Background image
Background image
Nhà Lữ Hành (Lôi)

Nhà Lữ Hành (Lôi) (5★)

Kỹ năng

Tấn Công Thường - Tiếng Sấm Dị Bang
Tấn Công Thường - Tiếng Sấm Dị Bang
Lôi Ảnh Kiếm
Lôi Ảnh Kiếm
Thảo luận với Paimon về tất cả những con đường mà dòng điện có thể đi qua.
Xung Điện Sấm Rền
Xung Điện Sấm Rền
Cùng Paimon nghiên cứu về ánh sáng xuyên qua những đám mây.

Cách build

Ưu tiên thiên phú
QNộ>EKỹ năng>NANormal Attack
Thánh Di Vật:

Thuộc tính chính được đề xuất

Sands

Energy Recharge

Goblet

Electro DMG

Circlet

CRIT Rate / CRIT DMG

Mức độ ưu tiên của thuộc tính phụ

Energy Recharge / ATK% / CRIT Rate / CRIT DMG / ATK
Bonus:
2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

4

Sau khi thi triển kỹ năng nộ, tấn công cả đội tăng 20%, kéo dài 12s, hiệu quả này không cộng dồn.

hoặc
Bonus:
2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%

2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%

hoặc
Bonus:
2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%

2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%

Best Team Comp

Thiên Phú Cố Định

Tia Chớp
Ascension Phase 1
Khi các nhân vật khác trong đội nhận Khuyết Ngọc Dậy Sóng do Lôi Ảnh Kiếm sinh ra, CD của Lôi Ảnh Kiếm sẽ giảm 1.5s.
Sấm Rền
Ascension Phase 4
Tăng hiệu quả Nạp Nguyên Tố do Khuyết Ngọc Dậy Sóng của Lôi Ảnh Kiếm cung cấp theo 10% hiệu quả Nạp Nguyên Tố của Nhà Lữ Hành.

Cung Mệnh

Sấm Sét Bội Thu
Constellation Lv. 1
Số lượng Khuyết Ngọc Dậy Sóng có thể sinh ra khi thi triển Lôi Ảnh Kiếm tăng đến 3.
Như Sấm Thịnh Nộ
Constellation Lv. 2
Sau khi Sấm Sét Uy Vũ của Xung Điện Sấm Rền đánh trúng địch, sẽ làm giảm 15% Kháng Nguyên Tố Lôi của địch, duy trì 8s.
Sấm Chớp Liên Miên
Constellation Lv. 3
Cấp kỹ năng Xung Điện Sấm Rền +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Mây Sét Khó Lường
Constellation Lv. 4
Khi nhân vật nhận được Khuyết Ngọc Dậy Sóng sinh ra từ Lôi Ảnh Kiếm, nếu Năng Lượng Nguyên Tố hiện tại của nhân vật này dưới 35%, thì Năng Lượng Nguyên Tố mà Khuyết Ngọc Dậy Sóng hồi phục sẽ tăng 100%.
Tiếng Sấm Giữa Đồng Hoang
Constellation Lv. 5
Cấp kỹ năng Lôi Ảnh Kiếm +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Thần Lôi Chấn Thế
Constellation Lv. 6
Mỗi khi Xung Điện Sấm Rền tạo ra 2 lần Sấm Sét Uy Vũ, thì Sấm Sét Uy Vũ lần sau sẽ gây 200% sát thương so với ban đầu, đồng thời hồi thêm 1 điểm Năng Lượng Nguyên Tố cho nhân vật hiện tại.

Nguyên liệu Đột phá

LV.12
20000
1
3
3
LV.23
40000
3
10
15
LV.34
60000
6
20
12
LV.45
80000
3
30
18
LV.56
100000
6
45
12
LV.67
120000
6
60
24
TOTAL
420000
1
9
9
6
168
18
30
36

Nguyên Liệu Thiên phú

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
TOTAL
1652500
3
11
6
4
20
12
6
6
22
31
6
1