Thợ Săn Hẻm Tối

Thợ Săn Hẻm Tối (4★)

  • Loại: Cung
  • Thuộc tính phụ: Tấn Công%
Cây cung dài với hình dáng tinh xảo xa xỉ, từng thuộc về tên trộm nghĩa hiệp nào đó chưa từng bị bắt.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 44
Tấn Công%: 6
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Khi nhân vật trang bị vũ khí này ở trong đội, cứ mỗi giây nhân vật sẽ tăng 2% sát thương tạo thành, tối đa có thể dùng cách này để tăng 20% sát thương; Sau khi ra trận quá 4s, hiệu quả sát thương tăng thêm nêu trên sẽ mất đi 4% sau mỗi giây, cho đến khi giảm xuống còn 0%.

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18