Background image
Background image
นักเดินทาง (ไฟฟ้า)

นักเดินทาง (ไฟฟ้า) (5★)

ทักษะ

โจมตีปกติ: Foreign Thundershock
โจมตีปกติ: Foreign Thundershock
Lightning Blade
Lightning Blade
ครั้งหนึ่งเคยปรึกษากับ Paimon ถึงความเป็นไปได้ของเส้นทางการไหลของไฟฟ้า
Bellowing Thunder
Bellowing Thunder
ครั้งหนึ่งเคยศึกษาร่วมกับ Paimon เกี่ยวกับประกายแสงท่ามกลางหมู่เมฆ

สร้าง

อาวุธ:
หรือ

Freedom-Sworn R0

ความชำนาญธาตุ

ส่วนหนึ่งของ Millennial Movement ที่ล่องลอยอยู่ในอากาศ ช่วยเพิ่มความเสียหายที่สร้างขึ้น 10%/12.5%/15%/17.5%/20% เมื่อตัวละครที่สวมใส่ทำให้เกิดปฏิกิริยาธาตุ จะได้รับ Sigil of Rebellion 1 อัน โดยจะเกิดขึ้นได้มากสุดหนึ่งครั้งในทุก 0.5 วินาที และจะยังได้รับแม้ว่าตัวละครจะอยู่ในทีมแต่ไม่ได้อยู่ในการต่อสู้แล้วก็ตาม เมื่อครอบครอง Sigil of Rebellion ครบ 2 อัน จะใช้ Sigil of Rebellion ทั้งหมดเพื่อมอบเอฟเฟกต์ Millennial Movement: Song of Resistance ให้แก่ตัวละครทั้งหมดในทีมที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเป็นเวลา 12 วินาที: ความเสียหายโจมตีปกติ ชาร์จโจมตี โจมตีพุ่งลงจากอากาศเพิ่มขึ้น 16%/20%/24%/28%/32%, พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 20%/25%/30%/35%/40% และจะไม่สามารถรับ Sigil of Rebellion ได้อีกภายในเวลา 20 วินาที หลังจากเอฟเฟกต์บัฟนี้แสดงผล โดยที่ในบรรดาเอฟเฟกต์บัฟต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดย Millennial Movement นั้น เอฟเฟกต์บัฟที่เป็นประเภทเดียวกันจะไม่สามารถซ้อนทับกันได้

หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
ลำดับความสำคัญของความสามารถพิเศษ
Eทักษะ>Qระเบิด>NAการโจมตีปกติ
สิ่งประดิษฐ์:

สถิติหลักที่แนะนำ

ทราย

การฟื้นฟูพลังงาน

ถ้วย

โบนัสความเสียหายไฟฟ้า

วงกลม

อัตราคริ / ความแรงคริ

ลำดับความสำคัญของ Substats

การฟื้นฟูพลังงาน / พลังโจมตี% / อัตราคริ / ความแรงคริ / พลังโจมตี
โบนัส:
2

ความเสียหายของท่าไม้ตายเพิ่มขึ้น 20%

4

หลังจากใช้ท่าไม้ตาย เพิ่มพลังโจมตีของตัวละครทั้งหมดในทีม 20% เป็นเวลา 12 วิ โดยเอฟเฟกต์นี้จะไม่สามารถซ้อนทับได้

หรือ
โบนัส:
2

เพิ่มประสิทธิภาพ การฟื้นฟูพลังงานขึ้น 20%

4

เพิ่มความเสียหายของท่าไม้ตายขึ้น 25% ของประสิทธิภาพการฟื้นฟูพลังงานธาตุ โดยจะสามารถเพิ่มความเสียหายด้วยวิธีนี้ได้มากสุดถึง 75%

หรือ
โบนัส:
2

ความชำนาญธาตุเพิ่มขึ้น 80 หน่วย

4

หลังจากทำให้เกิดปฏิกิริยาธาตุแล้ว ตัวละครทั้งหมดในทีม จะมีความชำนาญธาตุเพิ่มขึ้น 120 หน่วย เป็นเวลา 8 วินาที

