Thiết Phong Kích

Thiết Phong Kích (4★)

  • Loại: Kiếm Đơn
  • Thuộc tính phụ: Tinh Thông Nguyên Tố
Kiếm có ngoại hình thon nhọn, là thần binh lợi khí từ dị quốc theo thương nhân lưu lạc đến Liyue. Nhanh nhẹn hiếm thấy, cực kỳ sắc bén.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 42
Tinh Thông Nguyên Tố: 36
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Trong 6s sau khi tạo thành sát thương nguyên tố, sát thương nhân vật tạo ra tăng 6%, cộng dồn 2 lần. Mỗi 1s mới thi triển 1 lần.

Nhân vật được đề xuất

xingqiukaedehara_kazuhakuki_shinobu

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18