Background image
Background image
Nhà Lữ Hành (Lôi)

Nhà Lữ Hành (Lôi) (5★)

Kỹ năng

Tấn Công Thường - Tiếng Sấm Dị Bang
Tấn Công Thường - Tiếng Sấm Dị Bang
Lôi Ảnh Kiếm
Lôi Ảnh Kiếm
Thảo luận với Paimon về tất cả những con đường mà dòng điện có thể đi qua.
Xung Điện Sấm Rền
Xung Điện Sấm Rền
Cùng Paimon nghiên cứu về ánh sáng xuyên qua những đám mây.

bản dựng

vũ khí:
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
Ưu tiên Thiên Phú
EKỹ năng Nguyên tố>QKỹ năng Nộ>NATấn công thường
Thánh Di Vật:

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Ly

Tăng ST Nguyên Tố Lôi

Nón

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích

Ưu tiên chỉ số phụ

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tấn Công% / Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích / Tấn Công
Thưởng:
2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

4

Sau khi thi triển kỹ năng nộ, tấn công cả đội tăng 20%, kéo dài 12s, hiệu quả này không cộng dồn.

hoặc
Thưởng:
2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%

4

Tăng sát thương Kỹ Năng Nộ dựa trên 25% Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố. Chỉ có thể tăng tối đa 75% thông qua cách này.

hoặc
Thưởng:
2

Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

4

Sau khi kích hoạt phản ứng Nguyên Tố, tinh thông Nguyên Tố tất cả thành viên đội tăng 120 điểm, kéo dài 8s.

hoặc
Thưởng:
2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%

2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%

Đội hình xuất sắc nhất

Thiên phú nội tại

Tia Chớp
Giai đoạn thăng thiên 1
Khi các nhân vật khác trong đội nhận Khuyết Ngọc Dậy Sóng do Lôi Ảnh Kiếm sinh ra, CD của Lôi Ảnh Kiếm sẽ giảm 1.5s.
Sấm Rền
Giai đoạn thăng thiên 4
Tăng hiệu quả Nạp Nguyên Tố do Khuyết Ngọc Dậy Sóng của Lôi Ảnh Kiếm cung cấp theo 10% hiệu quả Nạp Nguyên Tố của Nhà Lữ Hành.

Cung mệnh

Sấm Sét Bội Thu
Chòm sao Lv. 1
Số lượng Khuyết Ngọc Dậy Sóng có thể sinh ra khi thi triển Lôi Ảnh Kiếm tăng đến 3.
Như Sấm Thịnh Nộ
Chòm sao Lv. 2
Sau khi Sấm Sét Uy Vũ của Xung Điện Sấm Rền đánh trúng địch, sẽ làm giảm 15% Kháng Nguyên Tố Lôi của địch, duy trì 8s.
Sấm Chớp Liên Miên
Chòm sao Lv. 3
Cấp kỹ năng Xung Điện Sấm Rền +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Mây Sét Khó Lường
Chòm sao Lv. 4
Khi nhân vật nhận được Khuyết Ngọc Dậy Sóng sinh ra từ Lôi Ảnh Kiếm, nếu Năng Lượng Nguyên Tố hiện tại của nhân vật này dưới 35%, thì Năng Lượng Nguyên Tố mà Khuyết Ngọc Dậy Sóng hồi phục sẽ tăng 100%.
Tiếng Sấm Giữa Đồng Hoang
Chòm sao Lv. 5
Cấp kỹ năng Lôi Ảnh Kiếm +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Thần Lôi Chấn Thế
Chòm sao Lv. 6
Mỗi khi Xung Điện Sấm Rền tạo ra 2 lần Sấm Sét Uy Vũ, thì Sấm Sét Uy Vũ lần sau sẽ gây 200% sát thương so với ban đầu, đồng thời hồi thêm 1 điểm Năng Lượng Nguyên Tố cho nhân vật hiện tại.

số liệu thống kê

Lv.1 - 20
Lv.20 - 40
Lv.40 - 50
Lv.50 - 60
Lv.60 - 70
Lv.70 - 80
Lv.80 - 90
Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
0
1
HP Căn Bản
-
912
Tấn Công Căn Bản
-
18
P.Ngự Căn Bản
-
57
Tấn Công
-
0.0%

Vật liệu thăng thiên

LV.1 - 20
0
LV.20 - 40
20000
1
3
3
LV.40 - 50
40000
3
10
15
LV.50 - 60
60000
6
20
12
LV.60 - 70
80000
3
30
18
LV.70 - 80
100000
6
45
12
LV.80 - 90
120000
6
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
11
6
4
20
12
6
6
22
31
6
1