Quả Cầu Ngọc

Quả Cầu Ngọc (3★)

  • Loại: Pháp Khí
  • Thuộc tính phụ: Tinh Thông Nguyên Tố
Pháp khí được điêu khắc từ bảo ngọc Tuyệt Vân Gián phía bắc Liyue. Nhỏ nhắn xinh xắn, được mệnh danh là Phỉ Ngọc Hoàn.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 40
Tinh Thông Nguyên Tố: 20
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Sau khi kích hoạt phản ứng bốc hơi, điện cảm, đóng băng hoặc khuếch tán Nguyên Tố Thủy, trong 12s tăng tấn công 20%.

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
5000
2
2
1
Ascension 2
[40/50]
10000
2
8
5
Ascension 3
[50/60]
15000
4
4
4
Ascension 4
[60/70]
20000
2
8
6
Ascension 5
[70/80]
25000
4
6
4
Ascension 6
[80/90]
30000
3
12
8
TOTAL
105000
2
6
6
3
10
12
18
6
10
12