สิ่งประดิษฐ์

Adventurer

ความหายากสูงสุด: 3

2เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดขึ้น 1000 หน่วย

4หลังจากเปิดหีบสมบัติ ชนิดต่าง ๆ แล้ว จะฟื้นฟูพลังชีวิต 30% ภายในเวลา 5 วินาที

Archaic Petra

ความหายากสูงสุด: 5

2ได้รับโบนัสความเสียหายหิน 15%

4เมื่อได้รับเศษเสี้ยวที่เกิดจากปฏิกิริยาตกผลึก ตัวละครทั้งหมดในทีมจะได้รับโบนัสความเสียหายของธาตุที่เกี่ยวข้อง 35% เป็นเวลา 10 วินาที โดยจะได้รับบัฟเพิ่มความเสียหายธาตุดังกล่าวนี้ได้ทีละหนึ่งธาตุเท่านั้น

Berserker

ความหายากสูงสุด: 4

2เพิ่มอัตราคริขึ้น 12%

4เมื่อพลังชีวิตต่ำกว่า 70% อัตราคริจะเพิ่มขึ้นอีก 24%

Blizzard Strayer

ความหายากสูงสุด: 5

2ได้รับโบนัสความเสียหายน้ำแข็ง 15%

4เมื่อโจมตีศัตรูที่ได้รับผลกระทบของธาตุน้ำแข็ง อัตราคริจะเพิ่มขึ้น 20%; หากศัตรูตกอยู่ในสภาวะแช่แข็ง อัตราคริจะเพิ่มขึ้นอีก 20%

Bloodstained Chivalry

ความหายากสูงสุด: 5

2สร้างความเสียหายกายภาพ เพิ่มขึ้น 25%

4หลังจากกำจัดศัตรูสำเร็จ จะเพิ่มความเสียหายของ การชาร์จโจมตีขึ้น 50% และลดการใช้พลังกายของชาร์จโจมตีลงเป็น 0 เป็นเวลา 10 วินาที

Brave Heart

ความหายากสูงสุด: 4

2เพิ่มพลังโจมตี 18%

4สร้างโบนัสความเสียหาย 30% แก่ศัตรูที่มี พลังชีวิตสูงกว่า 50%

Crimson Witch of Flames

ความหายากสูงสุด: 5

2ได้รับโบนัสความเสียหายไฟ 15%

4ปฏิกิริยาโอเวอร์โหลด, ติดไฟ และเบ่งบาน สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 40% ปฏิกิริยาระเหย, ละลาย สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 15% โดยที่ภายใน 10 วินาที หลังจากใช้สกิลธาตุ เอฟเฟกต์เซ็ต 2 ชิ้น จะเพิ่มขึ้น 50% ซึ่งเอฟเฟกต์นี้ จะซ้อนทับได้สูงสุด 3 ครั้ง

Deepwood Memories

ความหายากสูงสุด: 5

2ได้รับโบนัสความเสียหายไม้ 15%

4หลังจากที่สกิลธาตุหรือท่าไม้ตายถูกศัตรู ความต้านทานไม้ของเป้าหมายที่ถูกโจมตีจะลดลง 30% เป็นเวลา 8 วินาที โดยที่เอฟเฟกต์นี้ จะยังคงเกิดขึ้นได้ แม้ผู้สวมใส่อยู่ในทีม แต่ไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้

Defender's Will

ความหายากสูงสุด: 4

2เพิ่มพลังป้องกัน 30%

4เพิ่มความต้านทานธาตุของแต่ละธาตุที่แตกต่างกันของตัวละครของคุณในทีม ธาตุละ 30% ให้กับผู้ใช้อาร์ติแฟกต์เซ็ตนี้

Desert Pavilion Chronicle

ความหายากสูงสุด: 5

2ได้รับโบนัสความเสียหายลม 15%

4หลังจากที่การชาร์จโจมตีถูกศัตรู ความเร็วของการโจมตีปกติของตัวละครนี้ จะเพิ่มขึ้น 10% โดยที่การโจมตีปกติ, การชาร์จโจมตี และการโจมตีพุ่งลงจากอากาศ จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 40% เป็นเวลา 15 วินาที

