Skyward Blade

Skyward Blade (5★)

  • ประเภท: ดาบ
  • Secondary: การฟื้นฟูพลังงาน
ดาบของอัศวินที่เป็นสัญลักษณ์ของการกอบกู้เกียรติยศของ Dvalin ด้วยพรของเทพแห่งลมที่หลับใหลอยู่ในดาบนี้จึงทำให้มันมีพลังของท้องฟ้าและสายลม

Stats

พลังโจมตีพื้นฐาน: 46
การฟื้นฟูพลังงาน: 12
Level: 1
Ascension: 0

Refinement

อัตราคริเพิ่มขึ้น 4%; เมื่อปลดปล่อยท่าไม้ตายจะได้รับ Skypiercing Might: ความเร็วการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น 10%, ความเร็วการโจมตีเพิ่มขึ้น 10%, โจมตีปกติและชาร์จโจมตีสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก 20% ของพลังโจมตี เป็นเวลา 12 วินาที

Recomended Characters

bennettjean

Ascension Materials

Ascension 1
[20/40]
10000
5
5
3
Ascension 2
[40/50]
20000
5
18
12
Ascension 3
[50/60]
30000
9
9
9
Ascension 4
[60/70]
45000
5
18
14
Ascension 5
[70/80]
55000
9
14
9
Ascension 6
[80/90]
65000
6
27
18
TOTAL
225000
5
14
14
6
23
27
41
15
23
27