Background image

อาวุธ

สถิติ

0

ระดับ

1

การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์

0

การปรับแต่ง

1

A Thousand Floating Dreams

พิมพ์: สื่อเวท | รอง: ความชำนาญธาตุ 58 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 44

ตัวละครอื่นแต่ละตัวในทีมนอกจากผู้สวมใส่ จะมอบเอฟเฟกต์บัฟให้แก่ผู้สวมใส่ โดยขึ้นกับว่าเป็นธาตุชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกันกับผู้สวมใส่ หากเป็นธาตุชนิดเดียวกัน: ความชำนาญธาตุจะเพิ่มขึ้น 32 หน่วย; ธาตุต่างชนิดกัน: โบนัสความเสียหายธาตุที่เป็นชนิดธาตุของผู้สวมใส่ จะเพิ่มขึ้น 10% โดยที่เอฟเฟกต์บัฟแต่ละชนิดข้างต้น จะซ้อนทับได้มากสุด 3 ชั้น นอกจากนี้ ความชำนาญธาตุของตัวละครอื่นในทีม ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงจะเพิ่มขึ้น 40 หน่วย ซึ่งเอฟเฟกต์นี้ที่เกิดจากอาวุธเดียวกันหลายชิ้น จะสามารถซ้อนทับกันได้

Akuoumaru

พิมพ์: ดาบใหญ่ | รอง: พลังโจมตี% 9 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 42

ทุก 1 หน่วย ของผลรวมพลังงานธาตุสูงสุดของตัวละครทั้งหมดในทีม จะทำให้ท่าไม้ตายของตัวละครที่ใช้อาวุธนี้ สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 0.12% โดยความเสียหายท่าไม้ตายที่เพิ่มขึ้นด้วยวิธีนี้ จะเพิ่มได้มากสุด 40%

Alley Hunter

พิมพ์: ธนู | รอง: พลังโจมตี% 6 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 44

เมื่อตัวละครที่ใช้อาวุธนี้อยู่ในทีมแต่ไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้ ความเสียหายที่ตัวละครสร้างจะเพิ่มขึ้น 2% ในทุก 1 วินาที โดยจะได้รับการเพิ่มความเสียหายด้วยวิธีนี้ได้มากสุดถึง 20%; เมื่อตัวละครเข้าสู่การต่อสู้เกิน 4 วินาที เอฟเฟกต์เพิ่มความเสียหายข้างต้นจะลดลง 4% ในทุก 1 วินาที ไปจนกว่าจะถึง 0%

Amenoma Kageuchi

พิมพ์: ดาบ | รอง: พลังโจมตี% 12 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 41

หลังจากปล่อยสกิลธาตุ จะได้รับ Succession Seed 1 อัน ซึ่งเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นได้มากสุดหนึ่งครั้ง ในทุก 5 วินาที โดยที่ Succession Seed จะคงอยู่ 30 วินาที และในเวลาเดียวกันจะมีได้มากสุด 3 อัน เมื่อใช้ท่าไม้ตาย จะทำการดูดซับ Succession Seed ที่มีอยู่ทั้งหมด และ 2 วินาที หลังจากนั้น Succession Seed แต่ละอันที่ดูดซับไป จะฟื้นฟูพลังงานธาตุให้แก่ตัวละครนี้ 6 หน่วย

Amos' Bow

พิมพ์: ธนู | รอง: พลังโจมตี% 10.8 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 46

เพิ่มความเสียหายของการโจมตีปกติและชาร์จโจมตีขึ้น 12%; ในทุก 0.1 วินาที หลังจากปล่อยลูกธนูของการโจมตีปกติและชาร์จโจมตี จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 8% และเพิ่มมากสุดถึง 5 ครั้ง

Apprentice's Notes

พิมพ์: สื่อเวท | พลังโจมตีพื้นฐาน: 23

Aqua Simulacra

พิมพ์: ธนู | รอง: ความแรงคริ 19.2 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 44

พลังชีวิตเพิ่มขึ้น 16% และเมื่อมีศัตรูอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ความเสียหายที่ตัวละครที่ใช้อาวุธนี้สร้าง จะเพิ่มขึ้น 20% ไม่ว่าตัวละครนี้จะอยู่ในการต่อสู้ หรืออยู่ในทีม แต่ไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้ก็ตาม

Aquila Favonia

พิมพ์: ดาบ | รอง: โบนัสความเสียหายกายภาพ 9 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 48

เพิ่มพลังโจมตี 20%; ปลดปล่อยเมื่อ ได้รับความเสียหาย: จิตวิญญาณของวิหคตะวันตกที่ ชูธงแห่งการต่อต้านจะตื่นขึ้น และฟื้นฟูพลังชีวิตเท่ากับ 100% ของพลังโจมตี และสร้างความเสียหายเป็น 200% ของพลังโจมตี แก่ศัตรูโดยรอบ โดยเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้น หนึ่งครั้งในทุก 15 วินาที

Beginner's Protector

พิมพ์: หอก | พลังโจมตีพื้นฐาน: 23

Black Tassel

พิมพ์: หอก | รอง: พลังชีวิต% 10.2 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 38

สร้างโบนัสความเสียหาย แก่ศัตรูจำพวก Slime 40%

Blackcliff Agate

พิมพ์: สื่อเวท | รอง: ความแรงคริ 12 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 42

หลังจากกำจัดศัตรูได้ พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 12% เป็นเวลา 30 วินาที โดยเอฟเฟกต์นี้จะซ้อนทับกันได้มากสุด 3 ชั้น ซึ่งแต่ละชั้นจะมีระยะเวลาของตัวเอง

Blackcliff Longsword

พิมพ์: ดาบ | รอง: ความแรงคริ 8 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 44

หลังจากกำจัดศัตรูได้ พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 12% เป็นเวลา 30 วินาที โดยเอฟเฟกต์นี้จะซ้อนทับกันได้มากสุด 3 ชั้น ซึ่งแต่ละชั้นจะมีระยะเวลาของตัวเอง

Blackcliff Pole

พิมพ์: หอก | รอง: ความแรงคริ 12 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 42

หลังจากกำจัดศัตรูได้ พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 12% เป็นเวลา 30 วินาที โดยเอฟเฟกต์นี้จะซ้อนทับกันได้มากสุด 3 ชั้น ซึ่งแต่ละชั้นจะมีระยะเวลาของตัวเอง

Blackcliff Slasher

พิมพ์: ดาบใหญ่ | รอง: ความแรงคริ 12 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 42

หลังจากกำจัดศัตรูได้ พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 12% เป็นเวลา 30 วินาที โดยเอฟเฟกต์นี้จะซ้อนทับกันได้มากสุด 3 ชั้น ซึ่งแต่ละชั้นจะมีระยะเวลาของตัวเอง

Blackcliff Warbow

พิมพ์: ธนู | รอง: ความแรงคริ 8 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 44

หลังจากกำจัดศัตรูได้ พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 12% เป็นเวลา 30 วินาที โดยเอฟเฟกต์นี้จะซ้อนทับกันได้มากสุด 3 ชั้น ซึ่งแต่ละชั้นจะมีระยะเวลาของตัวเอง

Bloodtainted Greatsword

พิมพ์: ดาบใหญ่ | รอง: ความชำนาญธาตุ 41 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 38

เพิ่มความเสียหายแก่ศัตรูที่ได้รับผลกระทบของธาตุไฟ หรือไฟฟ้าขึ้น 12%

Calamity Queller

พิมพ์: หอก | รอง: พลังโจมตี% 3.6 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 49

ได้รับโบนัสความเสียหายของธาตุทั้งหมด 12%; หลังจากใช้สกิลธาตุ จะได้รับ Consummation เป็นเวลา 20 วินาที ซึ่งจะทำให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 3.2% ในทุก 1 วินาที โดยที่เอฟเฟกต์เพิ่มพลังโจมตีนี้ จะสามารถซ้อนทับได้ 6 ครั้ง และเมื่อตัวละครที่ใช้อาวุธนี้อยู่ในทีม แต่ไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้ เอฟเฟกต์เพิ่มพลังโจมตีของ Consummation จะเพิ่มเป็นสองเท่า

Cinnabar Spindle

พิมพ์: ดาบ | รอง: พลังป้องกัน% 15 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 41

เพิ่มความเสียหายของสกิลธาตุ โดยปริมาณที่เพิ่มจะเป็น 40% ของพลังป้องกัน ซึ่งเอฟเฟกต์นี้ จะเกิดขึ้นได้มากสุดหนึ่งครั้ง ในทุก 1.5 วินาที และจะหายไปหลังจากสกิลธาตุสร้างความเสียหายแล้ว 0.1 วินาที

Compound Bow

พิมพ์: ธนู | รอง: โบนัสความเสียหายกายภาพ 15 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 41

เมื่อการโจมตีปกติหรือชาร์จโจมตีโดนเป้าหมาย พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 4% และความเร็วในการโจมตีปกติจะเพิ่มขึ้น 1.2% ซึ่งเอฟเฟกต์นี้จะมีระยะเวลาต่อเนื่อง 6 วินาที และซ้อนทับได้สูงสุด 4 ชั้น โดยจะเกิดขึ้นเพียงหนึ่งครั้งในทุก 0.3 วินาที

Cool Steel

พิมพ์: ดาบ | รอง: พลังโจมตี% 7.7 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 39

เพิ่มความเสียหายแก่ศัตรูที่ได้รับผลกระทบของธาตุน้ำและน้ำแข็งขึ้น 12%

Crescent Pike

พิมพ์: หอก | รอง: โบนัสความเสียหายกายภาพ 7.5 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 44

ภายในเวลา 5 วินาที หลังจากเก็บอณูธาตุหรือลูกแก้วธาตุ การโจมตีปกติและชาร์จโจมตีจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม 20% ของพลังโจมตี

