อาร์ติแฟกต์

2-4 Piece Artifact Sets

NameMax Rarity2-Piece Bonus
Adventurer
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดขึ้น 1000 หน่วย
Archaic Petra
ได้รับโบนัสความเสียหายหิน 15%
Berserker
เพิ่มอัตราคริขึ้น 12%
Blizzard Strayer
ได้รับโบนัสความเสียหายน้ำแข็ง 15%
Bloodstained Chivalry
สร้างความเสียหายกายภาพ เพิ่มขึ้น 25%
Brave Heart
เพิ่มพลังโจมตี 18%
Crimson Witch of Flames
ได้รับโบนัสความเสียหายไฟ 15%
Defender's Will
เพิ่มพลังป้องกัน 30%
Echoes of an Offering
เพิ่มพลังโจมตี 18%
Emblem of Severed Fate
เพิ่มประสิทธิภาพ การฟื้นฟูพลังงานขึ้น 20%
Gambler
เพิ่มความเสียหายของสกิลธาตุขึ้น 20%
Gladiator's Finale
เพิ่มพลังโจมตี 18%
Heart of Depth
ได้รับโบนัสความเสียหายน้ำ 15%
Husk of Opulent Dreams
เพิ่มพลังป้องกัน 30%
Instructor
ความชำนาญธาตุเพิ่มขึ้น 80 หน่วย
Lavawalker
เพิ่มความต้านทานไฟ 40%
Lucky Dog
เพิ่มพลังป้องกัน 100 หน่วย
Maiden Beloved
เพิ่มผลของการรักษา ตัวละครขึ้น 15%
Martial Artist
เพิ่มความเสียหายของการโจมตีปกติและการชาร์จโจมตี 15%
Noblesse Oblige
ความเสียหายของท่าไม้ตายเพิ่มขึ้น 20%
Ocean-Hued Clam
เพิ่มโบนัสการรักษา 15%
Pale Flame
สร้างความเสียหายกายภาพ เพิ่มขึ้น 25%
Resolution of Sojourner
เพิ่มพลังโจมตี 18%
Retracing Bolide
เพิ่มประสิทธิภาพ โล่ป้องกัน 35%
Scholar
เพิ่มประสิทธิภาพ การฟื้นฟูพลังงานขึ้น 20%
Shimenawa's Reminiscence
เพิ่มพลังโจมตี 18%
Tenacity of the Millelith
พลังชีวิตเพิ่มขึ้น 20%
The Exile
เพิ่มประสิทธิภาพ การฟื้นฟูพลังงานขึ้น 20%
Thundering Fury
ได้รับโบนัสความเสียหายไฟฟ้า 15%
Thundersoother
เพิ่มความต้านทานธาตุไฟฟ้าขึ้น 40%
Tiny Miracle
เพิ่มความต้านทานธาตุทั้งหมดขึ้น 20%
Traveling Doctor
เพิ่มผลของการรักษา ที่ตัวละครได้รับขึ้น 20%
Vermillion Hereafter
เพิ่มพลังโจมตี 18%
Viridescent Venerer
ได้รับโบนัสความเสียหายลม 15%
Wanderer's Troupe
ความชำนาญธาตุเพิ่มขึ้น 80 หน่วย

1-Piece Artifact Sets

NameMax Rarity1-Piece Bonus
Prayers for Destiny
ลดระยะเวลาต่อเนื่องจาก ผลกระทบธาตุน้ำลง 40%
Prayers for Illumination
ลดระยะเวลาต่อเนื่องจาก ผลกระทบธาตุไฟลง 40%
Prayers for Wisdom
ลดระยะเวลาต่อเนื่องจาก ผลกระทบธาตุไฟฟ้าลง 40%
Prayers to Springtime
ลดระยะเวลาต่อเนื่องจาก ผลกระทบธาตุน้ำแข็งลง 40%