Echoes of an Offering

ความหายากสูงสุด: 5

2เพิ่มพลังโจมตี 18%

4เมื่อการโจมตีปกติถูกศัตรู จะมีโอกาส 36% ที่จะเกิด Valley Rite: โดยจะทำให้การโจมตีปกติสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 70% ของพลังโจมตี ซึ่งเอฟเฟกต์นี้จะหายไปหลังจากที่การโจมตีปกติสร้างความเสียหาย 0.05 วินาที และหากการโจมตีปกติไม่ทำให้เกิด Valley Rite โอกาสการเกิดในครั้งต่อไปจะเพิ่มขึ้น 20%; จะคำนวณการเกิดเอฟเฟกต์ 1 ครั้ง ในทุก 0.2 วินาที

Emblem of Severed Fate

ความหายากสูงสุด: 5

2เพิ่มประสิทธิภาพ การฟื้นฟูพลังงานขึ้น 20%

4เพิ่มความเสียหายของท่าไม้ตายขึ้น 25% ของประสิทธิภาพการฟื้นฟูพลังงานธาตุ โดยจะสามารถเพิ่มความเสียหายด้วยวิธีนี้ได้มากสุดถึง 75%

Flower of Paradise Lost

ความหายากสูงสุด: 5

2ความชำนาญธาตุเพิ่มขึ้น 80 หน่วย

4ปฏิกิริยางอกเงย, ไฮเปอร์บลูม และเบ่งบานของผู้สวมใส่ จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 40% นอกจากนี้ หลังจากที่ผู้สวมใส่ทำให้เกิดปฏิกิริยางอกเงย, ไฮเปอร์บลูม หรือเบ่งบาน โบนัสความเสียหายที่เกิดจากเอฟเฟกต์ที่กล่าวข้างต้น จะเพิ่มขึ้น 25% โดยที่เอฟเฟกต์นี้จะคงอยู่ 10 วินาที ซ้อนทับได้สูงสุด 4 ครั้ง และในทุก 1 วินาที จะเกิดขึ้นได้มากสุดหนึ่งครั้ง ซึ่งเอฟเฟกต์นี้ จะยังคงเกิดขึ้นได้ แม้ผู้สวมใส่อยู่ในทีม แต่ไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้

Gambler

ความหายากสูงสุด: 4

2เพิ่มความเสียหายของสกิลธาตุขึ้น 20%

4เมื่อกำจัดศัตรูได้ จะมีโอกาส 100% ที่จะลบล้างช่วงเวลาคูลดาวน์ของ สกิลธาตุ โดยเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นหนึ่งครั้งในทุก 15 วินาที

Gilded Dreams

ความหายากสูงสุด: 5

2ความชำนาญธาตุเพิ่มขึ้น 80 หน่วย

4ภายใน 8 วินาที หลังจากทำให้เกิดปฏิกิริยาธาตุ ตัวละครที่สวมใส่ จะได้รับการเสริมพลัง โดยขึ้นกับประเภทธาตุของตัวละครอื่นในทีม: ตัวละครทุก 1 ตัว ในทีม ที่มีชนิดธาตุเหมือนกับผู้สวมใส่ จะทำให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 14%; ตัวละครทุก 1 ตัว ในทีม ที่มีชนิดธาตุต่างกับผู้สวมใส่ จะทำให้ความชำนาญธาตุเพิ่มขึ้น 50 หน่วย ซึ่งเอฟเฟกต์แต่ละชนิดที่กล่าวถึงข้างต้น จะนับตัวละครมากสุด 3 ตัว โดยที่ทุก 8 วินาที เอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นได้มากสุดหนึ่งครั้ง และจะยังคงเกิดขึ้นได้ แม้ผู้สวมใส่อยู่ในทีม แต่ไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้

Gladiator's Finale

ความหายากสูงสุด: 5

2เพิ่มพลังโจมตี 18%

4เมื่อตัวละครที่สวมเซ็ตอาร์ติแฟกต์นี้ใช้ดาบ, ดาบใหญ่, หอก ตัวละครจะสร้างความเสียหายจากการโจมตีปกติเพิ่มขึ้น 35%