Dark Iron Sword

พิมพ์: ดาบ | รอง: ความชำนาญธาตุ 31 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 39

การทำให้เกิดปฏิกิริยาโอเวอร์โหลด, นำไฟฟ้า, ชาร์จไฟฟ้า, ปลุกเร้า, บีบอัด, ไฮเปอร์บลูม หรือกระจายธาตุไฟฟ้า จะเพิ่มพลังโจมตีขึ้น 20% เป็นเวลา 12 วินาที

Deathmatch

พิมพ์: หอก | รอง: อัตราคริ 8 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 41

เมื่อมีศัตรูอย่างน้อย 2 ตัว อยู่ใกล้ตัว จะได้รับพลังโจมตีเพิ่ม 16% และพลังป้องกันเพิ่ม 16% ; เมื่อมีศัตรูน้อยกว่า 2 ตัว อยู่ใกล้ตัว จะได้รับพลังโจมตีเพิ่ม 24%

Debate Club

พิมพ์: ดาบใหญ่ | รอง: พลังโจมตี% 7.7 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 39

หลังจากใช้สกิลธาตุแล้ว เมื่อการโจมตีปกติและ ชาร์จโจมตีถูกเป้าหมาย จะสร้างความเสียหาย เพิ่มเติมอีก 60% ของพลังโจมตีภายใน อาณาเขตเล็ก ๆ ซึ่งเอฟเฟกต์นี้จะมีระยะเวลา ต่อเนื่อง 15 วินาที และสามารถเกิดขึ้นได้ เพียงหนึ่งครั้งในทุก 3 วินาที

Dodoco Tales

พิมพ์: สื่อเวท | รอง: พลังโจมตี% 12 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 41

เมื่อโจมตีปกติถูกศัตรู จะทำให้ความเสียหายของการชาร์จโจมตีเพิ่มขึ้น 16% เป็นเวลา 6 วินาที; เมื่อชาร์จโจมตีถูกศัตรู จะทำให้พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 8% เป็นเวลา 6 วินาที

Dragon's Bane

พิมพ์: หอก | รอง: ความชำนาญธาตุ 48 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 41

เพิ่มความเสียหายแก่ศัตรูที่ได้รับผลกระทบของธาตุน้ำและไฟขึ้น 20%

Dragonspine Spear

พิมพ์: หอก | รอง: โบนัสความเสียหายกายภาพ 15 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 41

เมื่อโจมตีปกติหรือชาร์จโจมตีถูกศัตรู จะมีโอกาส 60% ที่จะเกิด Everfrost Icicle ขึ้นบนตัวของศัตรูและร่วงลงมาใส่ เพื่อสร้างความเสียหายวงกว้างเป็น 80% ของพลังโจมตี หากศัตรูตกอยู่ภายใต้ผลกระทบของธาตุน้ำแข็ง จะสร้างความเสียหาย 200% ของพลังโจมตี โดยที่เอฟเฟกต์ดังกล่าวนี้จะเกิดได้ครั้งเดียวในทุก 10 วินาที

Dull Blade

พิมพ์: ดาบ | พลังโจมตีพื้นฐาน: 23

Elegy for the End

พิมพ์: ธนู | รอง: การฟื้นฟูพลังงาน 12 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 46

ส่วนหนึ่งของ Millennial Movement ที่ล่องลอยอยู่ในอากาศ ช่วยเพิ่มความชำนาญธาตุขึ้น 60 หน่วย; เมื่อตัวละครที่สวมใส่ใช้สกิลธาตุหรือท่าไม้ตายโจมตีถูกศัตรู ตัวละครจะได้รับ Sigil of Remembrance หนึ่งอัน โดยจะเกิดขึ้นได้มากสุดหนึ่งครั้งในทุก 0.2 วินาที และจะยังได้รับแม้ว่าตัวละครจะอยู่ในทีมแต่ไม่ได้อยู่ในการต่อสู้แล้วก็ตาม เมื่อครอบครอง Sigils of Remembrance ครบ 4 อัน จะใช้ Sigils of Remembrance ทั้งหมดเพื่อมอบเอฟเฟกต์ Millennial Movement: Farewell Song ให้แก่ตัวละครทั้งหมดในทีมที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเป็นเวลา 12 วินาที: ความชำนาญธาตุเพิ่มขึ้น 100 หน่วย พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 20% และจะไม่สามารถรับ Sigils of Remembrance ได้อีกภายในเวลา 20 วินาที หลังจากเอฟเฟกต์บัฟนี้แสดงผล โดยที่ในบรรดาเอฟเฟกต์บัฟต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดย Millennial Movement นั้น เอฟเฟกต์บัฟที่เป็นประเภทเดียวกันจะไม่สามารถซ้อนทับกันได้

Emerald Orb

พิมพ์: สื่อเวท | รอง: ความชำนาญธาตุ 20 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 40

การทำให้เกิดปฏิกิริยาระเหย, ชาร์จไฟฟ้า, แช่แข็ง, งอกเงย หรือกระจายธาตุน้ำ จะเพิ่มพลังโจมตีขึ้น 20% เป็นเวลา 12 วินาที

End of the Line

พิมพ์: ธนู | รอง: การฟื้นฟูพลังงาน 10 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 42

หลังจากใช้สกิลธาตุ จะเกิดเอฟเฟกต์ Flowrider ซึ่งเมื่อโจมตีถูกศัตรู จะทำให้เกิดความเสียหายวงกว้าง 80% ของพลังโจมตี โดยที่เอฟเฟกต์นี้ จะหายไปหลังจากผ่านไป 15 วินาที หรือหลังทำให้เกิดความเสียหายวงกว้างครบ 3 ครั้ง ซึ่งทุก 2 วินาที จะสามารถสร้างความเสียหายวงกว้างด้วยวิธีนี้ได้มากสุดหนึ่งครั้ง และทุก 12 วินาที จะเกิด Flowrider ได้มากสุดหนึ่งครั้ง

Engulfing Lightning

พิมพ์: หอก | รอง: การฟื้นฟูพลังงาน 12 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 46

พลังโจมตีเพิ่มขึ้น โดยที่ระดับการเพิ่มจะเท่ากับ 28% ของส่วนที่เกินมาจาก 100% ของประสิทธิภาพการฟื้นฟูพลังงาน โดยจะสามารถเพิ่มด้วยวิธีนี้ได้มากสุดถึง 80% และภายในเวลา 12 วินาที หลังจากปล่อยท่าไม้ตาย ประสิทธิภาพการฟื้นฟูพลังงานจะเพิ่มขึ้น 30%

Everlasting Moonglow

พิมพ์: สื่อเวท | รอง: พลังชีวิต% 10.8 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 46

โบนัสการรักษาเพิ่มขึ้น 10%; โจมตีปกติสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น โดยปริมาณที่เพิ่มจะเท่ากับ 1% ของพลังชีวิตสูงสุดของตัวละครที่ใช้อาวุธนี้ และภายใน 12 วินาที หลังจากใช้ท่าไม้ตาย เมื่อโจมตีปกติถูกศัตรู จะฟื้นฟูพลังงานธาตุ 0.6 หน่วย โดยจะฟื้นฟูพลังงานธาตุด้วยวิธีนี้ได้มากสุดหนึ่งครั้ง ในทุก 0.1 วินาที

Eye of Perception

พิมพ์: สื่อเวท | รอง: พลังโจมตี% 12 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 41

เมื่อโจมตีปกติหรือชาร์จโจมตีถูกเป้าหมาย จะมีโอกาส 50% ที่จะปล่อย Bolt of Perception ออกมาสร้างความเสียหาย 240% ของพลังโจมตี โดยจะปล่อยออกมาใส่กลุ่มของศัตรูสูงสุด 4 ครั้ง ซึ่งเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นได้หนึ่งครั้งในทุก 12 วินาที

Fading Twilight

พิมพ์: ธนู | รอง: การฟื้นฟูพลังงาน 6.7 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 44

มีอยู่สามสถานะได้แก่ Evengleam, Afterglow และ Dawnblaze ซึ่งจะสามารถทำให้ความเสียหายที่สร้างเพิ่มขึ้น 6%/10%/14% ตามลำดับ โดยหลังจากที่โจมตีถูกศัตรูแล้ว จะเปลี่ยนเป็นสถานะถัดไป ซึ่งในทุก 7 วินาที จะเปลี่ยนสถานะได้มากสุด 1 ครั้ง และเอฟเฟกต์ดังกล่าวจะยังคงเกิดขึ้นและเปลี่ยนสถานะได้ แม้ในขณะที่ตัวละครที่ใช้อาวุธนี้อยู่ในทีม แต่ไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้

Favonius Codex

พิมพ์: สื่อเวท | รอง: การฟื้นฟูพลังงาน 10 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 42

เมื่อโจมตีคริติคอล จะมีโอกาส 60% ที่จะ สร้างอณูธาตุ ซึ่งใช้ฟื้นฟู พลังงานธาตุได้ 6 หน่วย โดยเอฟเฟกต์นี้จะใช้ได้ หนึ่งครั้งในทุก 12 วินาที

Favonius Greatsword

พิมพ์: ดาบใหญ่ | รอง: การฟื้นฟูพลังงาน 13.3 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 41

เมื่อโจมตีคริติคอล จะมีโอกาส 60% ที่จะ สร้างอณูธาตุ ซึ่งใช้ฟื้นฟู พลังงานธาตุได้ 6 หน่วย โดยเอฟเฟกต์นี้จะใช้ได้ หนึ่งครั้งในทุก 12 วินาที

Favonius Lance

พิมพ์: หอก | รอง: การฟื้นฟูพลังงาน 6.7 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 44

