Background image
Background image
Nhà Lữ Hành (Thảo)

Nhà Lữ Hành (Thảo) (5★)

Kỹ năng

Tấn Công Thường - Xén Cỏ Dị Bang
Tấn Công Thường - Xén Cỏ Dị Bang
Yển Thảo Nhược Hóa
Yển Thảo Nhược Hóa
Cùng Paimon nghiên cứu âm thanh của cây cỏ mới mọc sau mưa nào.
Thảo Duyên Kiếm
Thảo Duyên Kiếm
Cùng Paimon quan sát mặt sắc nhọn của lá cây nào.

Cách build

Vũ Khí:
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
Ưu tiên thiên phú
QNộ>EKỹ năng>NANormal Attack
Thánh Di Vật:

Thuộc tính chính được đề xuất

Sands

Energy Recharge

Goblet

Dendro DMG

Circlet

CRIT Rate / CRIT DMG

Mức độ ưu tiên của thuộc tính phụ

CRIT Rate / CRIT DMG / Elemental Mastery / Energy Recharge
Bonus:
2

Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Thảo.

4

Kỹ Năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ sau khi đánh trúng kẻ địch, Kháng Nguyên Tố Thảo của mục tiêu sẽ giảm 30%, duy trì 8s. Nhân vật trang bị khi không ra trận cũng sẽ kích hoạt hiệu ứng.

hoặc
Bonus:
2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

4

Sau khi thi triển kỹ năng nộ, tấn công cả đội tăng 20%, kéo dài 12s, hiệu quả này không cộng dồn.

hoặc
Bonus:
2

Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

4

Trong 8s sau khi kích hoạt phản ứng nguyên tố, sẽ căn cứ theo loại nguyên tố của các nhân vật khác trong đội để kích hoạt hiệu ứng cho người mang trang bị: Mỗi một nhân vật trong đội có cùng loại nguyên tố với người mang trang bị, sẽ tăng 14% tấn công; mỗi một nhân vật trong đội khác loại nguyên tố với người mang trang bị, sẽ tăng 50 điểm tinh thông nguyên tố. Mỗi loại hiệu ứng bên trên tối đa tính 3 nhân vật. Hiệu quả này mỗi 8s tối đa kích hoạt 1 lần. Khi người trang bị không ra trận, thì vẫn sẽ kích hoạt hiệu ứng này.

hoặc
Bonus:
2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%

4

Tăng sát thương Kỹ Năng Nộ dựa trên 25% Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố. Chỉ có thể tăng tối đa 75% thông qua cách này.

Best Team Comp

Thiên Phú Cố Định

Ngọn Cỏ Sinh Trưởng
Ascension Phase 1
Trong thời gian Thảo Liên Đăng tồn tại, mỗi giây sẽ nhận được một tầng hiệu ứng Ánh Sen Chiếu Rọi, khiến nhân vật trong trận đang trong khu vực đó tăng 6 điểm Tinh Thông Nguyên Tố. Hiệu ứng Ánh Sen Chiếu Rọi của Thảo Liên Đăng tối đa cộng dồn 10 tầng.
Cỏ Cây Sum Suê
Ascension Phase 4
Mỗi điểm Tinh Thông Nguyên Tố của Nhà Lữ Hành sẽ tăng 0.15% sát thương của Thảo Duyên Kiếm gây ra, tăng 0.1% sát thương của Yển Thảo Nhược Hóa gây ra.

Cung Mệnh

Hạt Giống Ký Sinh
Constellation Lv. 1
Thảo Duyên Kiếm khi đánh trúng kẻ địch sẽ hồi cho Nhà Lữ Hành 3.5 điểm Năng Lượng Nguyên Tố.
Mầm Non Uyển Chuyển
Constellation Lv. 2
Thời gian tồn tại của Thảo Liên Đăng kéo dài thêm 3s.
Ngọn Cỏ Đung Đưa
Constellation Lv. 3
Cấp kỹ năng Thảo Duyên Kiếm +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Bụi Cỏ Um Tùm
Constellation Lv. 4
Thảo Liên Đăng sau khi kích hoạt Ánh Sen Biến Hóa sẽ nhận được 5 tầng hiệu quả Ánh Sen Chiếu Rọi của thiên phú Ngọn Cỏ Sinh Trưởng.
Cần mở khóa thiên phú Ngọn Cỏ Sinh Trưởng.
Đồng Cỏ Sum Suê
Constellation Lv. 5
Cấp kỹ năng Yển Thảo Nhược Hóa +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Mảng Xanh Hùng Vĩ
Constellation Lv. 6
Nhân vật chịu ảnh hưởng từ Ánh Sen Chiếu Rọi của Thảo Liên Đăng sẽ nhận được 12% Buff Sát Thương Nguyên Tố Thảo; Nếu Thảo Liên Đăng kích hoạt Ánh Sen Biến Hóa sẽ nhận được 12% buff sát thương nguyên tố tương ứng.

Nguyên liệu Đột phá

LV.12
20000
1
3
3
LV.23
40000
3
10
15
LV.34
60000
6
20
12
LV.45
80000
3
30
18
LV.56
100000
6
45
12
LV.67
120000
6
60
24
TOTAL
420000
1
9
9
6
168
18
30
36

Nguyên Liệu Thiên phú

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
TOTAL
1652500
3
11
6
4
20
12
6
6
22
31
6
1