Heart of Depth

ความหายากสูงสุด: 5

2ได้รับโบนัสความเสียหายน้ำ 15%

4ภายใน 15 วินาที หลังจากใช้สกิลธาตุ ความเสียหายของการโจมตีปกติ และการชาร์จโจมตีจะเพิ่มขึ้น 30%

Husk of Opulent Dreams

ความหายากสูงสุด: 5

2เพิ่มพลังป้องกัน 30%

4ตัวละครที่สวมใส่เซ็ตอาร์ติแฟกต์นี้จะได้รับเอฟเฟกต์ Curiosity ภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้: ในขณะที่อยู่ในการต่อสู้ จะได้รับหนึ่งชั้นหลังจากโจมตีถูกศัตรูด้วยธาตุหิน โดยจะเกิดขึ้นได้มากสุดหนึ่งครั้ง ในทุก 0.3 วินาที; เมื่ออยู่ในทีมแต่ไม่ได้อยู่ในการต่อสู้ ในทุก 3 วินาที จะได้รับหนึ่งชั้น โดยที่ Curiosity จะสามารถซ้อนทับได้มากสุด 4 ชั้น ซึ่งแต่ละชั้นจะมอบโบนัสพลังป้องกัน 6% และโบนัสความเสียหายธาตุหิน 6% และในทุก 6 วินาที หากไม่ได้รับเอฟเฟกต์ Curiosity จะสูญเสียหนึ่งชั้น

Instructor

ความหายากสูงสุด: 4

2ความชำนาญธาตุเพิ่มขึ้น 80 หน่วย

4หลังจากทำให้เกิดปฏิกิริยาธาตุแล้ว ตัวละครทั้งหมดในทีม จะมีความชำนาญธาตุเพิ่มขึ้น 120 หน่วย เป็นเวลา 8 วินาที

Lavawalker

ความหายากสูงสุด: 5

2เพิ่มความต้านทานไฟ 40%

4สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 35% แก่ศัตรูที่ได้รับผลกระทบต่อธาตุไฟ

Lucky Dog

ความหายากสูงสุด: 3

2เพิ่มพลังป้องกัน 100 หน่วย

4เมื่อเก็บ Mora จะทำการฟื้นฟูพลังชีวิต 300 หน่วย

Maiden Beloved

ความหายากสูงสุด: 5

2เพิ่มผลของการรักษา ตัวละครขึ้น 15%

4ภายในเวลา 10 วินาที หลังจากใช้สกิลธาตุหรือท่าไม้ตาย สมาชิกทีมทั้งหมดในทีมจะได้รับ การรักษาเพิ่มขึ้น 20%

Martial Artist

ความหายากสูงสุด: 4

2เพิ่มความเสียหายของการโจมตีปกติและการชาร์จโจมตี 15%

4ภายใน 8 วินาที หลังจากใช้สกิลธาตุ ความเสียหายของการโจมตีปกติ และการชาร์จโจมตีจะเพิ่มขึ้น 25%

Noblesse Oblige

ความหายากสูงสุด: 5

2ความเสียหายของท่าไม้ตายเพิ่มขึ้น 20%

4หลังจากใช้ท่าไม้ตาย เพิ่มพลังโจมตีของตัวละครทั้งหมดในทีม 20% เป็นเวลา 12 วิ โดยเอฟเฟกต์นี้จะไม่สามารถซ้อนทับได้

