Background image
Background image
Nhà Lữ Hành (Thảo)

Nhà Lữ Hành (Thảo) (5★)

Kỹ năng

Tấn Công Thường - Xén Cỏ Dị Bang
Tấn Công Thường - Xén Cỏ Dị Bang
Yển Thảo Nhược Hóa
Yển Thảo Nhược Hóa
Cùng Paimon nghiên cứu âm thanh của cây cỏ mới mọc sau mưa nào.
Thảo Duyên Kiếm
Thảo Duyên Kiếm
Cùng Paimon quan sát mặt sắc nhọn của lá cây nào.

bản dựng

vũ khí:
hoặc
hoặc
hoặc
Ưu tiên Thiên Phú
QKỹ năng Nộ>EKỹ năng Nguyên tố>NATấn công thường
Thánh Di Vật:

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tấn Công% / Tinh Thông Nguyên Tố

Ly

Tăng ST Nguyên Tố Thảo / Tinh Thông Nguyên Tố

Nón

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích / Tinh Thông Nguyên Tố

Ưu tiên chỉ số phụ

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích / Tấn Công% / Tinh Thông Nguyên Tố
Thưởng:
2

Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Thảo.

4

Kỹ Năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ sau khi đánh trúng kẻ địch, Kháng Nguyên Tố Thảo của mục tiêu sẽ giảm 30%, duy trì 8s. Nhân vật trang bị khi không ra trận cũng sẽ kích hoạt hiệu ứng.

hoặc
Thưởng:
2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

4

Sau khi thi triển kỹ năng nộ, tấn công cả đội tăng 20%, kéo dài 12s, hiệu quả này không cộng dồn.

hoặc
Thưởng:
2

Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

4

Sau khi kích hoạt phản ứng Nguyên Tố, tinh thông Nguyên Tố tất cả thành viên đội tăng 120 điểm, kéo dài 8s.

hoặc
Thưởng:
2

Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

4

Trong 8s sau khi kích hoạt phản ứng nguyên tố, sẽ căn cứ theo loại nguyên tố của các nhân vật khác trong đội để kích hoạt hiệu ứng cho người mang trang bị: Mỗi một nhân vật trong đội có cùng loại nguyên tố với người mang trang bị, sẽ tăng 14% tấn công; mỗi một nhân vật trong đội khác loại nguyên tố với người mang trang bị, sẽ tăng 50 điểm tinh thông nguyên tố. Mỗi loại hiệu ứng bên trên tối đa tính 3 nhân vật. Hiệu quả này mỗi 8s tối đa kích hoạt 1 lần. Khi người trang bị không ra trận, thì vẫn sẽ kích hoạt hiệu ứng này.

hoặc
Thưởng:
2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%

4

Sau khi thi triển kỹ năng nộ, mỗi 2 giây sẽ hồi 2 điểm năng lượng nguyên tố cho tất cả nhân vật trong đội (không bao gồm bản thân). Hiệu quả trong 6 giây, không cộng dồn.

Đội hình xuất sắc nhất

Thiên phú nội tại

Ngọn Cỏ Sinh Trưởng
Giai đoạn thăng thiên 1
Trong thời gian Thảo Liên Đăng tồn tại, mỗi giây sẽ nhận được một tầng hiệu ứng Ánh Sen Chiếu Rọi, khiến nhân vật trong trận đang trong khu vực đó tăng 6 điểm Tinh Thông Nguyên Tố. Hiệu ứng Ánh Sen Chiếu Rọi của Thảo Liên Đăng tối đa cộng dồn 10 tầng.
Cỏ Cây Sum Suê
Giai đoạn thăng thiên 4
Mỗi điểm Tinh Thông Nguyên Tố của Nhà Lữ Hành sẽ tăng 0.15% sát thương của Thảo Duyên Kiếm gây ra, tăng 0.1% sát thương của Yển Thảo Nhược Hóa gây ra.

Cung mệnh

Hạt Giống Ký Sinh
Chòm sao Lv. 1
Thảo Duyên Kiếm khi đánh trúng kẻ địch sẽ hồi cho Nhà Lữ Hành 3.5 điểm Năng Lượng Nguyên Tố.
Mầm Non Uyển Chuyển
Chòm sao Lv. 2
Thời gian tồn tại của Thảo Liên Đăng kéo dài thêm 3s.
Ngọn Cỏ Đung Đưa
Chòm sao Lv. 3
Cấp kỹ năng Thảo Duyên Kiếm +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Bụi Cỏ Um Tùm
Chòm sao Lv. 4
Thảo Liên Đăng sau khi kích hoạt Ánh Sen Biến Hóa sẽ nhận được 5 tầng hiệu quả Ánh Sen Chiếu Rọi của thiên phú Ngọn Cỏ Sinh Trưởng.
Cần mở khóa thiên phú Ngọn Cỏ Sinh Trưởng.
Đồng Cỏ Sum Suê
Chòm sao Lv. 5
Cấp kỹ năng Yển Thảo Nhược Hóa +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Mảng Xanh Hùng Vĩ
Chòm sao Lv. 6
Nhân vật chịu ảnh hưởng từ Ánh Sen Chiếu Rọi của Thảo Liên Đăng sẽ nhận được 12% Buff Sát Thương Nguyên Tố Thảo; Nếu Thảo Liên Đăng kích hoạt Ánh Sen Biến Hóa sẽ nhận được 12% buff sát thương nguyên tố tương ứng.

số liệu thống kê

Lv.1 - 20
Lv.20 - 40
Lv.40 - 50
Lv.50 - 60
Lv.60 - 70
Lv.70 - 80
Lv.80 - 90
Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
0
1
HP Căn Bản
-
912
Tấn Công Căn Bản
-
18
P.Ngự Căn Bản
-
57
Tấn Công
-
0.0%

Vật liệu thăng thiên

LV.1 - 20
0
LV.20 - 40
20000
1
3
3
LV.40 - 50
40000
3
10
15
LV.50 - 60
60000
6
20
12
LV.60 - 70
80000
3
30
18
LV.70 - 80
100000
6
45
12
LV.80 - 90
120000
6
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
11
6
4
20
12
6
6
22
31
6
1