เมื่อโจมตีคริติคอล จะมีโอกาส 60% ที่จะ สร้างอณูธาตุ ซึ่งใช้ฟื้นฟู พลังงานธาตุได้ 6 หน่วย โดยเอฟเฟกต์นี้จะใช้ได้ หนึ่งครั้งในทุก 12 วินาที

Favonius Sword

พิมพ์: ดาบ | รอง: การฟื้นฟูพลังงาน 13.3 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 41

เมื่อโจมตีคริติคอล จะมีโอกาส 60% ที่จะ สร้างอณูธาตุ ซึ่งใช้ฟื้นฟู พลังงานธาตุได้ 6 หน่วย โดยเอฟเฟกต์นี้จะใช้ได้ หนึ่งครั้งในทุก 12 วินาที

Favonius Warbow

พิมพ์: ธนู | รอง: การฟื้นฟูพลังงาน 13.3 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 41

เมื่อโจมตีคริติคอล จะมีโอกาส 60% ที่จะ สร้างอณูธาตุ ซึ่งใช้ฟื้นฟู พลังงานธาตุได้ 6 หน่วย โดยเอฟเฟกต์นี้จะใช้ได้ หนึ่งครั้งในทุก 12 วินาที

Ferrous Shadow

พิมพ์: ดาบใหญ่ | รอง: พลังชีวิต% 7.7 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 39

เมื่อพลังชีวิตต่ำกว่า 70% การชาร์จโจมตีจะ ถูกขัดจังหวะได้ยากขึ้น และเพิ่มความเสียหายขึ้น 30%

Festering Desire

พิมพ์: ดาบ | รอง: การฟื้นฟูพลังงาน 10 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 42

สกิลธาตุสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 16% และอัตราคริของสกิลธาตุเพิ่มขึ้น 6%

Fillet Blade

พิมพ์: ดาบ | รอง: พลังโจมตี% 7.7 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 39

ในตอนที่โจมตีจะมีโอกาส 50% ที่จะสร้างความเสียหาย 240% ของการโจมตีพื้นฐานให้แก่ศัตรูหนึ่งตัว ซึ่งเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นหนึ่งครั้งในทุก 15 วินาที

Forest Regalia

พิมพ์: ดาบใหญ่ | รอง: การฟื้นฟูพลังงาน 6.7 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 44

หลังจากเกิดปฏิกิริยาติดไฟ, ปลุกเร้า, บีบอัด, แพร่ขยาย, งอกเงย, ไฮเปอร์บลูม หรือเบ่งบาน จะสร้าง Leaf of Consciousness ที่จะคงอยู่ได้นานสุดถึง 10 วินาที ขึ้นมาตรงบริเวณที่ตัวละครอยู่ ซึ่งความชำนาญธาตุของตัวละครที่เก็บ Leaf of Consciousness จะเพิ่มขึ้น 60 หน่วย เป็นเวลา 12 วินาที โดยที่ทุก 20 วินาที จะเกิด Leaf of Consciousness ด้วยวิธีนี้ได้มากสุดหนึ่งอัน และเอฟเฟกต์นี้สามารถเกิดขึ้นได้แม้ตัวละครอยู่ในทีม แต่ไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้ เอฟเฟกต์ของ Leaf of Consciousness ไม่สามารถซ้อนทับกันได้

Freedom-Sworn

พิมพ์: ดาบ | รอง: ความชำนาญธาตุ 43 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 46

ส่วนหนึ่งของ Millennial Movement ที่ล่องลอยอยู่ในอากาศ ช่วยเพิ่มความเสียหายที่สร้างขึ้น 10% เมื่อตัวละครที่สวมใส่ทำให้เกิดปฏิกิริยาธาตุ จะได้รับ Sigil of Rebellion 1 อัน โดยจะเกิดขึ้นได้มากสุดหนึ่งครั้งในทุก 0.5 วินาที และจะยังได้รับแม้ว่าตัวละครจะอยู่ในทีมแต่ไม่ได้อยู่ในการต่อสู้แล้วก็ตาม เมื่อครอบครอง Sigil of Rebellion ครบ 2 อัน จะใช้ Sigil of Rebellion ทั้งหมดเพื่อมอบเอฟเฟกต์ Millennial Movement: Song of Resistance ให้แก่ตัวละครทั้งหมดในทีมที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเป็นเวลา 12 วินาที: ความเสียหายโจมตีปกติ ชาร์จโจมตี โจมตีพุ่งลงจากอากาศเพิ่มขึ้น 16%, พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 20% และจะไม่สามารถรับ Sigil of Rebellion ได้อีกภายในเวลา 20 วินาที หลังจากเอฟเฟกต์บัฟนี้แสดงผล โดยที่ในบรรดาเอฟเฟกต์บัฟต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดย Millennial Movement นั้น เอฟเฟกต์บัฟที่เป็นประเภทเดียวกันจะไม่สามารถซ้อนทับกันได้

Frostbearer

พิมพ์: สื่อเวท | รอง: พลังโจมตี% 9 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 42

เมื่อโจมตีปกติหรือชาร์จโจมตีถูกศัตรู จะมีโอกาส 60% ที่จะเกิด Everfrost Icicle ขึ้นบนตัวของศัตรูและร่วงลงมาใส่ เพื่อสร้างความเสียหายวงกว้างเป็น 80% ของพลังโจมตี หากศัตรูตกอยู่ภายใต้ผลกระทบของธาตุน้ำแข็ง จะสร้างความเสียหาย 200% ของพลังโจมตี โดยที่เอฟเฟกต์ดังกล่าวนี้จะเกิดได้ครั้งเดียวในทุก 10 วินาที

Fruit of Fulfillment

พิมพ์: สื่อเวท | รอง: การฟื้นฟูพลังงาน 10 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 42

หลังจากเกิดปฏิกิริยาธาตุ จะได้รับเอฟเฟกต์ Wax and Wane โดยจะทำให้ความชำนาญธาตุเพิ่มขึ้น 24 หน่วย แต่พลังโจมตีจะลดลง 5% ซึ่งทุก 0.3 วินาที จะได้รับเอฟเฟกต์ Wax and Wane มากสุดหนึ่งชั้น ซ้อนทับกันได้มากสุด 5 ชั้น และในตอนที่ไม่เกิดปฏิกิริยาธาตุ ในทุก 6 วินาที เอฟเฟกต์จะหายไปหนึ่งชั้น โดยที่เอฟเฟกต์นี้ จะสามารถเกิดขึ้นได้แม้ตัวละครอยู่ในทีม แต่ไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้

Hakushin Ring

พิมพ์: สื่อเวท | รอง: การฟื้นฟูพลังงาน 6.7 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 44

หลังจากตัวละครที่ใช้อาวุธนี้ ทำให้เกิดปฏิกิริยาที่เกี่ยวกับธาตุไฟฟ้าแล้ว ตัวละครในทีมที่อยู่ใกล้เคียงและเป็นธาตุชนิดเดียวกับที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาในครั้งนี้ จะได้รับโบนัสความเสียหายธาตุของธาตุที่เกี่ยวข้อง 10% เป็นเวลา 6 วินาที โดยโบนัสความเสียหายธาตุที่เกิดด้วยวิธีนี้ไม่สามารถซ้อนทับได้

Halberd

พิมพ์: หอก | รอง: พลังโจมตี% 5.1 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 40

เมื่อโจมตีปกติถูกศัตรูจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมเป็น 160% ของพลังการโจมตี ซึ่งเอฟเฟกต์นี้จะเกิดได้หนึ่งครั้งในทุก 10 วินาที

Hamayumi

พิมพ์: ธนู | รอง: พลังโจมตี% 12 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 41

การโจมตีปกติสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 16% ชาร์จโจมตีสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 12% และเมื่อตัวละครที่ใช้อาวุธนี้มีพลังงานธาตุ 100% เอฟเฟกต์นี้จะเพิ่มขึ้น 100%

Haran Geppaku Futsu

พิมพ์: ดาบ | รอง: อัตราคริ 7.2 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 46

ได้รับโบนัสความเสียหายของธาตุทั้งหมด 12%; เมื่อตัวละครอื่น ๆ ในทีมที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงปล่อยสกิลธาตุ จะทำให้ตัวละครที่ใช้อาวุธนี้ได้รับเอฟเฟกต์ Wavespike 1 ชั้น โดยจะสามารถซ้อนทับได้มากสุด 2 ชั้น และเกิดขึ้นได้มากสุด 1 ครั้ง ในทุก 0.3 วินาที เมื่อตัวละครที่ใช้อาวุธนี้ปล่อยสกิลธาตุ หากมีเอฟเฟกต์ Wavespike สะสมอยู่ จะใช้ Wavespike ที่มี เพื่อรับ Rippling Upheaval ซึ่งแต่ละชั้นของ Wavespike ที่ถูกใช้ไป จะเพิ่มความเสียหายของการโจมตีปกติขึ้น 20% เป็นเวลา 8 วินาที

Harbinger of Dawn

พิมพ์: ดาบ | รอง: ความแรงคริ 10.2 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 39

เมื่อพลังชีวิตสูงกว่า 90% อัตราคริจะเพิ่มขึ้น 14%

Hunter's Bow

พิมพ์: ธนู | พลังโจมตีพื้นฐาน: 23

Hunter's Path

พิมพ์: ธนู | รอง: อัตราคริ 9.6 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 44

ได้รับโบนัสความเสียหายธาตุทั้งหมด 12% และหลังจากที่การชาร์จโจมตีถูกศัตรู จะได้รับเอฟเฟกต์ Tireless Hunt ซึ่งจะทำให้การชาร์จโจมตี สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น โดยค่าที่เพิ่ม จะเท่ากับ 160% ของความชำนาญธาตุ ซึ่งเอฟเฟกต์นี้ จะหายไปเมื่อทำงานครบ 12 ครั้ง หรือหลังจากผ่านไป 10 วินาที โดยที่ทุก 12 วินาที จะได้รับ Tireless Hunt มากสุดหนึ่งครั้ง

