Emerald Orb

Emerald Orb (3★)

  • ประเภท: สื่อเวท
  • Secondary: ความชำนาญธาตุ
สื่อเวทสร้างจากหยกแข็งที่ สกัดจากเทือกเขาทางเหนือ ของ Liyue มันมีน้ำหนักที่เบา ขนาดเล็ก และทนทาน

Stats

พลังโจมตีพื้นฐาน: 40
ความชำนาญธาตุ: 20
Level: 1
Ascension: 0

Refinement

การทำให้เกิดปฏิกิริยาการระเหย, ชาร์จไฟฟ้า, แช่แข็ง หรือกระจายธาตุน้ำ จะเพิ่มพลังโจมตีขึ้น 20% เป็นเวลา 12 วินาที

Ascension Materials

Ascension 1
[20/40]
5000
2
2
1
Ascension 2
[40/50]
10000
2
8
5
Ascension 3
[50/60]
15000
4
4
4
Ascension 4
[60/70]
20000
2
8
6
Ascension 5
[70/80]
25000
4
6
4
Ascension 6
[80/90]
30000
3
12
8
TOTAL
105000
2
6
6
3
10
12
18
6
10
12