Aloy

Xây dựng Aloy trong Genshin Impact

Cryo

Các xây dựng Aloy tốt nhất

Cấu hình BURST SUPPORT

Thánh Di Vật

1
2
3
Chọn 2
5

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Tấn Công% / Tinh Thông Nguyên Tố

Ly

Tăng ST Nguyên Tố Băng

Nón

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích

Ưu tiên chỉ số phụ

1Tỷ Lệ Bạo Kích
2ST Bạo Kích
3Tấn Công%
4Tinh Thông Nguyên Tố
5Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
6Tấn Công

Ưu tiên Thiên Phú

QKỹ năng Nộ>EKỹ năng Nguyên tố>NATấn công thường

Đội hình Aloy tốt nhất

Kỹ năng Aloy

Tấn Công Thường - Bắn Chớp Nhoáng
Tấn Công Thường - Bắn Chớp Nhoáng
Băng Giá Hoang Dã
Băng Giá Hoang Dã
Đây mà là lạnh sao, vậy là chưa thấy qua The Cut rồi.
Lời Tiên Tri Ánh Sáng
Lời Tiên Tri Ánh Sáng
Bản chất của "Zero Dawn" là hy vọng hay tuyệt vọng cũng không còn quan trọng nữa, Aloy đã giải cứu thế giới của mình. Còn vận mệnh của thế giới này sẽ có những anh hùng nơi đây lo toan.

Thiên phú nội tại

combat_override

Chiến Đấu Dồn Dập

Giai đoạn thăng thiên 1

Khi Aloy nhận được hiệu quả Dây Móc của Băng Giá Hoang Dã, sức tấn công của Aloy tăng 16%, sức tấn công của các nhân vật trong đội ở gần đó tăng 8%, duy trì 10s.
strong_strike

Tấn Công Mạnh Mẽ

Giai đoạn thăng thiên 4

Khi Aloy trong trạng thái Hồ Băng của Băng Giá Hoang Dã, mỗi giây tăng 3.5% hiệu quả Tăng Sát Thương Nguyên Tố Băng, tối đa tăng đến 35% Sát Thương Nguyên Tố Băng bằng cách này.
easy_does_it

Thợ Săn Hoang Dã

Passive

Khi có Aloy trong đội, nhân vật khi tiếp cận các động vật nhỏ tạo Thịt Rừng, Thịt Gia Cầm và Thịt Tươi Lạnh sẽ không làm kinh động đến chúng.

Cung mệnh

star_of_another_world

Ngôi Sao Dị Giới

Chòm sao Lv. 1

Thời khắc thắp sáng bầu trời của người này chưa đến.
star_of_another_world

Ngôi Sao Dị Giới

Chòm sao Lv. 2

Thời khắc thắp sáng bầu trời của người này chưa đến.
star_of_another_world

Ngôi Sao Dị Giới

Chòm sao Lv. 3

Thời khắc thắp sáng bầu trời của người này chưa đến.
star_of_another_world

Ngôi Sao Dị Giới

Chòm sao Lv. 4

Thời khắc thắp sáng bầu trời của người này chưa đến.
star_of_another_world

Ngôi Sao Dị Giới

Chòm sao Lv. 5

Thời khắc thắp sáng bầu trời của người này chưa đến.
star_of_another_world

Ngôi Sao Dị Giới

Chòm sao Lv. 6

Thời khắc thắp sáng bầu trời của người này chưa đến.

số liệu thống kê

Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
-
1
HP Căn Bản
-
848
Tấn Công Căn Bản
-
18
P.Ngự Căn Bản
-
53
Tăng ST Nguyên Tố Băng
-
0.0%

Vật liệu thăng thiên

LV.1
0
LV.20
0
LV.40
20000
1
3
3
LV.50
40000
3
2
10
15
LV.60
60000
6
4
20
12
LV.70
80000
3
8
30
18
LV.80
100000
6
12
45
12
LV.90
120000
6
20
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1