Iron Point

พิมพ์: หอก | พลังโจมตีพื้นฐาน: 33

Iron Sting

พิมพ์: ดาบ | รอง: ความชำนาญธาตุ 36 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 42

ภายใน 6 วินาทีหลังจากสร้างความเสียหายธาตุ ความเสียหายที่ตัวละครสร้างจะเพิ่มขึ้น 6% ซึ่งเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นมากสุด 2 ชั้นและสามารถปล่อยได้หนึ่งครั้งในทุก 1 วินาที

Kagotsurube Isshin

พิมพ์: ดาบ | รอง: พลังโจมตี% 9 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 42

เมื่อการโจมตีปกติ การชาร์จโจมตี และการโจมตีพุ่งลงจากอากาศถูกศัตรู จะทำให้เกิด Hewing Gale เพื่อสร้างความเสียหายวงกว้างเป็น 180% ของพลังโจมตี และเพิ่มพลังโจมตีขึ้น 15% เป็นเวลา 8 วินาที โดยที่ทุก 8 วินาที เอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นได้มากสุด 1 ครั้ง

Kagura's Verity

พิมพ์: สื่อเวท | รอง: ความแรงคริ 14.4 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 46

เมื่อใช้สกิลธาตุ จะได้รับเอฟเฟกต์ Kagura Dance โดยจะทำให้สกิลธาตุของตัวละครที่ใช้อาวุธนี้ สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 12% ซึ่งเอฟเฟกต์นี้จะคงอยู่เป็นเวลา 16 วินาที ซ้อนทับได้มากสุด 3 ชั้น และเมื่อมี 3 ชั้น ตัวละครดังกล่าวจะได้รับโบนัสความเสียหายธาตุทั้งหมด 12%

Katsuragikiri Nagamasa

พิมพ์: ดาบใหญ่ | รอง: การฟื้นฟูพลังงาน 10 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 42

สกิลธาตุสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 6% และหลังจากที่สกิลธาตุถูกเป้าหมาย ตัวละครจะเสียพลังงานธาตุ 3 หน่วย และหลังจากนั้น จะทำการฟื้นฟูพลังธาตุ 3 หน่วย ในทุก 2 วินาที เป็นเวลา 6 วินาที โดยที่เอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นได้มากสุดหนึ่งครั้ง ในทุก 10 วินาที และสามารถเกิดขึ้นได้ แม้ตัวละครจะอยู่ในทีมแต่ไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้ก็ตาม

Key of Khaj-Nisut

พิมพ์: ดาบ | รอง: พลังชีวิต% 14.4 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 44

ค่าพลังชีวิตเพิ่มขึ้น 20% และเมื่อสกิลธาตุถูกศัตรู จะทำให้เกิดเอฟเฟกต์ Grand Hymn เป็นเวลา 20 วินาที: จะได้รับความชำนาญธาตุเพิ่ม 0.12% ของพลังชีวิตสูงสุดของผู้ใช้ โดยที่ทุก 0.3 วินาที เอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นได้มากสุดหนึ่งครั้ง และจะซ้อนทับได้มากสุด 3 ชั้น ซึ่งเมื่อเอฟเฟกต์นี้ ซ้อนทับกันถึง 3 ชั้น หรือเมื่อช่วงเวลาต่อเนื่องของทั้ง 3 ชั้น ถูกรีเฟรช จะเพิ่มความชำนาญธาตุให้แก่ตัวละครทั้งหมดในทีม ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 0.2% ของพลังชีวิตสูงสุดของผู้ใช้ เป็นเวลา 20 วินาที

King's Squire

พิมพ์: ธนู | รอง: พลังโจมตี% 12 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 41

เมื่อใช้สกิลธาตุหรือท่าไม้ตาย จะได้รับเอฟเฟกต์ Teachings of the Forest ซึ่งจะทำให้ความชำนาญธาตุเพิ่มขึ้น 60 หน่วย เป็นเวลา 12 วินาที โดยที่เอฟเฟกต์นี้ จะถูกลบล้างเมื่อสับเปลี่ยนตัวละคร และเมื่อช่วงเวลาคงอยู่ของ Teachings of the Forest สิ้นสุดลงหรือเอฟเฟกต์ถูกลบล้างไป จะสร้างความเสียหายเป็น 100% ของพลังโจมตี แก่ศัตรูหนึ่งตัวที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง โดยที่ทุก 20 วินาที Teachings of the Forest จะสามารถเกิดขึ้นได้มากสุดหนึ่งครั้ง

Kitain Cross Spear

พิมพ์: หอก | รอง: ความชำนาญธาตุ 24 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 44

สกิลธาตุสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 6% และหลังจากที่สกิลธาตุถูกเป้าหมาย ตัวละครจะเสียพลังงานธาตุ 3 หน่วย และหลังจากนั้น จะทำการฟื้นฟูพลังธาตุ 3 หน่วย ในทุก 2 วินาที เป็นเวลา 6 วินาที โดยที่เอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นได้มากสุดหนึ่งครั้ง ในทุก 10 วินาที และสามารถเกิดขึ้นได้ แม้ตัวละครจะอยู่ในทีมแต่ไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้ก็ตาม

Light of Foliar Incision

พิมพ์: ดาบ | รอง: ความแรงคริ 19.2 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 44

อัตราคริเพิ่มขึ้น 4%; หลังจากที่การโจมตีปกติ ทำให้เกิดความเสียหายธาตุ จะได้รับเอฟเฟกต์ "Foliar Incision": การโจมตีปกติ และสกิลธาตุสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น โดยค่าที่เพิ่มจะเท่ากับ 120% ของความชำนาญธาตุ ซึ่งเอฟเฟกต์นี้ จะหายไปหลังจากเกิดผลแล้ว 28 ครั้ง หรือหลังจากผ่านไป 12 วินาที และในทุก 12 วินาที จะได้รับเอฟเฟกต์ "Foliar Incision" มากสุดหนึ่งครั้ง

Lion's Roar

พิมพ์: ดาบ | รอง: พลังโจมตี% 9 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 42

เพิ่มความเสียหายแก่ศัตรูที่ได้รับผลกระทบของธาตุไฟ หรือไฟฟ้าขึ้น 20%

Lithic Blade

พิมพ์: ดาบใหญ่ | รอง: พลังโจมตี% 9 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 42

สำหรับทีมที่มีตัวละครที่มาจาก Liyue อยู่ในทีม ตัวละครที่ใช้อาวุธนี้จะได้รับพลังโจมตีเพิ่ม 7% และอัตราคริเพิ่ม 3% โดยเอฟเฟกต์นี้จะซ้อนทับได้มากสุด 4 ชั้น

Lithic Spear

พิมพ์: หอก | รอง: พลังโจมตี% 6 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 44

สำหรับทีมที่มีตัวละครที่มาจาก Liyue อยู่ในทีม ตัวละครที่ใช้อาวุธนี้จะได้รับพลังโจมตีเพิ่ม 7% และอัตราคริเพิ่ม 3% โดยเอฟเฟกต์นี้จะซ้อนทับได้มากสุด 4 ชั้น

Lost Prayer to the Sacred Winds

พิมพ์: สื่อเวท | รอง: อัตราคริ 7.2 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 46

เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 10%; ในการต่อสู้จะได้รับโบนัสความเสียหายธาตุ 8% ในทุก 4 วินาที ซึ่งเอฟเฟกต์นี้จะมีมากสุด 4 ชั้น และจะเกิดขึ้นจนกว่าตัวละครจะหมดสติหรือออกจากการต่อสู้

Luxurious Sea-Lord

พิมพ์: ดาบใหญ่ | รอง: พลังโจมตี% 12 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 41

ท่าไม้ตายสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 12% และในตอนที่ท่าไม้ตายโจมตีถูกศัตรู จะมีโอกาส 100% ที่จะเรียกฝูงทูน่าออกมา เพื่อสร้างความเสียหายวงกว้าง 100% ของพลังโจมตี โดยเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นได้มากสุดหนึ่งครั้ง ในทุก 15 วินาที

Magic Guide

พิมพ์: สื่อเวท | รอง: ความชำนาญธาตุ 41 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 38

เพิ่มความเสียหายแก่ศัตรูที่ได้รับผลกระทบของธาตุน้ำหรือไฟฟ้าขึ้น 12%

Makhaira Aquamarine

พิมพ์: ดาบใหญ่ | รอง: ความชำนาญธาตุ 36 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 42

ในทุก 10 วินาที จะเกิดเอฟเฟกต์ต่อไปนี้: พลังโจมตีของตัวละครดังกล่าวจะเพิ่มขึ้น 24% ของความชำนาญธาตุของผู้ใช้ เป็นเวลา 12 วินาที และในช่วงเวลาเดียวกันตัวละครอื่นในทีมที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง จะได้รับพลังโจมตี 30% ของเอฟเฟกต์ดังกล่าว ซึ่งเอฟเฟกต์นี้ที่เกิดจากอาวุธเดียวกันหลายชิ้น จะสามารถซ้อนทับกันได้ และจะสามารถเกิดขึ้นได้แม้ตัวละครอยู่ในทีม แต่ไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้

Mappa Mare

พิมพ์: สื่อเวท | รอง: ความชำนาญธาตุ 24 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 44

ภายใน 10 วินาที หลังจากทำให้เกิดปฏิกิริยาธาตุ จะได้รับโบนัสความเสียหายธาตุ 8% ซึ่งเอฟเฟกต์นี้จะซ้อนทับได้สูงสุด 2 ชั้น

