Background image
Background image
Tartaglia

Tartaglia (5★)

Kỹ năng

Tấn Công Thường: Chém Mưa
Tấn Công Thường: Chém Mưa
Trang Phục Ma Vương - Thủy Triều
Trang Phục Ma Vương - Thủy Triều
Để khắc phục nhược điểm dùng cung không tốt, anh đã chọn cung làm vũ khí. Nhưng khi chiến đấu thực sự, ắt sẽ lấy ra sức mạnh thực sự...
Kỹ năng Thượng Thừa - Ánh Sáng Tận Diệt
Kỹ năng Thượng Thừa - Ánh Sáng Tận Diệt
Dòng nước chảy vội, rất hiếm gặp trên quê hương được tuyết bao phủ của anh ấy. Có lẽ là do hiểu được sự quý giá của nó nên anh ấy có thể điều khiển nó.

bản dựng

vũ khí:
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
Ưu tiên Thiên Phú
EKỹ năng Nguyên tố>QKỹ năng Nộ>NATấn công thường
Thánh Di Vật:

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Tấn Công%

Ly

Tăng ST Nguyên Tố Thủy

Nón

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích

Ưu tiên chỉ số phụ

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích / Tấn Công% / Tinh Thông Nguyên Tố / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tấn Công
Thưởng:
2

Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Thủy.

4

Trong 15s sau khi sử dụng kỹ năng Nguyên Tố, tấn công thường và trọng kích tăng 30% sát thương.

hoặc
Thưởng:
2

Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Thủy.

2

Tấn công tăng 18%

hoặc

Chọn 2

hoặc
Thưởng:
2

Tấn công tăng 18%

4

Khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố, nhân vật có Năng Lượng Nguyên Tố cao hơn hoặc bằng 15 điểm thì sẽ mất đi 15 điểm để tăng 50% sát thương tấn công thường, trọng kích và tấn công khi đáp trong 10 giây tiếp theo, trong thời gian duy trì, hiệu quả này sẽ không kích hoạt lần nữa.

Đội hình xuất sắc nhất

Thiên phú nội tại

Kéo Dài Bất Tận
Giai đoạn thăng thiên 1
Thời gian hiệu quả Đoạn Lưu kéo dài 8 giây.
Thủy Hình Kiếm
Giai đoạn thăng thiên 4
Khi ở trạng thái cận chiến của Trang Phục Ma Vương - Thủy Triều, tấn công thường và trọng kích tạo thành bạo kích sẽ tạo ra thêm hiệu quả Đoạn Lưu cho kẻ địch bị đánh trúng.
Tinh Thông Võ Thuật
Tăng 1 cấp tấn công thường cho nhân vật của bản thân trong đội.

Cung mệnh

Trang Phục Ma Vương - Ngăn Sóng
Chòm sao Lv. 1
Giảm 20% CD của Trang Phục Ma Vương - Thủy Triều.
Trang Phục Ma Vương - Sóng Ngầm
Chòm sao Lv. 2
Khi kẻ địch bị đánh bại và chịu ảnh hưởng của hiệu ứng Đoạn Lưu, sẽ hồi phục 4 điểm Năng Lượng Nguyên Tố cho Tartaglia.
Tai Họa Vực Sâu - Nguồn Gốc Tranh Giành
Chòm sao Lv. 3
Cấp kỹ năng Trang Phục Ma Vương - Thủy Triều +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Tai Họa Vực Sâu - Bắn Nước
Chòm sao Lv. 4
Mỗi 4s, khi trong trận xuất hiện hiệu quả Đoạn Lưu do Tartaglia thi triển, nếu Tartaglia đang trong trạng thái cận chiến của Trang Phục Ma Vương - Thủy Triều, sẽ kích hoạt Đoạn Lưu - Chém; Nếu không Đoạn Lưu - Né sẽ được kích hoạt.
Đoạn Lưu - Né và Đoạn Lưu - Chém được kích hoạt bằng cung mệnh này sẽ không bị giới hạn bởi thời gian kích hoạt của hai loại Đoạn Lưu này và cũng không ảnh hưởng đến thời gian kích hoạt của chúng.
Kỹ Năng Thượng Thừa - Chém Nước Chặt Mưa
Chòm sao Lv. 5
Cấp kỹ năng Kỹ Năng Thượng Thừa - Ánh Sáng Tận Diệt +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Kỹ Năng Thượng Thừa - Thiên Sứ Tai Ương
Chòm sao Lv. 6
Khi thi triển Kỹ Năng Thượng Thừa - Ánh Sáng Tận Diệt trong trạng thái cận chiến, hủy CD của Trang Phục Ma Vương - Thủy Triều.
Hiệu quả này sẽ được kích hoạt khi anh quay trở lại trạng thái đánh xa.

số liệu thống kê

Lv.1 - 20
Lv.20 - 40
Lv.40 - 50
Lv.50 - 60
Lv.60 - 70
Lv.70 - 80
Lv.80 - 90
Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
0
1
HP Căn Bản
-
1020
Tấn Công Căn Bản
-
23
P.Ngự Căn Bản
-
63
Tăng ST Nguyên Tố Thủy
-
0.0%

Vật liệu thăng thiên

LV.1 - 20
0
LV.20 - 40
20000
1
3
3
LV.40 - 50
40000
3
2
10
15
LV.50 - 60
60000
6
4
20
12
LV.60 - 70
80000
3
8
30
18
LV.70 - 80
100000
6
12
45
12
LV.80 - 90
120000
6
20
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1