Sethos

Xây dựng Sethos trong Genshin Impact

Electro

Các xây dựng Sethos tốt nhất

Đội hình Sethos tốt nhất

Kỹ năng Sethos

Tấn Công Thường - Tiễn Thuật Lau Sậy Hoàng Gia
Tấn Công Thường - Tiễn Thuật Lau Sậy Hoàng Gia
Nghi Thức Cổ - Tiếng Sấm Của Cát
Nghi Thức Cổ - Tiếng Sấm Của Cát
"Tư tế bên cạnh thần linh, thuật sĩ biến hố sâu thành dòng suối, câu chuyện của họ được lan truyền bởi những người hát ca trong biển cát... Nhưng tôi biết đó không phải là truyền thuyết, do họ chính là tổ tiên của chúng tôi."
Nghi Thức Ẩn - Ánh Sáng Xuyên Bóng Tối
Nghi Thức Ẩn - Ánh Sáng Xuyên Bóng Tối
Thư viện của Ngôi Đền Im Lặng có lưu trữ không ít sách do Akhtamun để lại từ thời Vua Deshret. Trong sách có ghi chép lại những nghi thức bí mật có sức mạnh to lớn, nhưng chỉ có rất ít thành viên có thể làm chủ được chúng.

Thiên phú nội tại

black_kites_enigma

Thì Thầm Của Diều Đen

Giai đoạn thăng thiên 1

Khi ngắm bắn, với mỗi điểm Năng Lượng Nguyên Tố hiện có, Sethos sẽ giảm 0.285s thời gian tụ lực. Thông qua cách thức này tối đa có thể khiến thời gian tụ lực giảm còn 0.3s và tính vào 20 điểm Năng Lượng Nguyên Tố. Khi bắn, nếu bắn ra Mũi Tên Xuyên Bóng Tối thì sẽ tiêu hao Năng Lượng Nguyên Tố được tính vào đó; Nếu bắn ra mũi tên tụ lực lần 1 thì sẽ chỉ tiêu hao 50% Năng Lượng Nguyên Tố được tính.
the_sand_kings_boon

Quà Tặng Của Vua Cát

Giai đoạn thăng thiên 4

Sethos nhận được hiệu quả "Ảo Ảnh Cát Nóng", gia tăng sát thương gây ra từ Mũi Tên Xuyên Bóng Tối, mức độ gia tăng tương ứng với 700% Tinh Thông Nguyên Tố của Sethos.
Hiệu quả Ảo Ảnh Cát Nóng sẽ bị xóa khi đạt bất kỳ điều kiện sau:
·Sau 5s từ lúc Mũi Tên Xuyên Bóng Tối đầu tiên trúng kẻ địch;
·Sau khi 4 Mũi Tên Xuyên Bóng Tối bắn trúng kẻ địch.

Sethos sẽ nhận lại hiệu quả Ảo Ảnh Cát Nóng sau 15s kể từ lúc Mũi Tên Xuyên Bóng Tối mang hiệu quả Ảo Ảnh Cát Nóng lần đầu bắn trúng kẻ địch.
thoths_revelation

Di Tích Của Khải Huyền

Passive

Hiển thị đặc sản khu vực Sumeru trên bản đồ nhỏ.

Cung mệnh

sealed_shrines_spiritsong

Khúc Thánh Ca Của Đền Phong Ấn

Chòm sao Lv. 1

Tỷ Lệ Bạo Kích của Mũi Tên Xuyên Bóng Tối tăng 15%.
papyrus_scripture_of_silent_secrets

Kinh Giấy Cói Của Điều Ẩn Mật

Chòm sao Lv. 2

Khi đáp ứng bất kỳ các điều kiện sau, Sethos sẽ tăng 15% Buff Sát Thương Nguyên Tố Lôi trong 10s, tối đa cộng dồn 2 tầng, mỗi tầng tính giờ riêng:
·Tiêu hao Năng Lượng Nguyên Tố từ việc nhắm bắn, điều kiện này cần mở khóa thiên phú "Thì Thầm Của Diều Đen".
·Thông qua Nghi Thức Cổ - Tiếng Sấm Của Cát kích hoạt phản ứng nguyên tố để hồi phục Năng Lượng Nguyên Tố.
·Thi triển Nghi Thức Ẩn - Ánh Sáng Xuyên Bóng Tối.
ode_to_the_moonrise_sage

Lời Triết Lý Của Mặt Trăng Lên

Chòm sao Lv. 3

Cấp kỹ năng Tấn Công Thường - Tiễn Thuật Lau Sậy Hoàng Gia +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
beneficent_plumage

Lông Đà Điểu Của Lòng Chánh Niệm

Chòm sao Lv. 4

Mũi Tên Xuyên Bóng Tối hoặc Mũi Tên Chạng Vạng khi trúng 2 kẻ địch trở lên, Tinh Thông Nguyên Tố của tất cả nhân vật trong đội gần đó tăng 80 điểm, duy trì 10s.
record_of_the_desolate_gods_burning_sands

Quyển Cát Nóng Của Thần Hoang Vu

Chòm sao Lv. 5

Cấp kỹ năng Nghi Thức Ẩn - Ánh Sáng Xuyên Bóng Tối +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
pylon_of_the_sojourning_sun_temple

Sách Môn Đồ Của Tháp Mặt Trời

Chòm sao Lv. 6

Mũi Tên Xuyên Bóng Tối khi trúng kẻ địch sẽ hoàn trả Năng Lượng Nguyên Tố tiêu hao bởi thiên phú "Thì Thầm Của Diều Đen". Hiệu quả này mỗi 15s tối đa kích hoạt một lần. Cần mở khóa thiên phú cố định "Thì Thầm Của Diều Đen".

số liệu thống kê

Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
-
1
HP Căn Bản
-
821
Tấn Công Căn Bản
-
19
P.Ngự Căn Bản
-
47
Tinh Thông Nguyên Tố
-
0

Vật liệu thăng thiên

LV.1
0
LV.20
0
LV.40
20000
1
3
3
LV.50
40000
3
2
10
15
LV.60
60000
6
4
20
12
LV.70
80000
3
8
30
18
LV.80
100000
6
12
45
12
LV.90
120000
6
20
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1