Ocean-Hued Clam

ความหายากสูงสุด: 5

2เพิ่มโบนัสการรักษา 15%

4เมื่อตัวละครที่สวมใส่เซ็ตอาร์ติแฟกต์นี้ทำการรักษาตัวละครในทีม จะเกิด Sea-Dyed Foam ขึ้นเป็นเวลา 3 วินาที และบันทึกปริมาณการฟื้นฟูพลังชีวิตของการรักษา (รวมไปถึงค่าส่วนเกิน) เมื่อช่วงเวลาต่อเนื่องสิ้นสุดลง Sea-Dyed Foam จะระเบิด สร้างความเสียหายเป็น 90% ของปริมาณการฟื้นฟูพลังชีวิตที่สะสมแก่ศัตรูโดยรอบ (วิธีคำนวณความเสียหายนี้จะเหมือนกับปฏิกิริยาของธาตุ เช่น ชาร์จไฟฟ้า, นำไฟฟ้า และอื่น ๆ แต่จะไม่ได้รับผลกระทบจากความชำนาญธาตุ, เลเวล หรือเอฟเฟกต์โบนัสความเสียหายของปฏิกิริยา) ในทุก 3.5 วินาที จะเกิด Sea-Dyed Foam ได้มากสุดหนึ่งอัน; Sea-Dyed Foam จะบันทึกปริมาณการฟื้นฟูได้มากสุด 30000 หน่วย รวมถึงปริมาณการรักษาส่วนที่เกิน; ในช่วงเวลาเดียวกัน จะมี Sea-Dyed Foam ในทีมของตัวเองได้มากสุดหนึ่งอันเท่านั้น ซึ่งเอฟเฟกต์นี้จะยังคงเกิดขึ้นได้ แม้ในขณะที่ตัวละครที่สวมใส่เซ็ตอาร์ติแฟกต์นี้อยู่ในทีมแต่ไม่ได้อยู่ในการต่อสู้

Pale Flame

ความหายากสูงสุด: 5

2สร้างความเสียหายกายภาพ เพิ่มขึ้น 25%

4เมื่อสกิลธาตุโจมตีถูกศัตรู พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 9% โดยเอฟเฟกต์นี้จะคงอยู่เป็นเวลา 7 วินาที และซ้อนทับกันได้มากสุด 2 ชั้น ซึ่งเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นมากสุดหนึ่งครั้งในทุก 0.3 วินาที เมื่อซ้อนทับครบ 2 ชั้นแล้ว เอฟเฟกต์ของเซ็ต 2 ชิ้น จะเพิ่มขึ้น 100%

Prayers for Destiny

ความหายากสูงสุด: 4

1 ลดระยะเวลาต่อเนื่องจาก ผลกระทบธาตุน้ำลง 40%

Prayers for Illumination

ความหายากสูงสุด: 4

1 ลดระยะเวลาต่อเนื่องจาก ผลกระทบธาตุไฟลง 40%

Prayers for Wisdom

ความหายากสูงสุด: 4

1 ลดระยะเวลาต่อเนื่องจาก ผลกระทบธาตุไฟฟ้าลง 40%

Prayers to Springtime

ความหายากสูงสุด: 4

1 ลดระยะเวลาต่อเนื่องจาก ผลกระทบธาตุน้ำแข็งลง 40%

Resolution of Sojourner

ความหายากสูงสุด: 4

2เพิ่มพลังโจมตี 18%

4เพิ่มอัตราคริของ การชาร์จโจมตีขึ้น 30%

Retracing Bolide

ความหายากสูงสุด: 5

2เพิ่มประสิทธิภาพ โล่ป้องกัน 35%

4เมื่อได้รับการป้องกันจาก โล่ การโจมตีปกติ และชาร์จโจมตี สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 40%

Scholar

ความหายากสูงสุด: 4

2เพิ่มประสิทธิภาพ การฟื้นฟูพลังงานขึ้น 20%

4เมื่อเก็บอณูธาตุ/ลูกแก้ว ตัวละครทั้งหมดในทีมที่ใช้ธนูและสื่อเวทจะได้รับการฟื้นฟูพลังงานธาตุเพิ่ม 3 หน่วย ซึ่งเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นเพียงหนึ่งครั้งในทุก 3 วินาที

Shimenawa's Reminiscence

ความหายากสูงสุด: 5

2เพิ่มพลังโจมตี 18%

4ในขณะที่ใช้สกิลธาตุ ถ้ามีพลังงานธาตุมากกว่าหรือเท่ากับ 15 หน่วย จะเสียพลังงานธาตุ 15 หน่วย และทำให้ การโจมตีปกติ, ชาร์จโจมตี และการโจมตีพุ่งลงจากอากาศ สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 50% เป็นเวลา 10 วินาที โดยที่ตลอดช่วงเวลาต่อเนื่อง เอฟเฟกต์นี้จะไม่เกิดขึ้นซ้ำอีกครั้ง

