วัตถุดิบประกอบอาหาร

ชื่อหายากผล
Dendrocide PotionDendrocide Potion
เพิ่มความต้านทานไม้ให้แก่สมาชิกทีมทุกคน 25% เป็นเวลา 300 วินาที
Desiccant PotionDesiccant Potion
เพิ่มความต้านทานน้ำให้แก่สมาชิกทีมทุกคน 25% เป็นเวลา 300 วินาที
Dustproof PotionDustproof Potion
เพิ่มความต้านทานหินให้แก่สมาชิกทีมทุกคน 25% เป็นเวลา 300 วินาที
Flaming Essential OilFlaming Essential Oil
เพิ่มความเสียหายไฟให้แก่สมาชิกทีมทุกคน 25% เป็นเวลา 300 วิ
Forest Essential OilForest Essential Oil
เพิ่มความเสียหายไม้ให้แก่สมาชิกทีมทุกคน 25% เป็นเวลา 300 วินาที
Frosting Essential OilFrosting Essential Oil
เพิ่มความเสียหายน้ำแข็งให้แก่สมาชิกทีมทุกคน 25% เป็นเวลา 300 วินาที
Frostshield PotionFrostshield Potion
เพิ่มความต้านทานน้ำแข็งให้แก่สมาชิกทีมทุกคน 25% เป็นเวลา 300 วินาที
Gushing Essential OilGushing Essential Oil
เพิ่มความเสียหายลมให้แก่สมาชิกทีมทุกคน 25% เป็นเวลา 300 วินาที
Heatshield PotionHeatshield Potion
เพิ่มความต้านทานไฟให้แก่สมาชิกทีมทุกคน 25% เป็นเวลา 300 วินาที
Insulation PotionInsulation Potion
เพิ่มความต้านทานไฟฟ้าให้แก่สมาชิกทีมทุกคน 25% เป็นเวลา 300 วินาที
Thunderclap Essential OilThunderclap Essential Oil
เพิ่มความเสียหายไฟฟ้าให้แก่สมาชิกทีมทุกคน 25% เป็นเวลา 300 วินาที
Streaming Essential OilStreaming Essential Oil
เพิ่มความเสียหายน้ำให้แก่สมาชิกทีมทุกคน 25% เป็นเวลา 300 วินาที
Unmoving Essential OilUnmoving Essential Oil
เพิ่มความเสียหายหินให้แก่สมาชิกทีมทุกคน 25% เป็นเวลา 300 วินาที
Windbarrier PotionWindbarrier Potion
เพิ่มความต้านทานลมให้แก่สมาชิกทีมทุกคน 25% เป็นเวลา 300 วินาที