Seasoned Hunter's Bow

Seasoned Hunter's Bow (2★)

  • ประเภท: ธนู
  • Secondary: N/A
คันธนูที่สร้างขึ้นอย่างประณีตด้วยเวลา และดูแลรักษาด้วยมือ ให้ความรู้สึกดั่งเป็นส่วนหนึ่งของแขนของนักธนูเอง

Stats

พลังโจมตีพื้นฐาน: 33
Level: 1
Ascension: 0

Refinement

Ascension Materials

Ascension 1
[20/40]
5000
1
1
1
Ascension 2
[40/50]
5000
1
5
4
Ascension 3
[50/60]
10000
3
3
3
Ascension 4
[60/70]
15000
1
5
4
TOTAL
35000
1
4
1
6
8
5
7