Background image
Background image
Layla

Layla (4★)

Skills

โจมตีปกติ: Sword of the Radiant Path
โจมตีปกติ: Sword of the Radiant Path
Nights of Formal Focus
Nights of Formal Focus
"เธอคนนั้นกับฉันเปรียบเสมือนช่างฝีมือระดับปรมาจารย์สองคนที่ไม่เคยพบกัน นั่งบนที่นั่งตัวเดียวกัน และเย็บปักดอกไม้แห่งความฝันร่วมกัน"
Dream of the Star-Stream Shaker
Dream of the Star-Stream Shaker
"หลับซะ หลับซะ ฉันรู้ว่าดวงดาวมากมายเหล่านั้นในความฝันของเธอ โชคชะตามากมายจะเปิดเผยก่อนที่เธอจะหลับใหล"

Builds

Talents Priority
NANormal Attack>ESkill>QBurst
อาร์ติแฟกต์:

Recommended Primary Stats

Sands

HP%

Goblet

Cryo DMG

Circlet

CRIT Rate / CRIT DMG

Substats priority

HP% / CRIT Rate / CRIT DMG
Bonus:
2

พลังชีวิตเพิ่มขึ้น 20%

4

เมื่อสกิลธาตุโจมตีโดนศัตรู จะเพิ่มโบนัสพลังโจมตีของตัวละครในทีมที่อยู่ใกล้เคียงขึ้น 20% และเพิ่มประสิทธิภาพโล่ป้องกันขึ้น 30% ต่อเนื่อง 3 วินาที เอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นหนึ่งครั้งในทุก 0.5 วินาที เอฟเฟกต์นี้สามารถเกิดขึ้นได้แม้ตัวละครที่สวมใส่เซ็ตอาร์ติแฟกต์นี้อยู่ในทีมแต่ไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้แล้ว

Best Team Comp

Passives

Like Nascent Light
Ascension Phase 1
ระยะช่วงเวลาที่ Curtain of Slumber คงอยู่ Night Star แต่ละดวงที่ได้รับ จะทำให้เกิดเอฟเฟกต์ Deep Sleep:
·ประสิทธิภาพโล่ป้องกันของตัวละครที่ได้รับการปกป้องจาก Curtain of Slumber จะเพิ่มขึ้น 6%;
·เอฟเฟกต์นี้จะซ้อนทับได้มากสุด 4 ชั้น และจะคงอยู่ไปจนกว่า Curtain of Slumber จะสลายไป
Sweet Slumber Undisturbed
Ascension Phase 4
Shooting Star ที่ Nights of Formal Focus ยิงออกมาสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น โดยค่าที่เพิ่มจะเป็น 1.5% ของพลังชีวิตสูงสุดของ Layla
Shadowy Dream-Signs
เมื่อสร้างวัสดุพรสวรรค์ของตัวละคร จะมีโอกาส 10% ที่จะได้รับผลผลิตเพิ่มเป็น 2 เท่า

Constellations

Fortress of Fantasy
Constellation Lv. 1
ปริมาณการดูดซับความเสียหายของ Curtain of Slumber ของ Nights of Formal Focus เพิ่มขึ้น 20%
นอกจากนี้ เมื่อใช้ Nights of Formal Focus จะสร้างโล่ที่มีปริมาณการดูดซับความเสียหายเป็น 35% ของ Curtain of Slumber แก่ตัวละครอื่นทั้งหมดในทีม ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง และไม่อยู่ภายใต้การปกป้องของ Curtain of Slumbe โดยที่โล่ดังกล่าวจะคงอยู่ 12 วินาที และมีเอฟเฟกต์ดูดซับความเสียหายน้ำแข็ง 250%
Light's Remit
Constellation Lv. 2
เมื่อ Shooting Star ที่ยิงออกมาโดย Nights of Formal Focus ถูกศัตรู จะฟื้นฟูพลังงานให้แก่ Layla 1 หน่วย โดยที่ Shooting Star แต่ละดวง จะสามารถฟื้นฟูพลังงานให้แก่ Layla ด้วยวิธีนี้ได้มากสุดหนึ่งครั้ง
Secrets of the Night
Constellation Lv. 3
เพิ่มเลเวลของสกิล Nights of Formal Focus ขึ้น 3 ระดับ
เพิ่มได้สูงสุดถึงระดับ 15
Starry Illumination
Constellation Lv. 4
ในตอนที่ Nights of Formal Focus เริ่มต้นรอบการยิง Shooting Star จะมอบเอฟเฟกต์ Dawn Star ให้แก่ตัวละครทั้งหมดในทีม ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งจะทำให้การโจมตีปกติ และชาร์จโจมตีสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น โดยค่าที่เพิ่ม จะเป็น 5% ของพลังชีวิตสูงสุดของ Layla
เอฟเฟกต์ Dawn Star จะคงอยู่ได้นานสุด 3 วินาที และจะหายไปหลังจากสร้างความเสียหายของการโจมตีปกติ หรือชาร์จโจมตี 0.05 วินาที
Stream of Consciousness
Constellation Lv. 5
เพิ่มเลเวลสกิลของ Dream of the Star-Stream Shaker ขึ้น 3 ระดับ
เพิ่มได้สูงสุดถึงระดับ 15
Radiant Soulfire
Constellation Lv. 6
Shooting Star ของ Nights of Formal Focus สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 40% และ Starlight Slug ของ Dream of the Star-Stream Shaker สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 40%
นอกจากนี้ ระยะห่างในการสร้าง Night Star ของ Nights of Formal Focus จะลดลง 20%

Ascension Materials

LV.12
20000
1
3
3
LV.23
40000
3
2
10
15
LV.34
60000
6
4
20
12
LV.45
80000
3
8
30
18
LV.56
100000
6
12
45
12
LV.67
120000
6
20
60
24
TOTAL
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

Talent Materials

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
TOTAL
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1