Nhà Lữ Hành (Lôi)

Xây dựng Nhà Lữ Hành (Lôi) trong Genshin Impact

Electro

Các xây dựng Nhà Lữ Hành (Lôi) tốt nhất

Cấu hình SUPPORT

Thánh Di Vật

1
2
3
4

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Ly

Tăng ST Nguyên Tố Lôi

Nón

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích

Ưu tiên chỉ số phụ

1Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
2Tấn Công%
3Tỷ Lệ Bạo Kích
4ST Bạo Kích
5Tấn Công

Ưu tiên Thiên Phú

EKỹ năng Nguyên tố>QKỹ năng Nộ>NATấn công thường

Đội hình Nhà Lữ Hành (Lôi) tốt nhất

Kỹ năng Nhà Lữ Hành (Lôi)

Tấn Công Thường - Tiếng Sấm Dị Bang
Tấn Công Thường - Tiếng Sấm Dị Bang
Lôi Ảnh Kiếm
Lôi Ảnh Kiếm
Thảo luận với Paimon về tất cả những con đường mà dòng điện có thể đi qua.
Xung Điện Sấm Rền
Xung Điện Sấm Rền
Cùng Paimon nghiên cứu về ánh sáng xuyên qua những đám mây.

Thiên phú nội tại

thunderflash

Tia Chớp

Giai đoạn thăng thiên 1

Khi các nhân vật khác trong đội nhận Khuyết Ngọc Dậy Sóng do Lôi Ảnh Kiếm sinh ra, CD của Lôi Ảnh Kiếm sẽ giảm 1.5s.
resounding_roar

Sấm Rền

Giai đoạn thăng thiên 4

Tăng hiệu quả Nạp Nguyên Tố do Khuyết Ngọc Dậy Sóng của Lôi Ảnh Kiếm cung cấp theo 10% hiệu quả Nạp Nguyên Tố của Nhà Lữ Hành.

Cung mệnh

spring_thunder_of_fertility

Sấm Sét Bội Thu

Chòm sao Lv. 1

Số lượng Khuyết Ngọc Dậy Sóng có thể sinh ra khi thi triển Lôi Ảnh Kiếm tăng đến 3.
violet_vehemence

Như Sấm Thịnh Nộ

Chòm sao Lv. 2

Sau khi Sấm Sét Uy Vũ của Xung Điện Sấm Rền đánh trúng địch, sẽ làm giảm 15% Kháng Nguyên Tố Lôi của địch, duy trì 8s.
distant_crackling

Sấm Chớp Liên Miên

Chòm sao Lv. 3

Cấp kỹ năng Xung Điện Sấm Rền +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
fickle_cloudstrike

Mây Sét Khó Lường

Chòm sao Lv. 4

Khi nhân vật nhận được Khuyết Ngọc Dậy Sóng sinh ra từ Lôi Ảnh Kiếm, nếu Năng Lượng Nguyên Tố hiện tại của nhân vật này dưới 35%, thì Năng Lượng Nguyên Tố mà Khuyết Ngọc Dậy Sóng hồi phục sẽ tăng 100%.
clamor_in_the_wilds

Tiếng Sấm Giữa Đồng Hoang

Chòm sao Lv. 5

Cấp kỹ năng Lôi Ảnh Kiếm +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
worldshaker

Thần Lôi Chấn Thế

Chòm sao Lv. 6

Mỗi khi Xung Điện Sấm Rền tạo ra 2 lần Sấm Sét Uy Vũ, thì Sấm Sét Uy Vũ lần sau sẽ gây 200% sát thương so với ban đầu, đồng thời hồi thêm 1 điểm Năng Lượng Nguyên Tố cho nhân vật hiện tại.

số liệu thống kê

Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
-
1
HP Căn Bản
-
912
Tấn Công Căn Bản
-
18
P.Ngự Căn Bản
-
57
Tấn Công%
-
0.0%

Vật liệu thăng thiên

LV.1
0
LV.20
0
LV.40
20000
1
3
3
LV.50
40000
3
10
15
LV.60
60000
6
20
12
LV.70
80000
3
30
18
LV.80
100000
6
45
12
LV.90
120000
6
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
11
6
4
20
12
6
6
22
31
6
1