Cung Sắc Xanh

Cung Sắc Xanh (4★)

  • Loại: Cung
  • Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích
Cung săn bắn màu xanh lục, từng thuộc về một thợ săn nào đó trong rừng.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 42
Tỷ Lệ Bạo Kích: 6
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Khi tấn công thường và trọng kích đánh trúng, có 50% tỷ lệ gây ra 1 mắt gió, thu hút địch xung quanh và mỗi 0.5s gây cho chúng sát thương bằng 40% tấn công. Hiệu quả kéo dài 4s, mỗi 14s thi triển nhiều nhất 1 lần.

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18