sẽ tăng thêm 20% tỷ lệ bạo kích.

hoặc
Thưởng:
2

Tăng sát thương nguyên tố Băng 15%

2

Tấn công tăng 18%

hoặc
Thưởng:
2

Tấn công tăng 18%

4

Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này dùng kiếm đơn, trọng kiếm, vũ khí cán dài, sát thương tấn công thường nhân vật tạo thành tăng 35%.

hoặc
Thưởng:
2

Tăng sát thương nguyên tố Băng 15%

2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

Đội hình xuất sắc nhất

Thiên phú nội tại

Lãnh Huyết Kiếm
Giai đoạn thăng thiên 1
Đột Kích Băng Giá mỗi khi đánh trúng 1 đơn vị, sẽ hồi phục HP cho Kaeya tương đương 15% lực tấn công.
Trái Tim Vực Băng
Giai đoạn thăng thiên 4
Khi Đột Kích Băng Giá khiến địch bị đóng băng, thì địch sẽ rơi ra Nguyên Tố Hạt Nhân.
Một lần Đột Kích Băng Giá tối đa sinh ra 2 Nguyên Tố Hạt Nhân.
Che Giấu Sức Mạnh
Giảm 20% tiêu hao thể lực khi xung kích cho nhân vật trong đội của bản thân.
Không thể cộng dồn với buff Thiên Phú cố định có cùng hiệu quả.

Cung mệnh

Huyết Mạch Ưu Việt
Chòm sao Lv. 1
Đối với địch bị ảnh hưởng bởi Nguyên Tố Băng, tấn công thường và tỷ lệ trọng kích bạo kích của Kaeya tăng 15%.
Vũ Điệu Trắng Vô Tận
Chòm sao Lv. 2
Trong thời gian có Vũ Điệu Giá Rét, nếu đánh bại địch sẽ cộng thêm 2,5s, tối đa 15s.
Vở Kịch Băng Giá
Chòm sao Lv. 3
Cấp kỹ năng Đột Kích Băng Giá +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Nụ Hôn Giá Lạnh
Chòm sao Lv. 4
Tự động kích hoạt khi HP của Kaeya dưới 20%.
Tạo thành khiên hấp thụ sát thương bằng 30% giới hạn HP, kéo dài 20s.
Khiên có hiệu quả hấp thu 250% sát thương Nguyên Tố Băng.
Hiệu quả này mỗi 60s chỉ thi triển 1 lần.
Cái Ôm Lạnh Giá
Chòm sao Lv. 5
Cấp kỹ năng Vũ Điệu Giá Rét +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Vòng Tròn Băng Giá
Chòm sao Lv. 6
Vũ Điệu Giá Rét sẽ tạo ra thêm 1 nhũ băng lạnh giá, đồng thời hồi 15 điểm Năng Lượng Nguyên Tố khi thi triển.

số liệu thống kê

Lv.1 - 20
Lv.20 - 40
Lv.40 - 50
Lv.50 - 60
Lv.60 - 70
Lv.70 - 80
Lv.80 - 90
Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
0
1
HP Căn Bản
-
976
Tấn Công Căn Bản
-
19
P.Ngự Căn Bản
-
66
Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
-
0%

Vật liệu thăng thiên

LV.1 - 20
0
LV.20 - 40
20000
1
3
3
LV.40 - 50
40000
3
2
10
15
LV.50 - 60
60000
6
4
20
12
LV.60 - 70
80000
3
8
30
18
LV.70 - 80
100000
6
12
45
12
LV.80 - 90
120000
6
20
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1