The Viridescent Hunt

The Viridescent Hunt (4★)

  • ประเภท: ธนู
  • Secondary: อัตราคริ
ธนูล่าสัตว์สีขาวบริสุทธิ์ ครั้งหนึ่งเคยเป็นของใครบางคนที่ออกล่าอยู่ในป่า

Stats

พลังโจมตีพื้นฐาน: 42
อัตราคริ: 6
Level: 1
Ascension: 0

Refinement

เมื่อโจมตีปกติหรือชาร์จโจมตีถูกเป้าหมาย จะมีโอกาส 50% ที่จะเกิดตาพายุขึ้นหนึ่งจุด โดยจะดึงดูดศัตรูโดยรอบอย่างต่อเนื่องและสร้างความเสียหาย 40% ของพลังโจมตีแก่ศัตรูเหล่านั้นในทุก 0.5 วินาที ซึ่งเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นเป็นเวลา 4 วินาที และจะเกิดขึ้นหนึ่งครั้งในทุก 14 วินาที

Ascension Materials

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18