Memory of Dust

พิมพ์: สื่อเวท | รอง: พลังโจมตี% 10.8 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 46

เพิ่มประสิทธิภาพโล่ป้องกัน 20% ภายในเวลา 8 วินาที หลังจากโจมตีถูกเป้าหมาย จะเพิ่มพลังโจมตี 4% โดยเอฟเฟกต์นี้จะซ้อนทับกันมากสุด 5 ชั้น ซึ่งจะเกิดขึ้นหนึ่งครั้งในทุก 0.3 วินาที เมื่อได้รับการป้องกันจากโล่ พลังโจมตีของเอฟเฟกต์นี้จะเพิ่มขึ้น 100%

Messenger

พิมพ์: ธนู | รอง: ความแรงคริ 6.8 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 40

หากชาร์จโจมตีโดนจุดอ่อนของเป้าหมาย จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก 100% ของพลังโจมตี ซึ่งความเสียหายนี้นับเป็นความเสียหายคริติคอล โดยเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นได้หนึ่งครั้งในทุก 10 วินาที

Missive Windspear

พิมพ์: หอก | รอง: พลังโจมตี% 9 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 42

ภายใน 10 วินาที หลังจากทำให้เกิดปฏิกิริยาธาตุ พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 12% และความชำนาญธาตุจะเพิ่มขึ้น 48 หน่วย

Mistsplitter Reforged

พิมพ์: ดาบ | รอง: ความแรงคริ 9.6 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 48

ได้รับโบนัสความเสียหายของธาตุทั้งหมด 12% และได้รับพลังของ "Mistsplitter's Emblem" โดยเมื่อครอบครอง Mistsplitter's Emblem 1/2/3 ชั้น จะได้รับโบนัสความเสียหายของธาตุตัวเอง 8/16/28% โดยที่ตัวละครจะได้รับ Mistsplitter's Emblem 1 ชั้น ในแต่ละสถานการณ์ต่อไปนี้: เมื่อการโจมตีปกติทำให้เกิดความเสียหายธาตุ (คงอยู่ 5 วินาที); เมื่อใช้ท่าไม้ตาย (คงอยู่ 10 วินาที); เมื่อพลังงานธาตุของตัวละครต่ำกว่า 100% (จะหายไปเมื่อพลังงานธาตุของตัวละครเต็ม) โดยช่วงเวลาคงอยู่ของ Mistsplitter's Emblem แต่ละชั้นจะถูกคิดแยกกัน

Mitternachts Waltz

พิมพ์: ธนู | รอง: โบนัสความเสียหายกายภาพ 11.3 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 42

เมื่อโจมตีปกติถูกศัตรู จะทำให้ความเสียหายของสกิลธาตุเพิ่มขึ้น 20% เป็นเวลา 5 วินาที; เมื่อสกิลธาตุโจมตีถูกศัตรู จะทำให้ความเสียหายของการโจมตีปกติเพิ่มขึ้น 20% เป็นเวลา 5 วินาที

Moonpiercer

พิมพ์: หอก | รอง: ความชำนาญธาตุ 24 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 44

หลังจากเกิดปฏิกิริยาติดไฟ, ปลุกเร้า, บีบอัด, แพร่ขยาย, งอกเงย, ไฮเปอร์บลูม หรือเบ่งบาน จะสร้าง Leaf of Revival ที่จะคงอยู่ได้นานสุดถึง 10 วินาที ขึ้นมาตรงบริเวณที่ตัวละครอยู่ ซึ่งพลังโจมตีของตัวละครที่เก็บ Leaf of Revival จะเพิ่มขึ้น 16% เป็นเวลา 12 วินาที โดยที่ทุก 20 วินาที จะเกิด Leaf of Revival ด้วยวิธีนี้ได้มากสุดหนึ่งอัน และเอฟเฟกต์นี้สามารถเกิดขึ้นได้แม้ตัวละครอยู่ในทีม แต่ไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้

Mouun's Moon

พิมพ์: ธนู | รอง: พลังโจมตี% 6 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 44

ทุก 1 หน่วย ของผลรวมพลังงานธาตุสูงสุดของตัวละครทั้งหมดในทีม จะทำให้ท่าไม้ตายของตัวละครที่ใช้อาวุธนี้ สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 0.12% โดยความเสียหายท่าไม้ตายที่เพิ่มขึ้นด้วยวิธีนี้ จะเพิ่มได้มากสุด 40%

Oathsworn Eye

พิมพ์: สื่อเวท | รอง: พลังโจมตี% 6 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 44

หลังจากใช้สกิลธาตุ ประสิทธิภาพการฟื้นฟูพลังงานจะเพิ่มขึ้น 24% เป็นเวลา 10 วินาที

Old Merc's Pal

พิมพ์: ดาบใหญ่ | พลังโจมตีพื้นฐาน: 33

Otherworldly Story

พิมพ์: สื่อเวท | รอง: การฟื้นฟูพลังงาน 8.5 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 39

เมื่อเก็บอณูธาตุ/ลูกแก้วจะฟื้นฟูพลังชีวิตขึ้น 1%

Pocket Grimoire

พิมพ์: สื่อเวท | พลังโจมตีพื้นฐาน: 33

Polar Star

พิมพ์: ธนู | รอง: อัตราคริ 7.2 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 46

สกิลธาตุและท่าไม้ตายสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 12%; หลังจากการโจมตีปกติ, ชาร์จโจมตี, สกิลธาตุ หรือท่าไม้ตายถูกศัตรู จะทำให้เกิดเอฟเฟกต์ Ashen Nightstar 1 ชั้น เป็นเวลา 12 วินาที ซึ่งเมื่อมีเอฟเฟกต์ Ashen Nightstar 1/2/3/4 ชั้น พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 10/20/30/48% โดยที่ Ashen Nightstar ที่เกิดจากการโจมตีปกติ, ชาร์จโจมตี, สกิลธาตุ หรือท่าไม้ตายนั้น จะมีช่วงเวลาคงอยู่ที่เป็นอิสระต่อกัน

Predator

พิมพ์: ธนู | รอง: พลังโจมตี% 9 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 42

มีผลเมื่อเล่นบนแพลตฟอร์มต่อไปนี้เท่านั้น:
"PlayStation Network"
หลังจากที่สร้างความเสียหายน้ำแข็งแก่ศัตรู ความเสียหายการโจมตีปกติและชาร์จโจมตีจะเพิ่มขึ้น 10% โดยที่เอฟเฟกต์นี้จะคงอยู่เป็นเวลา 6 วินาที และซ้อนทับกันได้มากสุด 2 ครั้ง; นอกจากนี้เมื่อ Aloy เป็นผู้ใช้ Predator พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 66 หน่วย

Primordial Jade Cutter

พิมพ์: ดาบ | รอง: อัตราคริ 9.6 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 44

เพิ่มพลังชีวิต 20% นอกจากนี้ จะได้รับโบนัสพลังโจมตีเป็น 1.2% ของพลังชีวิตสูงสุดของตัวละครที่ใช้อาวุธนี้

Primordial Jade Winged-Spear

พิมพ์: หอก | รอง: อัตราคริ 4.8 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 48

เพิ่มพลังโจมตีขึ้น 3.2% เมื่อโจมตีถูกศัตรู เป็นเวลา 6 วินาที และมากสุดถึง 7 ชั้น ซึ่งเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นได้หนึ่งครั้งในทุก 0.3 วินาที โดยความเสียหายจะเพิ่มขึ้น 12% เมื่ออยู่ในสภาวะเต็มชั้น

Prototype Amber

พิมพ์: สื่อเวท | รอง: พลังชีวิต% 9 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 42

ภายใน 6 วินาที หลังใช้ท่าไม้ตาย จะทำการฟื้นฟูพลังงานธาตุ 4 หน่วย ในทุก 2 วินาที และตัวละครทั้งหมดในทีมจะฟื้นฟูพลังชีวิต 4% ในทุก 2 วินาที

Prototype Archaic

พิมพ์: ดาบใหญ่ | รอง: พลังโจมตี% 6 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 44

เมื่อโจมตีปกติหรือชาร์จโจมตีถูกเป้าหมายจะมีโอกาส 50% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม 240% ของพลังโจมตีแก่ศัตรูที่อยู่ในพื้นที่วงแคบ โดยเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นหนึ่งครั้งในทุก 15 วินาที

Prototype Crescent

พิมพ์: ธนู | รอง: พลังโจมตี% 9 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 42

หากชาร์จโจมตีโดนจุดอ่อนของเป้าหมาย จะได้รับความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่ม 10% และพลังโจมตีเพิ่ม 36% เป็นเวลา 10 วินาที

Prototype Rancour

พิมพ์: ดาบ | รอง: โบนัสความเสียหายกายภาพ 7.5 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 44

เมื่อโจมตีปกติหรือชาร์จโจมตี พลังโจมตีและพลังป้องกันจะเพิ่มขึ้น 4% เป็นเวลา 6 วินาที โดยจะซ้อนทับได้มากสุด 4 ชั้น ซึ่งเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นหนึ่งครั้งในทุก 0.3 วินาที

Prototype Starglitter

พิมพ์: หอก | รอง: การฟื้นฟูพลังงาน 10 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 42

หลังจากโจมตีโดยใช้สกิลธาตุ การโจมตีปกติและชาร์จโจมตีจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 8% ซึ่งเอฟเฟกต์นี้จะมีระยะเวลาต่อเนื่อง 12 วินาที และเกิดมากสุด 2 ชั้น

Rainslasher

พิมพ์: ดาบใหญ่ | รอง: ความชำนาญธาตุ 36 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 42

