Thế giới muôn màu

0/309 (0%)

1880

primogem

Ký Ức Về Trái Tim

0/42 (0%)

420

primogem

Tuần du trần thế - Phần I

0/6 (0%)

30

primogem

Tuần du trần thế - Phần II

0/5 (0%)

25

primogem

Nghệ thuật phiêu lưu

0/7 (0%)

80

primogem

Hành Trình Anh Hùng

0/16 (0%)

170

primogem

Mondstadt - Thành phố của gió và những bài ca du mục

0/13 (0%)

145

primogem

Liyue - Bến cảng của đá và khế ước

0/13 (0%)

145

primogem

Chuyên Gia Nguyên Tố

0/21 (0%)

245

primogem

Xạ Thủ Thần

0/3 (0%)

15

primogem

Kẻ Khiêu Chiến - Phần I

0/4 (0%)

20

primogem

Kẻ Khiêu Chiến - Phần II

0/10 (0%)

85

primogem

Kẻ Khiêu Chiến - Phần III

0/8 (0%)

50

primogem

Kẻ Khiêu Chiến - Phần IV

0/9 (0%)

55

primogem

Kẻ Khiêu Chiến - Phần V

0/8 (0%)

50

primogem

Bí Cảnh và La Hoàn Thâm Cảnh - Phần I

0/8 (0%)

100

primogem

Olah! - Phần I

0/2 (0%)

10

primogem

Snezhnaya không tin vào nước mắt - Phần I

0/2 (0%)

10

primogem

Chuyện kể nơi cảng đá - Phần I

0/3 (0%)

15

primogem

Gặp ở thế giới khác - Phần I

0/13 (0%)

140

primogem

Gặp ở thế giới khác - Phần II

0/7 (0%)

70

primogem

Khách Trên Tuyết Sơn

0/13 (0%)

135

primogem

Thế Ngoại Đào Viên - Phần I

0/25 (0%)

285

primogem

Thế Ngoại Đào Viên - Phần II

0/7 (0%)

75

primogem

Thế Ngoại Đào Viên - Phần III

0/10 (0%)

110

primogem

Inazuma - Quần Đảo Sét Và Vĩnh Hằng (I)

0/20 (0%)

230

primogem

Inazuma - Quần Đảo Sét Và Vĩnh Hằng (II)

0/15 (0%)

150

primogem

Nhật Ký Hành Trình Của Biển Sương Mù

0/12 (0%)

110

primogem

Hướng dẫn câu cá Teyvat - Phần I

0/12 (0%)

95

primogem

Ánh Sáng Ban Trưa

0/12 (0%)

125

primogem

Hầm Mỏ Lưu Minh

0/15 (0%)

160

primogem

Không còn cảnh vật khác...

Dùng "Ấm Trần Ca" để vào "Động Tiên".

5
primogem

Phản Ứng Tiên Lực

Tiên lực của 1 hình thái Động Tiên đạt 20.000.

5
primogem

Phản Ứng Tiên Lực

Tiên lực của 2 hình thái Động Tiên đạt 20.000.

10
primogem

Phản Ứng Tiên Lực

Tiên lực của 3 hình thái Động Tiên đạt 20.000.

20
primogem

Người Bạn Trong Ấm

Độ tín nhiệm với Tiên Ấm đạt cấp 4

5
primogem

Người Bạn Trong Ấm

Độ tín nhiệm với Tiên Ấm đạt cấp 7

10
primogem

Người Bạn Trong Ấm

Độ tín nhiệm với Tiên Ấm đạt cấp 10

20
primogem

Thợ Đốn Gỗ

Nhận được 100 gỗ.

5
primogem

Thợ Đốn Gỗ

Nhận được 600 gỗ.

10
primogem

Thợ Đốn Gỗ

Nhận được 2000 gỗ.

20
primogem

Vua Châu Báu

Nhận 2.000 Tiền Động Tiên.

5
primogem

Vua Châu Báu

Nhận 10.000 Tiền Động Tiên.

10
primogem

Vua Châu Báu

Nhận 50.000 Tiền Động Tiên.

20
primogem

Không Chỉ Là Bàn Ghế

Chế tạo 120 Đồ Trang Trí.

5
primogem

Không Chỉ Là Bàn Ghế

Chế tạo 300 Đồ Trang Trí.

10
primogem

Không Chỉ Là Bàn Ghế

Chế tạo 600 Đồ Trang Trí.

20
primogem

Đa Dạng Sắc Màu

Chế tạo 50 phần thuốc nhuộm.

5
primogem

Đa Dạng Sắc Màu

Chế tạo 200 phần thuốc nhuộm.

10
primogem

Đa Dạng Sắc Màu

Chế tạo 600 phần thuốc nhuộm.

20
primogem

Bản Vẽ Tiêu Chuẩn

Học 60 Bản Vẽ Đồ Trang Trí.

5
primogem

Bản Vẽ Tiêu Chuẩn

Học 120 Bản Vẽ Đồ Trang Trí.

10
primogem

Bản Vẽ Tiêu Chuẩn

Học 180 Bản Vẽ Đồ Trang Trí.

20
primogem

Địa Bàn...Của Ta

Đặt cùng lúc 50 Đồ Trang Trí trong Động Tiên.

5
primogem

Địa Bàn...Của Ta

Đặt cùng lúc 150 Đồ Trang Trí trong Động Tiên.

10
primogem

Địa Bàn...Của Ta

Đặt cùng lúc 300 Đồ Trang Trí trong Động Tiên.

20
primogem