White Iron Greatsword

White Iron Greatsword (3★)

  • ประเภท: ดาบใหญ่
  • Secondary: พลังป้องกัน%
ดาบใหญ่ที่สร้างขึ้นด้วยเหล็กขาว เพิ่มความแข็งแกร่งเมื่อใช้มันตัดด้วยน้ำหนัก แม้ผู้ที่มีความแข็งแรงระดับทั่วไปก็สามารถใช้ได้ แต่พลังของมันก็ขึ้นอยู่กับระดับความแข็งแกร่งของผู้ใช้งาน

Stats

พลังโจมตีพื้นฐาน: 39
พลังป้องกัน%: 9.6
Level: 1
Ascension: 0

Refinement

เมื่อกำจัดศัตรูได้จะฟื้นฟูพลังชีวิตขึ้น 8%

Ascension Materials

Ascension 1
[20/40]
5000
2
2
1
Ascension 2
[40/50]
10000
2
8
5
Ascension 3
[50/60]
15000
4
4
4
Ascension 4
[60/70]
20000
2
8
6
Ascension 5
[70/80]
25000
4
6
4
Ascension 6
[80/90]
30000
3
12
8
TOTAL
105000
2
6
6
3
10
12
18
6
10
12