eserler

Maceracı

Maksimum Nadirlik: 3

2Maks. Can 1000 artar.

4Bir sandık açmak Maks. Canın %30'unu 5 saniyede yeniler.

Arkaik Taşlar

Maksimum Nadirlik: 5

2%15 Toprak Hasarı Bonusu kazandırır.

4Kristalleştirme Tepkimesi ile bir Element Parçası elde edildiğinde, 10 saniyeliğine tüm grup üyeleri o element için %35 Hasar Bonusu kazanır. Bu yöntemle aynı anda yalnızca bir tür Element Hasarı Bonusu kazanılabilir.

Vahşi Savaşçı

Maksimum Nadirlik: 4

2+%12 Kritik Oranı.

4Can %70'in altındayken Kritik Oranını ek %24 artırır.

Kış Gezgini

Maksimum Nadirlik: 5

2+%15 Buz Hasarı Bonusu.

4Bir karakter, Buzdan etkilenen bir düşmana saldırdığında, karakterin Kritik Oranı %20 artar. Düşman Dondurulmuş durumdaysa Kritik Oranı %20 daha artar.

Kanlı Şövalyelik

Maksimum Nadirlik: 5

2+%25 Fiziksel Hasar.

4Bir düşmanı yendikten sonra, 10 saniyeliğine Yüklü Saldırı Hasarını %50 artırır ve Dayanıklılık maliyetini 0'a düşürür.

Cesur Yürek

Maksimum Nadirlik: 4

2+%18 Saldırı.

4Can oranı %50'nin üzerindeki düşmanlara verilen Hasarı %30 artırır.

Kızıl Alev Cadısı

Maksimum Nadirlik: 5

2+%15 Ateş Hasarı Bonusu.

4Yüksek Voltaj, Yakma ve Filizlenme Hasarını %40 artırır. Buharlaşma ve Erime Hasarını %15 artırır. Element Becerisi kullanıldığında 10 saniyeliğine 2 Parçalı Set Bonusu başlangıç değerinden %50 artar. 3 kademeye kadar birikir.

Derin Orman Hatıraları

Maksimum Nadirlik: 5

2+%15 Doğa Hasarı Bonusu.

4Element Becerileri veya Patlamaları düşmana isabet ettiğinde, 8 saniyeliğine hedefin Doğa Direnci %30 azalır. Bu etki, karakter savaş alanında olmasa da tetiklenebilir.

Savunmacı İradesi

Maksimum Nadirlik: 4

2+%30 Savunma.

4Bunu kuşanan karakterin Element Direnci, grubunda bulunan her farklı element için %30 artar.

Çöl Konağı Günlükleri

Maksimum Nadirlik: 5

2Rüzgar Hasarı Bonusunu %15 artırır.

4Yüklü Saldırı düşmanına isabet ettiğinde 15 saniyeliğine bunu kuşanan karakterin Normal Saldırı Hızı %10 artarken Normal, Yüklü ve Havadan Saldırı Hasarı %40 artar.

Adağın Yankısı

Maksimum Nadirlik: 5

2+%18 Saldırı.

4Normal Saldırılar düşmana vurduğunda %36 ihtimalle Vadi Ayinini tetikler ve Normal Saldırı Hasarını, Saldırının %70'i oranında artırır. Bu etki bir Normal Saldırı Hasar verdikten 0,05 saniye sonra kaybolur. Bir Normal Saldırı, Vadi Ayinini tetiklemezse bir sonraki seferde tetikleme ihtimali %20 artar. Bu tetiklenme 0,2 saniyede bir gerçekleşebilir.

Parçalanan Kader Amblemi

Maksimum Nadirlik: 5

2+%20 Enerji Yüklemesi.

4Enerji Yüklemesinin Element Patlaması Hasarını %25 artırır. Bu yöntemle maksimum %75 Hasar bonusu elde edilebilir.

Kayıp Cennet Çiçeği

Maksimum Nadirlik: 5

2Element Ustalığını 80 artırır.

4Kuşanan karakterin Çiçeklenme, Aşırı Çiçeklenme ve Filizlenme tepkimelerinin Hasarı %40 artar. Ayrıca kuşanan karakter Çiçeklenme, Aşırı Çiçeklenme veya Filizlenme tetiklerse yukarıdaki etkiye ek olarak %25 bonus kazanır. Bu etkinin her bir kademesi 10 saniye sürer. Aynı anda 4 kademeye kadar birikebilir. Bu etki her bir saniyede bir defa tetiklenebilir. Bu etki, kuşanan karakter savaş alanında olmasa da tetiklenebilir.

Kumarbaz

Maksimum Nadirlik: 4

2Element Becerisi Hasarını %20 artırır.

4Bir düşman ortadan kaldırıldığında %100 ihtimalle Element Becerisi Bekleme Süresi sıfırlanır. 15 saniyede bir uygulanabilir.

