Fruit of Fulfillment

Fruit of Fulfillment (4★)

  • ประเภท: สื่อเวท
  • Secondary: การฟื้นฟูพลังงาน
ผลไม้ที่ได้รับมาจากเรื่องเล่าของ Aranara มีศักยภาพที่จะเอาชนะวิกฤติใด ๆ ก็ตามอยู่ในนั้น

Stats

พลังโจมตีพื้นฐาน: 42
การฟื้นฟูพลังงาน: 10
Level: 1
Ascension: 0

Refinement

หลังจากเกิดปฏิกิริยาธาตุ จะได้รับเอฟเฟกต์ Wax and Wane โดยจะทำให้ความชำนาญธาตุเพิ่มขึ้น 24 หน่วย แต่พลังโจมตีจะลดลง 5% ซึ่งทุก 0.3 วินาที จะได้รับเอฟเฟกต์ Wax and Wane มากสุดหนึ่งชั้น ซ้อนทับกันได้มากสุด 5 ชั้น และในตอนที่ไม่เกิดปฏิกิริยาธาตุ ในทุก 6 วินาที เอฟเฟกต์จะหายไปหนึ่งชั้น โดยที่เอฟเฟกต์นี้ จะสามารถเกิดขึ้นได้แม้ตัวละครอยู่ในทีม แต่ไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้

Ascension Materials

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18