Harbinger of Dawn

Harbinger of Dawn (3★)

  • ประเภท: ดาบ
  • Secondary: ความแรงคริ
ดาบที่ครั้งหนึ่งเคยส่องประกายดั่งแสงตะวัน ผู้กวัดแกว่งดาบเล่มนี้จะได้รับพรและบัฟ "ความรู้สึกดี" วัสดุที่สะท้อนแสงอยู่บนใบดาบนั้น ได้หมดแสงของมันไปนานแล้ว

Stats

พลังโจมตีพื้นฐาน: 39
ความแรงคริ: 10.2
Level: 1
Ascension: 0

Refinement

เมื่อพลังชีวิตสูงกว่า 90% อัตราคริจะเพิ่มขึ้น 14%

Recomended Characters

albedotraveler

Ascension Materials

Ascension 1
[20/40]
5000
2
2
1
Ascension 2
[40/50]
10000
2
8
5
Ascension 3
[50/60]
15000
4
4
4
Ascension 4
[60/70]
20000
2
8
6
Ascension 5
[70/80]
25000
4
6
4
Ascension 6
[80/90]
30000
3
12
8
TOTAL
105000
2
6
6
3
10
12
18
6
10
12