Yaldızlı Rüyalar

Maksimum Nadirlik: 5

2Element Ustalığını 80 artırır.

4Bir Element Tepkimesi tetiklendikten sonraki 8 saniye boyunca bunu kuşanan karakter, gruptaki diğer karakterlerin Element Türlerine göre güçlendirmeler elde eder. Kuşanan karakterle aynı Element Türüne sahip olan her bir grup üyesi için Saldırı %14 artarken Element Türü farklı olan her bir grup üyesi için Element Ustalığı 50 artar. Bu güçlendirmeler en fazla 3 karakteri kapsar. Bu etki her 8 saniyede bir tetiklenebilir. Bunu kuşanan karakter savaş alanında olmasa bile etkilerini tetikleyebilir.

Gladyatörün Son Yemini

Maksimum Nadirlik: 5

2+%18 Saldırı.

4Bu yadigar setini kuşanan karakter bir Kılıç, Çift Elli Kılıç veya Mızrak kullandığında Normal Saldırı Hasarı %35 artar.

Derinliğin Kalbi

Maksimum Nadirlik: 5

2+%15 Su Hasarı Bonusu.

4Element Becerisi kullandıktan sonra, 15 saniyeliğine Normal Saldırı ve Yüklü Saldırı Hasarı %30 artar.

Bereketli Rüyaların Hatıraları

Maksimum Nadirlik: 5

2+%30 Savunma.

4Bu Yadigar setini kuşanan bir karakter, aşağıdaki durumlarda Merak etkisi kazanır: Savaş alanındayken, karakter düşmanı bir Toprak saldırısıyla vurursa 1 kademe kazanır, 0,3 saniyede bir defa tetiklenebilir. Karakter savaş alanında değilken, her 3 saniyede 1 kademe kazanır. 4 kademeye kadar Merak birikebilir, her bir kademe %6 Savunma ve %6 Toprak Hasar Bonusu kazandırır. Bir Merak kademesi kazanılmadan 6 saniye geçtiğinde, 1 kademe kaybedilir.

Eğitmen

Maksimum Nadirlik: 4

2Element Ustalığını 80 artırır.

4Bir Element Tepkimesi tetiklendikten sonra, 8 saniyeliğine tüm grup üyelerinin Element Ustalığını 120 artırır.

Lavdagezen

Maksimum Nadirlik: 5

2Ateş Direnci %40 artar.

4Ateşten etkilenen düşmanlara verilen Hasarı %35 artırır.

Bahtı Açık

Maksimum Nadirlik: 3

2Savunma 100 artar.

4Mora toplamak 300 Can yeniler.

Hanımın Sevdiceği

Maksimum Nadirlik: 5

2+%15 Karakter İyileştirme verimi.

4Bir Element Becerisi veya Patlaması kullanıldığında 10 saniyeliğine tüm grup üyelerinin aldığı iyileştirme %20 artar.

Dövüş Ustası

Maksimum Nadirlik: 4

2Normal Saldırı ve Yüklü Saldırı Hasarını %15 artırır.

4Element Becerisi kullandıktan sonra, 8 saniyeliğine Normal Saldırı ve Yüklü Saldırı Hasarını %25 artırır.

Asil Minnettarlık

Maksimum Nadirlik: 5

2+%20 Element Patlaması Hasarı.

4Bir Element Patlaması kullanıldığında tüm grup üyelerinin 12 saniyeliğine Saldırısı %20 artar. Bu etki birikemez.

Okyanus Renkli İstiridye

Maksimum Nadirlik: 5

2+%15 İyileştirme Bonusu.

4Bu yadigar setini kuşanan karakter gruptaki bir karakteri iyileştirdiğinde, 3 saniyeliğine bir Deniz Köpüğü görünür, iyileştirmeyle elde edilen Can miktarını toplar (fazlalık iyileştirme miktarı dahil). Bu sürenin sonunda Deniz Köpüğü patlayarak çevredeki düşmanlara toplam iyileştirmenin %90'ı kadar Hasar verir. (Bu Hasar, Elektrik Yükleme ve Süper İletim gibi Tepkimelere benzer şekilde hesaplanır ama Element Ustalığı, Karakter Seviyesi veya Tepkime Hasarı Bonuslarından etkilenmez). Her 3,5 saniyede bir sadece bir tane Deniz Köpüğü oluşturulabilir. Her Deniz Köpüğü 30.000 Cana kadar toplayabilir (fazlalık iyileştirme miktarı dahil). Aynı anda sadece bir tane etkin Deniz Köpüğü olabilir. Yadigar setini kullanan karakter savaş alanında olmasa bile bu etki tetiklenebilir.

Sönük Alev

Maksimum Nadirlik: 5

2Fiziksel Hasar %25 artar.

4Bir Element Becerisi bir düşmana isabet ettiğinde, 7 saniyeliğine Saldırı %9 artar. Bu etki 2 kademeye kadar birikir ve 0,3 saniyede bir tetiklenebilir. 2 kademeye ulaşıldığında, 2'li set etkisi %100 artar.