Tenacity of the Millelith

ความหายากสูงสุด: 5

2พลังชีวิตเพิ่มขึ้น 20%

4เมื่อสกิลธาตุโจมตีโดนศัตรู จะเพิ่มโบนัสพลังโจมตีของตัวละครในทีมที่อยู่ใกล้เคียงขึ้น 20% และเพิ่มประสิทธิภาพโล่ป้องกันขึ้น 30% ต่อเนื่อง 3 วินาที เอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นหนึ่งครั้งในทุก 0.5 วินาที เอฟเฟกต์นี้สามารถเกิดขึ้นได้แม้ตัวละครที่สวมใส่เซ็ตอาร์ติแฟกต์นี้อยู่ในทีมแต่ไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้แล้ว

The Exile

ความหายากสูงสุด: 4

2เพิ่มประสิทธิภาพ การฟื้นฟูพลังงานขึ้น 20%

4เมื่อใช้ท่าไม้ตายแล้วจะทำการฟื้นฟูพลังงานธาตุให้แก่สมาชิกทีมทั้งหมด (ไม่รวมตัวเอง) 2 หน่วย ในทุก 2 วินาที เป็นเวลา 6 วินาที และไม่สามารถซ้อนทับได้

Thundering Fury

ความหายากสูงสุด: 5

2ได้รับโบนัสความเสียหายไฟฟ้า 15%

4ปฏิกิริยาโอเวอร์โหลด, ชาร์จไฟฟ้า, นำไฟฟ้า และไฮเปอร์บลูม สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 40% และความเสียหายจากปฏิกิริยาบีบอัดเพิ่มขึ้น 20% โดยในตอนที่เกิดปฏิกิริยาข้างต้นหรือปฏิกิริยาปลุกเร้า ช่วงเวลาคูลดาวน์ของสกิลธาตุจะลดลง 1 วินาที ในทุก 0.8 วินาที เอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นได้มากสุดหนึ่งครั้ง

Thundersoother

ความหายากสูงสุด: 5

2เพิ่มความต้านทานธาตุไฟฟ้าขึ้น 40%

4สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 35% แก่ศัตรูที่ได้รับผลกระทบต่อธาตุไฟฟ้า

Tiny Miracle

ความหายากสูงสุด: 4

2เพิ่มความต้านทานธาตุทั้งหมดขึ้น 20%

4หลังจากได้รับความเสียหายธาตุ ใด ๆ แล้ว ความต้านทานธาตุที่เกี่ยวข้อง จะเพิ่มขึ้น 30% เป็นเวลา 10 วิ ซึ่งเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นหนึ่งครั้งในทุก 10 วิ

Traveling Doctor

ความหายากสูงสุด: 3

2เพิ่มผลของการรักษา ที่ตัวละครได้รับขึ้น 20%

4เมื่อปล่อยท่าไม้ตาย จะทำการฟื้นฟูพลังชีวิต 20%

Vermillion Hereafter

ความหายากสูงสุด: 5

2เพิ่มพลังโจมตี 18%

4หลังจากปล่อยท่าไม้ตาย จะเกิดเอฟเฟกต์ Nascent Light เป็นเวลา 16 วินาที: พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 8%; และเมื่อพลังชีวิตของตัวละครลดต่ำลง พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นไปอีก 10% โดยจะเพิ่มด้วยวิธีนี้ได้มากสุด 4 ครั้ง และในทุก 0.8 วินาที จะเกิดขึ้นได้มากสุดหนึ่งครั้ง เอฟเฟกต์ Nascent Light จะหายไปเมื่อตัวละครออกจากการต่อสู้; ในระหว่างช่วงเวลาต่อเนื่อง การปล่อยท่าไม้ตายอีกครั้ง จะเป็นการล้างเอฟเฟกต์ Nascent Light ที่มีอยู่เดิม

Viridescent Venerer

ความหายากสูงสุด: 5

2ได้รับโบนัสความเสียหายลม 15%

4เพิ่มความเสียหายของการกระจาย 60% ตามประเภทของธาตุที่กระจาย ลดความต้านทานธาตุของศัตรูที่ได้รับผลกระทบลง 40% เป็นเวลา 10 วิ

Wanderer's Troupe

ความหายากสูงสุด: 5

2ความชำนาญธาตุเพิ่มขึ้น 80 หน่วย

4เมื่อตัวละครที่สวมเซ็ตอาร์ติแฟกต์เป็นผู้ใช้สื่อเวท, ธนู การชาร์จโจมตีของตัวละครจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 35%