เพิ่มความเสียหายแก่ศัตรูที่ได้รับผลกระทบของธาตุน้ำและไฟฟ้าขึ้น 20%

Raven Bow

พิมพ์: ธนู | รอง: ความชำนาญธาตุ 20 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 40

เพิ่มความเสียหายแก่ศัตรู ที่ได้รับผลกระทบของ ธาตุน้ำและไฟขึ้น 12%

Recurve Bow

พิมพ์: ธนู | รอง: พลังชีวิต% 10.2 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 38

เมื่อกำจัดศัตรูได้จะฟื้นฟูพลังชีวิตขึ้น 8%

Redhorn Stonethresher

พิมพ์: ดาบใหญ่ | รอง: ความแรงคริ 19.2 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 44

เพิ่มพลังป้องกัน 28%; การโจมตีปกติและชาร์จโจมตีสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น โดยปริมาณที่เพิ่มจะเท่ากับ 40% ของพลังป้องกัน

Royal Bow

พิมพ์: ธนู | รอง: พลังโจมตี% 9 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 42

เมื่อการโจมตีก่อให้เกิดความเสียหาย อัตราคริจะเพิ่มขึ้น 8% ซ้อนทับได้มากสุด 5 ครั้ง และเมื่อโจมตีติดคริติคอลจะล้างเอฟเฟกต์ที่โฟกัสออกทั้งหมด

Royal Greatsword

พิมพ์: ดาบใหญ่ | รอง: พลังโจมตี% 6 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 44

เมื่อการโจมตีก่อให้เกิดความเสียหาย อัตราคริจะเพิ่มขึ้น 8% ซ้อนทับได้มากสุด 5 ครั้ง และเมื่อโจมตีติดคริติคอลจะล้างเอฟเฟกต์ที่โฟกัสออกทั้งหมด

Royal Grimoire

พิมพ์: สื่อเวท | รอง: พลังโจมตี% 6 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 44

เมื่อการโจมตีก่อให้เกิดความเสียหาย อัตราคริจะเพิ่มขึ้น 8% ซ้อนทับได้มากสุด 5 ครั้ง และเมื่อโจมตีติดคริติคอลจะล้างเอฟเฟกต์ที่โฟกัสออกทั้งหมด

Royal Longsword

พิมพ์: ดาบ | รอง: พลังโจมตี% 9 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 42

เมื่อการโจมตีก่อให้เกิดความเสียหาย อัตราคริจะเพิ่มขึ้น 8% ซ้อนทับได้มากสุด 5 ครั้ง และเมื่อโจมตีติดคริติคอลจะล้างเอฟเฟกต์ที่โฟกัสออกทั้งหมด

Royal Spear

พิมพ์: หอก | รอง: พลังโจมตี% 6 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 44

เมื่อการโจมตีก่อให้เกิดความเสียหาย อัตราคริจะเพิ่มขึ้น 8% ซ้อนทับได้มากสุด 5 ครั้ง และเมื่อโจมตีติดคริติคอลจะล้างเอฟเฟกต์ที่โฟกัสออกทั้งหมด

Rust

พิมพ์: ธนู | รอง: พลังโจมตี% 9 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 42

เพิ่มความเสียหายของการโจมตีปกติขึ้น 40% และลดความเสียหายของการชาร์จโจมตีลง 10%

Sacrificial Bow

พิมพ์: ธนู | รอง: การฟื้นฟูพลังงาน 6.7 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 44

หลังจากสร้างความเสียหายด้วยสกิลธาตุแล้ว จะมีโอกาส 40% ที่จะรีเซ็ตเวลาคูลดาวน์ของสกิลนี้ โดยเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นหนึ่งครั้งในทุก 30 วินาที

Sacrificial Fragments

พิมพ์: สื่อเวท | รอง: ความชำนาญธาตุ 48 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 41

หลังจากสร้างความเสียหายด้วยสกิลธาตุแล้ว จะมีโอกาส 40% ที่จะรีเซ็ตเวลาคูลดาวน์ของสกิลนี้ โดยเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นหนึ่งครั้งในทุก 30 วินาที

Sacrificial Greatsword

พิมพ์: ดาบใหญ่ | รอง: การฟื้นฟูพลังงาน 6.7 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 44

หลังจากสร้างความเสียหายด้วยสกิลธาตุแล้ว จะมีโอกาส 40% ที่จะรีเซ็ตเวลาคูลดาวน์ของสกิลนี้ โดยเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นหนึ่งครั้งในทุก 30 วินาที

Sacrificial Sword

พิมพ์: ดาบ | รอง: การฟื้นฟูพลังงาน 13.3 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 41

หลังจากสร้างความเสียหายด้วยสกิลธาตุแล้ว จะมีโอกาส 40% ที่จะรีเซ็ตเวลาคูลดาวน์ของสกิลนี้ โดยเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นหนึ่งครั้งในทุก 30 วินาที

Sapwood Blade

พิมพ์: ดาบ | รอง: การฟื้นฟูพลังงาน 6.7 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 44

หลังจากเกิดปฏิกิริยาติดไฟ, ปลุกเร้า, บีบอัด, แพร่ขยาย, งอกเงย, ไฮเปอร์บลูม หรือเบ่งบาน จะสร้าง Leaf of Consciousness ที่จะคงอยู่ได้นานสุดถึง 10 วินาที ขึ้นมาตรงบริเวณที่ตัวละครอยู่ ซึ่งความชำนาญธาตุของตัวละครที่เก็บ Leaf of Consciousness จะเพิ่มขึ้น 60 หน่วย เป็นเวลา 12 วินาที โดยที่ทุก 20 วินาที จะเกิด Leaf of Consciousness ด้วยวิธีนี้ได้มากสุดหนึ่งอัน และเอฟเฟกต์นี้สามารถเกิดขึ้นได้แม้ตัวละครอยู่ในทีม แต่ไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้ เอฟเฟกต์ของ Leaf of Consciousness ไม่สามารถซ้อนทับกันได้

Seasoned Hunter's Bow

พิมพ์: ธนู | พลังโจมตีพื้นฐาน: 33

Serpent Spine

พิมพ์: ดาบใหญ่ | รอง: อัตราคริ 6 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 42

เมื่อตัวละครเข้าสู่การต่อสู้ ในทุก 4 วินาที จะเพิ่มความเสียหายที่สร้าง 6% และเพิ่มความเสียหายที่ได้รับ 3% เอฟเฟกต์นี้จะซ้อนทับกันมากสุด 5 ชั้น โดยจะไม่รีเซ็ตหลังจากที่ตัวละครออกจากสนามและเอฟเฟกต์จะลดลง 1 ชั้นหลังจากที่ได้รับความเสียหาย

Sharpshooter's Oath

พิมพ์: ธนู | รอง: ความแรงคริ 10.2 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 39

เพิ่มความเสียหาย ที่สร้างต่อจุดอ่อน 24%

Silver Sword

พิมพ์: ดาบ | พลังโจมตีพื้นฐาน: 33

Skyrider Greatsword

พิมพ์: ดาบใหญ่ | รอง: โบนัสความเสียหายกายภาพ 9.6 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 39

เมื่อโจมตีปกติหรือชาร์จโจมตีถูกเป้าหมาย พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 6% เป็นเวลา 6 วินาที และซ้อนทับมากสุด 4 ชั้น ซึ่งเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นเพียงหนึ่งครั้งในทุก 0.5 วินาที

Skyrider Sword

พิมพ์: ดาบ | รอง: การฟื้นฟูพลังงาน 11.3 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 38

การใช้ท่าไม้ตายจะเพิ่มพลังโจมตีและความเร็วในการเคลื่อนที่ 12% เป็นเวลา 15 วินาที

Skyward Atlas

พิมพ์: สื่อเวท | รอง: พลังโจมตี% 7.2 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 48

โบนัสความเสียหายธาตุเพิ่มขึ้น 12%; เมื่อการโจมตีปกติถูกเป้าหมายจะมีโอกาส 50% ที่จะได้รับการสนับสนุนจากเบื้องบน โดยภายในเวลา 15 วินาที จะทำการโจมตีศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเองและสร้างความเสียหายเท่ากับ 160% ของพลังโจมตี ซึ่งเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นหนึ่งครั้งในทุก 30 วินาที

Skyward Blade

พิมพ์: ดาบ | รอง: การฟื้นฟูพลังงาน 12 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 46

อัตราคริเพิ่มขึ้น 4%; เมื่อปลดปล่อยท่าไม้ตายจะได้รับ Skypiercing Might: ความเร็วการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น 10%, ความเร็วการโจมตีเพิ่มขึ้น 10%, โจมตีปกติและชาร์จโจมตีสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก 20% ของพลังโจมตี เป็นเวลา 12 วินาที

Skyward Harp

พิมพ์: ธนู | รอง: อัตราคริ 4.8 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 48

เพิ่มความแรงคริขึ้น 20%; เมื่อการโจมตีโดนเป้าหมายจะมีโอกาส 60% ที่จะสร้างความเสียหายกายภาพเป็น 125% ของพลังโจมตีให้แก่ศัตรูที่อยู่ในอาณาเขตเล็ก ๆ ซึ่งเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นหนึ่งครั้งในทุก 4 วินาที

Skyward Pride

พิมพ์: ดาบใหญ่ | รอง: การฟื้นฟูพลังงาน 8 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 48

เพิ่มความเสียหายที่สร้างขึ้น 8%; หลังจากที่ปล่อยท่าไม้ตาย: เมื่อการโจมตีปกติหรือชาร์จโจมตีโดนเป้าหมายจะสร้างใบมีดสุญญากาศขึ้นมาและสร้างความเสียหาย 80% ของพลังโจมตีให้แก่ศัตรูที่อยู่ในเส้นทางเป็นเวลา 20 วินาที หรือจนกว่าจะปล่อยใบมีดสุญญากาศถึง 8 ครั้ง