Kader Duası

Maksimum Nadirlik: 4

1 Su etkisinde kalma süresini %40 kısaltır.

Aydınlanma Duası

Maksimum Nadirlik: 4

1 Ateş etkisinde kalma süresini %40 kısaltır.

Bilgelik Duası

Maksimum Nadirlik: 4

1 Elektrik etkisinde kalma süresini %40 kısaltır.

Bahar Duası

Maksimum Nadirlik: 4

1 Buz etkisinde kalma süresini %40 kısaltır.

Yolcunun Azmi

Maksimum Nadirlik: 4

2+%18 Saldırı.

4Yüklü Saldırı Kritik Oranını %30 artırır.

Geri Dönen Göktaşı

Maksimum Nadirlik: 5

2Kalkan Gücünü %35 artırır.

4Bir kalkan tarafından korunurken, Normal ve Yüklü Saldırı Hasarı ek olarak %40 artar.

Alim

Maksimum Nadirlik: 4

2+%20 Enerji Yüklemesi.

4Element Parçacıkları veya Küreleri kazanmak, bir yay veya katalizör kuşanan tüm grup üyelerine 3 Enerji verir. 3 saniyede bir uygulanabilir.

Shimenawa'nın Hatırası

Maksimum Nadirlik: 5

2+%18 Saldırı.

4Bir Element Becerisi kullanılırken, karakter 15 ve üzeri Enerjiye sahipse 15 Enerji kaybeder ve 10 saniyeliğine Normal/Yüklü/Havadan Saldırı Hasarı %50 artar. Bu süre boyunca aynı etki tekrar tetiklenemez.

Taşordu'nun Azmi

Maksimum Nadirlik: 5

2Can %20 artar.

4Bir Element Becerisi bir düşmana isabet ettiğinde, 3 saniye boyunca çevredeki tüm grup üyelerinin Saldırısı %20 ve Kalkan Güçleri %30 artar. Bu etki 0,5 saniyede bir uygulanabilir. Bu yadigar setini kuşanan karakter savaş alanında olmasa bile bu etki tetiklenir.

Sürgün

Maksimum Nadirlik: 4

2+%20 Enerji Yüklemesi.

4Bir Element Patlaması kullanıldığında, ekipmanı kuşanan karakter hariç tüm grup üyeleri için 6 saniye boyunca 2 saniyede bir 2 Enerji yenilenir. Bu etki birikemez.

Yıldırım Öfkesi

Maksimum Nadirlik: 5

2+%15 Elektrik Hasarı Bonusu.

4Yüksek Voltaj, Elektrik Yüklü, Süper İletim ve Aşırı Çiçeklenme ile verilen Hasarı %40 artırır ve Şiddetlenme ile verilen Hasar Bonusu %20 artar. Hızlanma veya yukarıda belirtilen Element Tepkimeleri tetiklendiğinde Element Becerisi Bekleme Süresi 1 saniye azalır. 0,8 saniyede bir tetiklenebilir.

Yıldırım Terbiyecisi

Maksimum Nadirlik: 5

2Elektrik Direnci %40 artar.

4Elektrikten etkilenen düşmanlara verilen Hasarı %35 artırır.

Küçük Mucize

Maksimum Nadirlik: 4

2Tüm Element Dirençleri %20 artar.

4Alınan element Hasarı, 10 saniyeliğine karşılık gelen Element Direncini %30 artırır. 10 saniyede bir uygulanabilir.

Gezgin Doktor

Maksimum Nadirlik: 3

2Alınan iyileştirmeyi %20 artırır.

4Element Patlaması kullanmak %20 Can yeniler.

Öbür Dünya Zincifresi

Maksimum Nadirlik: 5

2+%18 Saldırı.

4Karakter bir Element Patlaması kullandıktan sonra Saklı Işık etkisini kazanır ve 16 saniyeliğine Saldırısı %8 artar. Karakterin Canı azaldığında Saldırısı ek olarak %10 artar. Bu ek artış maksimum 4 defa gerçekleşebilir. Bu etki 0,8 saniyede bir tetiklenebilir ve etki, karakter alandan ayrıldığında kaybolur. Saklı Işık etkisi devredeyken bir Element Patlaması tekrar kullanıldığında ilk Saklı Işık etkisi kaybolur.

Yeşil Gölge

Maksimum Nadirlik: 5

2+%15 Rüzgar Hasarı Bonusu.

4Girdap Hasarını %60 artırır. Girdapta kullanılan elemente karşı 10 saniyeliğine düşmanın Element Direncini %40 azaltır.

Göçebe Kumpanyası

Maksimum Nadirlik: 5

2Element Ustalığını 80 artırır.

4Karakter bir Katalizör veya Yay kullanıyorsa Yüklü Saldırı Hasarını %35 artırır.