Sethos

สร้าง Sethos ใน Genshin Impact

Electro

สร้าง Sethos ที่ดีที่สุด

ทีม Sethos ที่ดีที่สุด

ทักษะ Sethos

โจมตีปกติ: Royal Reed Archery
โจมตีปกติ: Royal Reed Archery
Ancient Rite: The Thundering Sands
Ancient Rite: The Thundering Sands
"นักบวชที่ถูกทวยเทพประทับร่าง นักเวทที่สามารถบันดาลน้ำขึ้นมาได้ และผู้ขับขานบทเพลงแห่งทะเลทราย ต่างพากันเล่าเรื่องราวของพวกเขา... แต่ฉันรู้ว่ามันไม่ใช่ตำนาน เพราะพวกเขาคือบรรพบุรุษของเรา"
Secret Rite: Twilight Shadowpiercer
Secret Rite: Twilight Shadowpiercer
ห้องสมุดในวิหารแห่งความเงียบงัน มีหนังสือมากมาย ที่หลงเหลือมาจากยุคสมัยของราชา Deshret ซึ่งในหนังสือเหล่านั้นได้บันทึก พิธีกรรมลับที่ทรงพลังไว้มากมาย แต่แม้จะอยู่ในวิหารแห่งความเงียบงันนี้ กลับมีเพียงน้อยคนที่จะเรียนรู้ และควบคุมพลังของพวกมันได้

พรสวรรค์แบบพาสซีฟ

black_kites_enigma

Black Kite's Enigma

ขั้นตอนการขึ้นสวรรค์ 1

เมื่อเล็งโจมตี พลังงานธาตุปัจจุบันของ Sethos ทุก 1 หน่วย จะทำให้เวลาในการชาร์จลดลง 0.285 วินาที โดยวิธีนี้ สามารถลดเวลาในการชาร์จลงได้มากสุดเหลือ 0.3 วินาที และจะนับพลังงานธาตุสะสมสูงสุด 20 หน่วย; เมื่อยิงโจมตี หากยิงศรทะลวงเงา จะใช้พลังงานธาตุที่สะสม; หากยิงศรที่ชาร์จระดับ 1 จะใช้พลังงานธาตุที่สะสม 50%
the_sand_kings_boon

The Sand King's Boon

ขั้นตอนการขึ้นสวรรค์ 4

Sethos จะได้รับเอฟเฟกต์ "Scorching Sandshade" ทำให้ความเสียหายของศรทะลวงเงาเพิ่มขึ้น โดยค่าที่เพิ่มขึ้นจะเท่ากับ 700% ของความชำนาญธาตุของ Sethos
เอฟเฟกต์จะถูกลบล้าง เมื่อตรงตามเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้ในระหว่างช่วงเวลาของ Scorching Sandshade:
·หลังจากศรทะลวงเงาลูกแรกโจมตีโดนศัตรู 5 วินาที;
·หลังจากศรทะลวงเงาโจมตีโดนศัตรู 4 ครั้ง

เมื่อศรทะลวงเงาที่มีเอฟเฟกต์ Scorching Sandshade โจมตีโดนศัตรูเป็นครั้งแรก หลังจากนั้น 15 วินาที จะได้รับเอฟเฟกต์ Scorching Sandshade อีกครั้ง
thoths_revelation

Thoth's Revelation

Passive

แสดงตำแหน่งของพิเศษเฉพาะใน Sumeru บนมินิแมป

กลุ่มดาว

sealed_shrines_spiritsong

Sealed Shrine's Spiritsong

ระดับกลุ่มดาว 1

อัตราคริของศรทะลวงเงาเพิ่มขึ้น 15%
papyrus_scripture_of_silent_secrets

Papyrus Scripture of Silent Secrets

ระดับกลุ่มดาว 2

เมื่อบรรลุเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ โบนัสความเสียหายไฟฟ้าของ Sethos จะเพิ่มขึ้น 15% เป็นเวลา 10 วินาที ซึ่งจะซ้อนทับได้มากสุด 2 ชั้น โดยแต่ละชั้นจะคำนวณระยะเวลาแยกกัน:
·ใช้พลังงานธาตุจากการเล็งโจมตี เงื่อนไขนี้ต้องปลดล็อกพรสวรรค์ติดตัว "Black Kite's Enigma" ก่อน;
·ฟื้นฟูพลังงานธาตุจากการทำให้เกิดปฏิกิริยาธาตุด้วย Ancient Rite: The Thundering Sands;
·ปลดปล่อย Secret Rite: Twilight Shadowpiercer
ode_to_the_moonrise_sage

Ode to the Moonrise Sage

ระดับกลุ่มดาว 3

เพิ่มเลเวลสกิลของ โจมตีปกติ: Royal Reed Archery ขึ้น 3 ระดับ
เพิ่มได้สูงสุดถึงระดับ 15
beneficent_plumage

Beneficent Plumage

ระดับกลุ่มดาว 4

เมื่อศรทะลวงเงาหรือศรสนธยาโจมตีถูกศัตรูตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป ความชำนาญธาตุของตัวละครทั้งหมดในทีม ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง จะเพิ่มขึ้น 80 หน่วย เป็นเวลา 10 วินาที
record_of_the_desolate_gods_burning_sands

Record of the Desolate God's Burning Sands

ระดับกลุ่มดาว 5

เพิ่มเลเวลสกิลของ Secret Rite: Twilight Shadowpiercer ขึ้น 3 ระดับ
เพิ่มได้สูงสุดถึงระดับ 15
pylon_of_the_sojourning_sun_temple

Pylon of the Sojourning Sun Temple

ระดับกลุ่มดาว 6

หลังจากศรทะลวงเงาโจมตีถูกศัตรู จะคืนพลังงานธาตุที่ถูกใช้ไปของพรสวรรค์ติดตัว "Black Kite's Enigma" โดยที่เอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นได้มากสุดหนึ่งครั้ง ในทุก 15 วินาที จำเป็นต้องปลดล็อกพรสวรรค์ติดตัว "Black Kite's Enigma" ก่อน

สถิติ

ก่อนขึ้นสวรรค์
หลังจากขึ้นสวรรค์
เลื่อนขั้น
-
1
พลังชีวิตพื้นฐาน
-
821
พลังโจมตีพื้นฐาน
-
19
ป้องกันพื้นฐาน
-
47
ความชำนาญธาตุ
-
0

วัสดุแอสเซนชัน

LV.1
0
LV.20
0
LV.40
20000
1
3
3
LV.50
40000
3
2
10
15
LV.60
60000
6
4
20
12
LV.70
80000
3
8
30
18
LV.80
100000
6
12
45
12
LV.90
120000
6
20
60
24
ทั้งหมด
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

วัสดุพรสวรรค์

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
ทั้งหมด
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1