Tartaglia

Xây dựng Tartaglia trong Genshin Impact

Hydro

Các xây dựng Tartaglia tốt nhất

Cấu hình DPS

Thánh Di Vật

1
2
3
Chọn 2
5

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Tấn Công%

Ly

Tăng ST Nguyên Tố Thủy

Nón

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích

Ưu tiên chỉ số phụ

1Tỷ Lệ Bạo Kích
2ST Bạo Kích
3Tấn Công%
4Tinh Thông Nguyên Tố
5Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
6Tấn Công

Ưu tiên Thiên Phú

EKỹ năng Nguyên tố>QKỹ năng Nộ>NATấn công thường

Đội hình Tartaglia tốt nhất

Kỹ năng Tartaglia

Tấn Công Thường: Chém Mưa
Tấn Công Thường: Chém Mưa
Trang Phục Ma Vương - Thủy Triều
Trang Phục Ma Vương - Thủy Triều
Để khắc phục nhược điểm dùng cung không tốt, anh đã chọn cung làm vũ khí. Nhưng khi chiến đấu thực sự, ắt sẽ lấy ra sức mạnh thực sự...
Kỹ năng Thượng Thừa - Ánh Sáng Tận Diệt
Kỹ năng Thượng Thừa - Ánh Sáng Tận Diệt
Dòng nước chảy vội, rất hiếm gặp trên quê hương được tuyết bao phủ của anh ấy. Có lẽ là do hiểu được sự quý giá của nó nên anh ấy có thể điều khiển nó.

Thiên phú nội tại

never_ending

Kéo Dài Bất Tận

Giai đoạn thăng thiên 1

Thời gian hiệu quả Đoạn Lưu kéo dài 8 giây.
sword_of_torrents

Thủy Hình Kiếm

Giai đoạn thăng thiên 4

Khi ở trạng thái cận chiến của Trang Phục Ma Vương - Thủy Triều, tấn công thường và trọng kích tạo thành bạo kích sẽ tạo ra thêm hiệu quả Đoạn Lưu cho kẻ địch bị đánh trúng.
master_of_weaponry

Tinh Thông Võ Thuật

Passive

Tăng 1 cấp tấn công thường cho nhân vật của bản thân trong đội.

Cung mệnh

foul_legacy_tide_withholder

Trang Phục Ma Vương - Ngăn Sóng

Chòm sao Lv. 1

Giảm 20% CD của Trang Phục Ma Vương - Thủy Triều.
foul_legacy_understream

Trang Phục Ma Vương - Sóng Ngầm

Chòm sao Lv. 2

Khi kẻ địch bị đánh bại và chịu ảnh hưởng của hiệu ứng Đoạn Lưu, sẽ hồi phục 4 điểm Năng Lượng Nguyên Tố cho Tartaglia.
abyssal_mayhem_vortex_of_turmoil

Tai Họa Vực Sâu - Nguồn Gốc Tranh Giành

Chòm sao Lv. 3

Cấp kỹ năng Trang Phục Ma Vương - Thủy Triều +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
abyssal_mayhem_hydrospout

Tai Họa Vực Sâu - Bắn Nước

Chòm sao Lv. 4

Mỗi 4s, khi trong trận xuất hiện hiệu quả Đoạn Lưu do Tartaglia thi triển, nếu Tartaglia đang trong trạng thái cận chiến của Trang Phục Ma Vương - Thủy Triều, sẽ kích hoạt Đoạn Lưu - Chém; Nếu không Đoạn Lưu - Né sẽ được kích hoạt.
Đoạn Lưu - Né và Đoạn Lưu - Chém được kích hoạt bằng cung mệnh này sẽ không bị giới hạn bởi thời gian kích hoạt của hai loại Đoạn Lưu này và cũng không ảnh hưởng đến thời gian kích hoạt của chúng.
havoc_formless_blade

Kỹ Năng Thượng Thừa - Chém Nước Chặt Mưa

Chòm sao Lv. 5

Cấp kỹ năng Kỹ Năng Thượng Thừa - Ánh Sáng Tận Diệt +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
havoc_annihilation

Kỹ Năng Thượng Thừa - Thiên Sứ Tai Ương

Chòm sao Lv. 6

Khi thi triển Kỹ Năng Thượng Thừa - Ánh Sáng Tận Diệt trong trạng thái cận chiến, hủy CD của Trang Phục Ma Vương - Thủy Triều.
Hiệu quả này sẽ được kích hoạt khi anh quay trở lại trạng thái đánh xa.

số liệu thống kê

Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
-
1
HP Căn Bản
-
1020
Tấn Công Căn Bản
-
23
P.Ngự Căn Bản
-
63
Tăng ST Nguyên Tố Thủy
-
0.0%

Vật liệu thăng thiên

LV.1
0
LV.20
0
LV.40
20000
1
3
3
LV.50
40000
3
2
10
15
LV.60
60000
6
4
20
12
LV.70
80000
3
8
30
18
LV.80
100000
6
12
45
12
LV.90
120000
6
20
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1