ยา

ชื่อหายากผล
Dendrocide Potion
เพิ่มความต้านทานไม้ให้แก่สมาชิกทีมทุกคน 25% เป็นเวลา 300 วินาที
Desiccant Potion
เพิ่มความต้านทานน้ำให้แก่สมาชิกทีมทุกคน 25% เป็นเวลา 300 วินาที
Dustproof Potion
เพิ่มความต้านทานหินให้แก่สมาชิกทีมทุกคน 25% เป็นเวลา 300 วินาที
Flaming Essential Oil
เพิ่มความเสียหายไฟให้แก่สมาชิกทีมทุกคน 25% เป็นเวลา 300 วิ
Forest Essential Oil
เพิ่มความเสียหายไม้ให้แก่สมาชิกทีมทุกคน 25% เป็นเวลา 300 วินาที
Frosting Essential Oil
เพิ่มความเสียหายน้ำแข็งให้แก่สมาชิกทีมทุกคน 25% เป็นเวลา 300 วินาที
Frostshield Potion
เพิ่มความต้านทานน้ำแข็งให้แก่สมาชิกทีมทุกคน 25% เป็นเวลา 300 วินาที
Gushing Essential Oil
เพิ่มความเสียหายลมให้แก่สมาชิกทีมทุกคน 25% เป็นเวลา 300 วินาที
Heatshield Potion
เพิ่มความต้านทานไฟให้แก่สมาชิกทีมทุกคน 25% เป็นเวลา 300 วินาที
Insulation Potion
เพิ่มความต้านทานไฟฟ้าให้แก่สมาชิกทีมทุกคน 25% เป็นเวลา 300 วินาที
Thunderclap Essential Oil
เพิ่มความเสียหายไฟฟ้าให้แก่สมาชิกทีมทุกคน 25% เป็นเวลา 300 วินาที
Streaming Essential Oil
เพิ่มความเสียหายน้ำให้แก่สมาชิกทีมทุกคน 25% เป็นเวลา 300 วินาที
Unmoving Essential Oil
เพิ่มความเสียหายหินให้แก่สมาชิกทีมทุกคน 25% เป็นเวลา 300 วินาที
Windbarrier Potion
เพิ่มความต้านทานลมให้แก่สมาชิกทีมทุกคน 25% เป็นเวลา 300 วินาที