Nhà Lữ Hành (Thảo)

Xây dựng Nhà Lữ Hành (Thảo) trong Genshin Impact

Dendro

Các xây dựng Nhà Lữ Hành (Thảo) tốt nhất

Cấu hình SUPPORT

Thánh Di Vật

1
2
3
4
5

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tấn Công% / Tinh Thông Nguyên Tố

Ly

Tăng ST Nguyên Tố Thảo / Tinh Thông Nguyên Tố

Nón

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích / Tinh Thông Nguyên Tố

Ưu tiên chỉ số phụ

1Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
2Tỷ Lệ Bạo Kích
3ST Bạo Kích
4Tấn Công%
5Tinh Thông Nguyên Tố

Ưu tiên Thiên Phú

QKỹ năng Nộ>EKỹ năng Nguyên tố>NATấn công thường

Đội hình Nhà Lữ Hành (Thảo) tốt nhất

Kỹ năng Nhà Lữ Hành (Thảo)

Tấn Công Thường - Xén Cỏ Dị Bang
Tấn Công Thường - Xén Cỏ Dị Bang
Yển Thảo Nhược Hóa
Yển Thảo Nhược Hóa
Cùng Paimon nghiên cứu âm thanh của cây cỏ mới mọc sau mưa nào.
Thảo Duyên Kiếm
Thảo Duyên Kiếm
Cùng Paimon quan sát mặt sắc nhọn của lá cây nào.

Thiên phú nội tại

verdant_overgrowth

Ngọn Cỏ Sinh Trưởng

Giai đoạn thăng thiên 1

Trong thời gian Thảo Liên Đăng tồn tại, mỗi giây sẽ nhận được một tầng hiệu ứng Ánh Sen Chiếu Rọi, khiến nhân vật trong trận đang trong khu vực đó tăng 6 điểm Tinh Thông Nguyên Tố. Hiệu ứng Ánh Sen Chiếu Rọi của Thảo Liên Đăng tối đa cộng dồn 10 tầng.
verdant_luxury

Cỏ Cây Sum Suê

Giai đoạn thăng thiên 4

Mỗi điểm Tinh Thông Nguyên Tố của Nhà Lữ Hành sẽ tăng 0.15% sát thương của Thảo Duyên Kiếm gây ra, tăng 0.1% sát thương của Yển Thảo Nhược Hóa gây ra.

Cung mệnh

symbiotic_creeper

Hạt Giống Ký Sinh

Chòm sao Lv. 1

Thảo Duyên Kiếm khi đánh trúng kẻ địch sẽ hồi cho Nhà Lữ Hành 3.5 điểm Năng Lượng Nguyên Tố.
green_resilience

Mầm Non Uyển Chuyển

Chòm sao Lv. 2

Thời gian tồn tại của Thảo Liên Đăng kéo dài thêm 3s.
whirling_weeds

Ngọn Cỏ Đung Đưa

Chòm sao Lv. 3

Cấp kỹ năng Thảo Duyên Kiếm +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
treacle_grass

Bụi Cỏ Um Tùm

Chòm sao Lv. 4

Thảo Liên Đăng sau khi kích hoạt Ánh Sen Biến Hóa sẽ nhận được 5 tầng hiệu quả Ánh Sen Chiếu Rọi của thiên phú Ngọn Cỏ Sinh Trưởng.
Cần mở khóa thiên phú Ngọn Cỏ Sinh Trưởng.
viridian_transience

Đồng Cỏ Sum Suê

Chòm sao Lv. 5

Cấp kỹ năng Yển Thảo Nhược Hóa +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
withering_aggregation

Mảng Xanh Hùng Vĩ

Chòm sao Lv. 6

Nhân vật chịu ảnh hưởng từ Ánh Sen Chiếu Rọi của Thảo Liên Đăng sẽ nhận được 12% Buff Sát Thương Nguyên Tố Thảo; Nếu Thảo Liên Đăng kích hoạt Ánh Sen Biến Hóa sẽ nhận được 12% buff sát thương nguyên tố tương ứng.

số liệu thống kê

Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
-
1
HP Căn Bản
-
912
Tấn Công Căn Bản
-
18
P.Ngự Căn Bản
-
57
Tấn Công%
-
0.0%

Vật liệu thăng thiên

LV.1
0
LV.20
0
LV.40
20000
1
3
3
LV.50
40000
3
10
15
LV.60
60000
6
20
12
LV.70
80000
3
30
18
LV.80
100000
6
45
12
LV.90
120000
6
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
11
6
4
20
12
6
6
22
31
6
1