Skyward Spine

พิมพ์: หอก | รอง: การฟื้นฟูพลังงาน 8 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 48

อัตราคริเพิ่มขึ้น 8% และเพิ่มความเร็ว การโจมตีปกติ 12% เมื่อทำการโจมตีปกติ หรือชาร์จโจมตีถูกศัตรู มีโอกาสสร้าง ใบมีดสุญญากาศ 50% และสร้างความเสียหาย เพิ่มเติมในพื้นที่วงแคบ 40% ของพลังโจมตี ซึ่งเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้น หนึ่งครั้งในทุก 2 วินาที

Slingshot

พิมพ์: ธนู | รอง: อัตราคริ 6.8 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 38

หากลูกธนูของการโจมตีปกติหรือชาร์จโจมตีถูกศัตรูภายใน 0.3 วินาที หลังจากที่ปล่อยออกไป จะสร้างโบนัสความเสียหาย 36%; มิฉะนั้นความเสียหายที่สร้างจะลดลง 10%

Snow-Tombed Starsilver

พิมพ์: ดาบใหญ่ | รอง: โบนัสความเสียหายกายภาพ 7.5 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 44

เมื่อโจมตีปกติหรือชาร์จโจมตีถูกศัตรู จะมีโอกาส 60% ที่จะเกิด Everfrost Icicle ขึ้นบนตัวของศัตรูและร่วงลงมาใส่ เพื่อสร้างความเสียหายวงกว้างเป็น 80% ของพลังโจมตี หากศัตรูตกอยู่ภายใต้ผลกระทบของธาตุน้ำแข็ง จะสร้างความเสียหาย 200% ของพลังโจมตี โดยที่เอฟเฟกต์ดังกล่าวนี้จะเกิดได้ครั้งเดียวในทุก 10 วินาที

Solar Pearl

พิมพ์: สื่อเวท | รอง: อัตราคริ 6 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 42

ภายในเวลา 6 วินาที หลังจากที่การโจมตีปกติถูกเป้าหมาย ความเสียหายของสกิลธาตุและท่าไม้ตายจะเพิ่มขึ้น 20%; ภายในเวลา 6 วินาทีหลังจากสกิลธาตุและท่าไม้ตายถูกเป้าหมาย ความเสียหายของการโจมตีปกติจะเพิ่มขึ้น 20%

Song of Broken Pines

พิมพ์: ดาบใหญ่ | รอง: โบนัสความเสียหายกายภาพ 4.5 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 49

ส่วนหนึ่งของ Millennial Movement ที่ล่องลอยอยู่ในอากาศ ช่วยเพิ่มพลังโจมตีขึ้น 16% เมื่อตัวละครที่สวมใส่โจมตีปกติหรือชาร์จโจมตีศัตรู ตัวละครจะได้รับ Sigil of Whispers หนึ่งอัน โดยจะเกิดขึ้นได้มากสุดหนึ่งครั้งในทุก 0.3 วินาที เมื่อครอบครอง Sigil of Whispers ครบ 4 อัน จะใช้ Sigil of Whispers ทั้งหมดเพื่อมอบเอฟเฟกต์ "Millennial Movement: Banner-Hymn" ให้แก่ตัวละครทั้งหมดในทีมที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเป็นเวลา 12 วินาที: ความเร็วในการโจมตีปกติเพิ่มขึ้น 12% พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 20% และจะไม่สามารถรับ Sigil of Whispers ได้อีกภายในเวลา 20 วินาที หลังจากเอฟเฟกต์บัฟนี้แสดงผล โดยที่ในบรรดาเอฟเฟกต์บัฟต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดย Millennial Movement นั้น เอฟเฟกต์บัฟที่เป็นประเภทเดียวกันจะไม่สามารถซ้อนทับกันได้

Staff of Homa

พิมพ์: หอก | รอง: ความแรงคริ 14.4 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 46

เพิ่มพลังชีวิต 20% นอกจากนี้ จะได้รับโบนัสพลังโจมตีเป็น 0.8% ของพลังชีวิตสูงสุดของตัวละครที่ใช้อาวุธนี้ และในตอนที่ตัวละครที่ใช้อาวุธนี้มีพลังชีวิตต่ำกว่า 50% จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก 1% ของพลังชีวิตสูงสุด

Staff of the Scarlet Sands

พิมพ์: หอก | รอง: อัตราคริ 9.6 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 44

ได้รับโบนัสพลังโจมตี 52% ของความชำนาญธาตุของผู้ใช้ และเมื่อสกิลธาตุถูกศัตรู จะทำให้เกิดเอฟเฟกต์ Dream of the Scarlet Sands เป็นเวลา 10 วินาที: ทำให้ได้รับโบนัสพลังโจมตี 28% ของความชำนาญธาตุของผู้ใช้ โดยที่เอฟเฟกต์นี้ จะซ้อนทับได้มากสุด 3 ชั้น

Summit Shaper

พิมพ์: ดาบ | รอง: พลังโจมตี% 10.8 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 46

เพิ่มประสิทธิภาพโล่ป้องกัน 20% ภายในเวลา 8 วินาที หลังจากโจมตีถูกเป้าหมาย จะเพิ่มพลังโจมตี 4% โดยเอฟเฟกต์นี้จะซ้อนทับกันมากสุด 5 ชั้น ซึ่งจะเกิดขึ้นหนึ่งครั้งในทุก 0.3 วินาที เมื่อได้รับการป้องกันจากโล่ พลังโจมตีของเอฟเฟกต์นี้จะเพิ่มขึ้น 100%

Sword of Descension

พิมพ์: ดาบ | รอง: พลังโจมตี% 7.7 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 39

มีผลเมื่อเล่นบนแพลตฟอร์มต่อไปนี้เท่านั้น:
"PlayStation Network"
เมื่อโจมตีปกติ หรือชาร์จโจมตีถูกศัตรู จะมีโอกาส 50% ในการสร้างความเสียหายเป็นพื้นที่วงแคบ 200% ของพลังโจมตี ซึ่งเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นหนึ่งครั้งในทุก 10 วินาที และเมื่อนักเดินทางถือ Sword of Descension พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 66 หน่วย

The Alley Flash

พิมพ์: ดาบ | รอง: ความชำนาญธาตุ 12 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 45

ตัวละครที่สวมใส่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 12% หากตัวละครได้รับความเสียหาย เอฟเฟกต์ดังกล่าวจะหายไปเป็นเวลา 5 วินาที

The Bell

พิมพ์: ดาบใหญ่ | รอง: พลังชีวิต% 9 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 42

เมื่อได้รับความเสียหายจะสร้างโล่ที่สามารถดูดซับความเสียหายได้ถึง 20% ของพลังชีวิตสูงสุดเป็นเวลา 10 วินาที หรือจนกว่าโล่จะเสื่อมสภาพ โดยจะเกิดขึ้นได้หนึ่งครั้งในทุก 45 วินาที ในขณะที่ตัวละครได้รับการป้องกันจากโล่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 12%

The Black Sword

พิมพ์: ดาบ | รอง: อัตราคริ 6 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 42

การโจมตีปกติและชาร์จโจมตีจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%; นอกจากนี้เมื่อการโจมตีปกติและชาร์จโจมตีเกิดคริติคอล จะคืนพลังชีวิตให้ในปริมาณเท่ากับ 60% ของพลังโจมตี โดยเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นได้หนึ่งครั้งในทุก 5 วินาที

"The Catch"

พิมพ์: หอก | รอง: การฟื้นฟูพลังงาน 10 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 42

ท่าไม้ตายสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 16% และอัตราคริของท่าไม้ตายเพิ่มขึ้น 6%

The Flute

พิมพ์: ดาบ | รอง: พลังโจมตี% 9 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 42

เมื่อโจมตีปกติหรือชาร์จโจมตีจะได้รับโน้ตดนตรี 1 ตัว เมื่อเก็บโน้ตดนตรีครบ 5 ตัว จะทำให้เกิดพลังแห่งดนตรี ซึ่งจะสร้างความเสียหาย 100% ของพลังโจมตีแก่ศัตรูโดยรอบ โน้ตดนตรีจะมีเวลาคงอยู่ 30 วินาที ซึ่งจะได้รับ 1 ตัวในทุก 0.5 วินาที

The Stringless

พิมพ์: ธนู | รอง: ความชำนาญธาตุ 36 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 42

สกิลธาตุและท่าไม้ตายสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 24%

The Unforged

พิมพ์: ดาบใหญ่ | รอง: พลังโจมตี% 10.8 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 46

เพิ่มประสิทธิภาพโล่ป้องกัน 20% ภายในเวลา 8 วินาที หลังจากโจมตีถูกเป้าหมาย จะเพิ่มพลังโจมตี 4% โดยเอฟเฟกต์นี้จะซ้อนทับกันมากสุด 5 ชั้น ซึ่งจะเกิดขึ้นหนึ่งครั้งในทุก 0.3 วินาที เมื่อได้รับการป้องกันจากโล่ พลังโจมตีของเอฟเฟกต์นี้จะเพิ่มขึ้น 100%

The Viridescent Hunt

พิมพ์: ธนู | รอง: อัตราคริ 6 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 42

เมื่อโจมตีปกติหรือชาร์จโจมตีถูกเป้าหมาย จะมีโอกาส 50% ที่จะเกิดตาพายุขึ้นหนึ่งจุด โดยจะดึงดูดศัตรูโดยรอบอย่างต่อเนื่องและสร้างความเสียหาย 40% ของพลังโจมตีแก่ศัตรูเหล่านั้นในทุก 0.5 วินาที ซึ่งเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นเป็นเวลา 4 วินาที และจะเกิดขึ้นหนึ่งครั้งในทุก 14 วินาที

