Cung Amos

Cung Amos (5★)

  • Loại: Cung
  • Thuộc tính phụ: Tấn Công%
Cung vô cùng cổ xưa. Ngay cả khi chủ nhân ban đầu không còn tồn tại, thế nhưng sức mạnh ẩn chứa trong nó vẫn còn như xưa - sức mạnh vô chủ, nhưng tồn tại trong tất cả mọi thứ. Khoảng cách tâm hệ càng lớn thì sức mạnh càng mãnh liệt..

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 46
Tấn Công%: 10.8
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Tăng 12% sát thương của tấn công thường và trọng kích. Tấn công thường và trọng kích mỗi 0.1s sau khi bắn tên, sát thương sẽ tăng 8%, tối đa tăng 5 lần.

Nhân vật được đề xuất

aloyganyu

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
10000
5
5
3
Ascension 2
[40/50]
20000
5
18
12
Ascension 3
[50/60]
30000
9
9
9
Ascension 4
[60/70]
45000
5
18
14
Ascension 5
[70/80]
55000
9
14
9
Ascension 6
[80/90]
65000
6
27
18
TOTAL
225000
5
14
14
6
23
27
41
15
23
27