Ánh Trăng Mouun

Ánh Trăng Mouun (4★)

  • Loại: Cung
  • Thuộc tính phụ: Tấn Công%
Chiến cung tinh xảo làm từ vỏ sò và san hô. Trên thân cung phản chiếu ánh trăng đầy đau thương.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 44
Tấn Công%: 6
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Tổng giới hạn Năng Lượng Nguyên Tố của tất cả nhân vật trong đội, mỗi 1 điểm sẽ tăng 0.12% sát thương Kỹ Năng Nộ của nhân vật trang bị vũ khí này gây ra. Thông qua cách này, sát thương Kỹ Năng Nộ tăng tối đa 40%.

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18