หรือ
โบนัส:
2

เพิ่มประสิทธิภาพ การฟื้นฟูพลังงานขึ้น 20%

2

เพิ่มประสิทธิภาพ การฟื้นฟูพลังงานขึ้น 20%

ทีมที่ดีที่สุด Comp

พรสวรรค์แบบพาสซีฟ

Thunderflash
ขั้นตอนการขึ้นสวรรค์ 1
เมื่อตัวละครอื่นในทีมที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้รับ Abundance Amulet ที่สร้างขึ้นโดย Lightning Blade จะทำให้ช่วงเวลาคูลดาวน์ของ Lightning Blade ลดลง 1.5 วินาที
Resounding Roar
ขั้นตอนการขึ้นสวรรค์ 4
เพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูพลังงานที่ได้รับจาก Abundance Amulet ของ Lightning Blade โดยมีปริมาณเป็น 10% ของประสิทธิภาพการฟื้นฟูพลังงานของตัวนักเดินทางเอง

กลุ่มดาว

Spring Thunder of Fertility
ระดับกลุ่มดาว 1
จำนวนของ Abundance Amulet ที่เกิดจากการใช้ Lightning Blade เพิ่มขึ้นเป็น 3 อัน
Violet Vehemence
ระดับกลุ่มดาว 2
หลังจาก Falling Thunder ของ Bellowing Thunder โจมตีถูกศัตรู จะทำให้ความต้านทานไฟฟ้า ของศัตรูลดลง 15% เป็นเวลา 8 วินาที
Distant Crackling
ระดับกลุ่มดาว 3
เพิ่มเลเวลสกิลของ Bellowing Thunder ขึ้น 3 ระดับ
เพิ่มได้สูงสุดถึงระดับ 15
Fickle Cloudstrike
ระดับกลุ่มดาว 4
เมื่อตัวละครได้รับ Abundance Amulet ที่สร้างขึ้นโดย Lightning Blade หากพลังงานธาตุของตัวละครในขณะนั้นต่ำกว่า 35% ปริมาณการฟื้นฟูพลังงานธาตุของ Abundance Amulet จะเพิ่มขึ้น 100%
Clamor in the Wilds
ระดับกลุ่มดาว 5
เพิ่มเลเวลสกิลของ Lightning Blade ขึ้น 3 ระดับ
เพิ่มได้สูงสุดถึงระดับ 15
World-Shaker
ระดับกลุ่มดาว 6
ทุกครั้งที่ Bellowing Thunder ทำให้เกิด Falling Thunder ครบ 2 ครั้ง จะเสริมความรุนแรงของ Falling Thunder ครั้งต่อไป โดยจะสร้างความเสียหายเป็น 200% ของความเสียหายเดิม และฟื้นฟูพลังงานธาตุให้แก่ตัวละครในขณะนั้นเพิ่มอีก 1 หน่วย

สถิติ

เลเวล1 - 20
เลเวล20 - 40
เลเวล40 - 50
เลเวล50 - 60
เลเวล60 - 70
เลเวล70 - 80
เลเวล80 - 90
ก่อนขึ้นสวรรค์
หลังจากขึ้นสวรรค์
เลื่อนขั้น
0
1
พลังชีวิตพื้นฐาน
-
912
พลังโจมตีพื้นฐาน
-
18
ป้องกันพื้นฐาน
-
57
พลังโจมตี
-
0.0%

วัสดุแอสเซนชัน

LV.1 - 20
0
LV.20 - 40
20000
1
3
3
LV.40 - 50
40000
3
10
15
LV.50 - 60
60000
6
20
12
LV.60 - 70
80000
3
30
18
LV.70 - 80
100000
6
45
12
LV.80 - 90
120000
6
60
24
ทั้งหมด
420000
1
9
9
6
168
18
30
36

วัสดุพรสวรรค์

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
ทั้งหมด
1652500
3
11
6
4
20
12
6
6
22
31
6
1