The Widsith

พิมพ์: สื่อเวท | รอง: ความแรงคริ 12 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 42

เมื่อตัวละครเข้าสู่การต่อสู้ จะได้รับบทเพลงแบบสุ่มเป็นเวลา 10 วินาที โดยจะเกิดขึ้นได้หนึ่งครั้งในทุก 30 วินาที การอ่านบรรเลง: เพิ่มพลังโจมตี 60%; เพลงประกอบ: เพิ่มความเสียหายธาตุทั้งหมดขึ้น 48%; การแสดงสลับฉาก: ความชำนาญธาตุเพิ่มขึ้น 240

Thrilling Tales of Dragon Slayers

พิมพ์: สื่อเวท | รอง: พลังชีวิต% 7.7 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 39

เมื่อสับเปลี่ยนตัวละคร พลังโจมตีของตัวละครที่ เข้าสู่การต่อสู้จะเพิ่มขึ้น 24% เป็นเวลา 10 วินาที โดยเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้น หนึ่งครั้งในทุก 20 วินาที

Thundering Pulse

พิมพ์: ธนู | รอง: ความแรงคริ 14.4 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 46

พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 20% และจะสามารถได้รับพลังของ "Thunder Emblem" โดยเมื่อครอบครอง Thunder Emblem 1/2/3 ชั้น ความเสียหายของการโจมตีปกติจะเพิ่มขึ้น 12/24/40% โดยที่ตัวละครจะได้รับ Thunder Emblem 1 ชั้น ในแต่ละสถานการณ์ต่อไปนี้: เมื่อการโจมตีปกติทำให้เกิดความเสียหาย (คงอยู่ 5 วินาที); เมื่อใช้สกิลธาตุ (คงอยู่ 10 วินาที); เมื่อพลังงานธาตุของตัวละครต่ำกว่า 100% (จะหายไปเมื่อพลังงานธาตุของตัวละครเต็ม) โดยช่วงเวลาคงอยู่ของ Thunder Emblem แต่ละชั้นจะถูกคิดแยกกัน

Toukabou Shigure

พิมพ์: ดาบ | รอง: ความชำนาญธาตุ 36 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 42

หลังจากโจมตีถูกศัตรู จะทำให้ศัตรูหนึ่งตัวที่ถูกโจมตีติดสถานะ "Cursed Parasol" เป็นเวลา 10 วินาที ซึ่งเอฟเฟกต์นี้ ในทุก 15 วินาที จะเกิดได้มากสุดหนึ่งครั้ง; เมื่อศัตรูดังกล่าวถูกกำจัดในระหว่างช่วงเวลาต่อเนื่อง จะลบล้างช่วงเวลาคูลดาวน์ของเอฟเฟกต์นี้ โดยที่ผู้สวมใส่ จะสร้างความเสียหายแก่ศัตรูที่อยู่ในสถานะ "Cursed Parasol" เพิ่มขึ้น 16%

Traveler's Handy Sword

พิมพ์: ดาบ | รอง: พลังป้องกัน% 6.4 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 40

เมื่อเก็บลูกแก้ว/อณูธาตุ จะฟื้นฟู HP 1%

Tulaytullah's Remembrance

พิมพ์: สื่อเวท | รอง: ความแรงคริ 9.6 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 48

ความเร็วของการโจมตีปกติเพิ่มขึ้น 10%; ภายใน 14 วินาที หลังจากใช้สกิลธาตุ: ในทุก 1 วินาที การโจมตีปกติจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 4.8%; ในช่วงเวลาดังกล่าวหลังจากที่การโจมตีปกติถูกศัตรู การโจมตีปกติจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 9.6% โดยที่เอฟเฟกต์นี้ ในทุก 0.3 วินาที จะเกิดขึ้นได้มากสุด 1 ครั้ง และตลอดช่วงระยะเวลาต่อเนื่อง ความเสียหายของการโจมตีปกติ จะสามารถเพิ่มด้วยวิธีที่กล่าวข้างต้นนี้ได้มากสุด 48% ซึ่งเอฟเฟกต์จะถูกลบล้าง เมื่อตัวละครออกจากการต่อสู้ และการใช้สกิลธาตุอีกครั้ง จะลบล้างเอฟเฟกต์เดิมที่มีอยู่ก่อน

Twin Nephrite

พิมพ์: สื่อเวท | รอง: อัตราคริ 3.4 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 40

ภายในเวลา 15 วินาที หลังจากกำจัดศัตรูได้ ความเร็วเคลื่อนที่และพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 12%

Vortex Vanquisher

พิมพ์: หอก | รอง: พลังโจมตี% 10.8 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 46

เพิ่มประสิทธิภาพโล่ป้องกัน 20% ภายในเวลา 8 วินาที หลังจากโจมตีถูกเป้าหมาย จะเพิ่มพลังโจมตี 4% โดยเอฟเฟกต์นี้จะซ้อนทับกันมากสุด 5 ชั้น ซึ่งจะเกิดขึ้นหนึ่งครั้งในทุก 0.3 วินาที เมื่อได้รับการป้องกันจากโล่ พลังโจมตีของเอฟเฟกต์นี้จะเพิ่มขึ้น 100%

Wandering Evenstar

พิมพ์: สื่อเวท | รอง: ความชำนาญธาตุ 36 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 42

ในทุก 10 วินาที จะเกิดเอฟเฟกต์ต่อไปนี้: พลังโจมตีของตัวละครดังกล่าวจะเพิ่มขึ้น 24% ของความชำนาญธาตุของผู้ใช้ เป็นเวลา 12 วินาที และในช่วงเวลาเดียวกันตัวละครอื่นในทีมที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง จะได้รับพลังโจมตี 30% ของเอฟเฟกต์ดังกล่าว ซึ่งเอฟเฟกต์นี้ที่เกิดจากอาวุธเดียวกันหลายชิ้น จะสามารถซ้อนทับกันได้ และจะสามารถเกิดขึ้นได้แม้ตัวละครอยู่ในทีม แต่ไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้

Waster Greatsword

พิมพ์: ดาบใหญ่ | พลังโจมตีพื้นฐาน: 23

Wavebreaker's Fin

พิมพ์: หอก | รอง: พลังโจมตี% 3 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 45

ทุก 1 หน่วย ของผลรวมพลังงานธาตุสูงสุดของตัวละครทั้งหมดในทีม จะทำให้ท่าไม้ตายของตัวละครที่ใช้อาวุธนี้ สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 0.12% โดยความเสียหายท่าไม้ตายที่เพิ่มขึ้นด้วยวิธีนี้ จะเพิ่มได้มากสุด 40%

White Iron Greatsword

พิมพ์: ดาบใหญ่ | รอง: พลังป้องกัน% 9.6 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 39

เมื่อกำจัดศัตรูได้จะฟื้นฟูพลังชีวิตขึ้น 8%

White Tassel

พิมพ์: หอก | รอง: อัตราคริ 5.1 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 39

เพิ่มความเสียหายของการโจมตีปกติขึ้น 24%

Whiteblind

พิมพ์: ดาบใหญ่ | รอง: พลังป้องกัน% 11.3 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 42

หลังโจมตีปกติหรือชาร์จโจมตีถูกเป้าหมาย พลังโจมตีและพลังป้องกันจะเพิ่มขึ้น 6% ซึ่งเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นเป็นระยะเวลา 6 วินาที และซ้อนทับมากสุด 4 ชั้น โดยจะเกิดขึ้นหนึ่งครั้งในทุก 0.5 วินาที

Windblume Ode

พิมพ์: ธนู | รอง: ความชำนาญธาตุ 36 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 42

เมื่อใช้สกิลธาตุ จะได้รับพรจากความปรารถนาแห่งอดีตกาลของดอก Windblume โดยพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 16% เป็นเวลา 6 วินาที

Wine and Song

พิมพ์: สื่อเวท | รอง: การฟื้นฟูพลังงาน 6.7 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 44

เมื่อโจมตีปกติถูกศัตรู การใช้พลังกายของการวิ่งหรือ Alternate Sprint จะลดลง 14% เป็นเวลา 5 วินาที นอกจากนี้หลังจากที่วิ่งหรือใช้ Alternate Sprint แล้ว พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 20% เป็นเวลา 5 วินาที

Wolf's Gravestone

พิมพ์: ดาบใหญ่ | รอง: พลังโจมตี% 10.8 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 46

เพิ่มพลังโจมตี 20%; เมื่อโจมตีถูกศัตรูที่มีพลังชีวิตต่ำกว่า 30% พลังโจมตีของสมาชิกทั้งหมดในทีมจะเพิ่มขึ้น 40% เป็นเวลา 12 วินาที ซึ่งเอฟเฟกต์นี้จะใช้ได้หนึ่งครั้งในทุก 30 วินาที

Xiphos' Moonlight

พิมพ์: ดาบ | รอง: ความชำนาญธาตุ 36 | พลังโจมตีพื้นฐาน: 42

ในทุก 10 วินาที จะเกิดเอฟเฟกต์ต่อไปนี้: ความชำนาญธาตุแต่ละหน่วยของผู้ใช้ จะเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูพลังงานธาตุให้แก่ตัวละครดังกล่าว 0.036% เป็นเวลา 12 วินาที และในช่วงเวลาเดียวกันตัวละครอื่นในทีมที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง จะได้รับประสิทธิภาพการฟื้นฟูพลังงานธาตุ 30% ของเอฟเฟกต์ดังกล่าว ซึ่งเอฟเฟกต์นี้ที่เกิดจากอาวุธเดียวกันหลายชิ้น จะสามารถซ้อนทับกันได้ และจะสามารถเกิดขึ้นได้แม้ตัวละครอยู่ในทีม แต่ไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้