Background image
Background image
Tartaglia

Tartaglia (5★)

Kỹ năng

Tấn Công Thường: Chém Mưa
Tấn Công Thường: Chém Mưa
Trang Phục Ma Vương - Thủy Triều
Trang Phục Ma Vương - Thủy Triều
Để khắc phục nhược điểm dùng cung không tốt, anh đã chọn cung làm vũ khí. Nhưng khi chiến đấu thực sự, ắt sẽ lấy ra sức mạnh thực sự...
Kỹ năng Thượng Thừa - Ánh Sáng Tận Diệt
Kỹ năng Thượng Thừa - Ánh Sáng Tận Diệt
Dòng nước chảy vội, rất hiếm gặp trên quê hương được tuyết bao phủ của anh ấy. Có lẽ là do hiểu được sự quý giá của nó nên anh ấy có thể điều khiển nó.

Cách build

Vũ Khí:
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
Ưu tiên thiên phú
EKỹ năng>QNộ>NANormal Attack
Thánh Di Vật:

Thuộc tính chính được đề xuất

Sands

ATK%

Goblet

Hydro DMG

Circlet

CRIT Rate / CRIT DMG

Mức độ ưu tiên của thuộc tính phụ

CRIT Rate / CRIT DMG / ATK% / Elemental Mastery / ATK
Bonus:
2

Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Thủy.

4

Trong 15s sau khi sử dụng kỹ năng Nguyên Tố, tấn công thường và trọng kích tăng 30% sát thương.

hoặc
Bonus:
2

Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Thủy.

2

Tấn công tăng 18%

hoặc
Bonus:
2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

2

Tấn công tăng 18%

hoặc
Bonus:
2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

2

Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Thủy.

hoặc
Bonus:
2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

2

Tấn công tăng 18%

hoặc
Bonus:
2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

2

Tấn công tăng 18%

Best Team Comp

Thiên Phú Cố Định

Kéo Dài Bất Tận
Ascension Phase 1
Thời gian hiệu quả Đoạn Lưu kéo dài 8 giây.
Thủy Hình Kiếm
Ascension Phase 4
Khi ở trạng thái cận chiến của Trang Phục Ma Vương - Thủy Triều, tấn công thường và trọng kích tạo thành bạo kích sẽ tạo ra thêm hiệu quả Đoạn Lưu cho kẻ địch bị đánh trúng.
Tinh Thông Võ Thuật
Tăng 1 cấp tấn công thường cho nhân vật của bản thân trong đội.

Cung Mệnh

Trang Phục Ma Vương - Ngăn Sóng
Constellation Lv. 1
Giảm 20% CD của Trang Phục Ma Vương - Thủy Triều.
Trang Phục Ma Vương - Sóng Ngầm
Constellation Lv. 2
Khi kẻ địch bị đánh bại và chịu ảnh hưởng của hiệu ứng Đoạn Lưu, sẽ hồi phục 4 điểm Năng Lượng Nguyên Tố cho Tartaglia.
Tai Họa Vực Sâu - Nguồn Gốc Tranh Giành
Constellation Lv. 3
Cấp kỹ năng Trang Phục Ma Vương - Thủy Triều +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Tai Họa Vực Sâu - Bắn Nước
Constellation Lv. 4
Mỗi 4s, khi trong trận xuất hiện hiệu quả Đoạn Lưu do Tartaglia thi triển, nếu Tartaglia đang trong trạng thái cận chiến của Trang Phục Ma Vương - Thủy Triều, sẽ kích hoạt Đoạn Lưu - Chém; Nếu không Đoạn Lưu - Né sẽ được kích hoạt.
Đoạn Lưu - Né và Đoạn Lưu - Chém được kích hoạt bằng cung mệnh này sẽ không bị giới hạn bởi thời gian kích hoạt của hai loại Đoạn Lưu này và cũng không ảnh hưởng đến thời gian kích hoạt của chúng.
Kỹ Năng Thượng Thừa - Chém Nước Chặt Mưa
Constellation Lv. 5
Cấp kỹ năng Kỹ Năng Thượng Thừa - Ánh Sáng Tận Diệt +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Kỹ Năng Thượng Thừa - Thiên Sứ Tai Ương
Constellation Lv. 6
Khi thi triển Kỹ Năng Thượng Thừa - Ánh Sáng Tận Diệt trong trạng thái cận chiến, hủy CD của Trang Phục Ma Vương - Thủy Triều.
Hiệu quả này sẽ được kích hoạt khi anh quay trở lại trạng thái đánh xa.

Nguyên liệu Đột phá

LV.12
20000
1
3
3
LV.23
40000
3
2
10
15
LV.34
60000
6
4
20
12
LV.45
80000
3
8
30
18
LV.56
100000
6
12
45
12
LV.67
120000
6
20
60
24
TOTAL
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

Nguyên Liệu Thiên phú

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
TOTAL
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1