Amos' Bow

Amos' Bow (5★)

  • ประเภท: ธนู
  • Secondary: พลังโจมตี%
คันธนูที่มีความเก่าแก่มากซึ่งแม้ว่าเจ้าของดั้งเดิมของมันจะไม่อยู่แล้วแต่ก็ยังคงแฝงไปด้วยพลังเช่นเดิม... พลังที่ไม่มีใครควบคุมนั่นกลับอยู่ท่ามกลางสรรพสิ่ง ซึ่งยิ่งมันอยู่ห่างจากสิ่งที่ไร้หัวใจเท่าไหร่ พลังนั่นก็จะยิ่งรุนแรงขึ้นเท่านั้น

Stats

พลังโจมตีพื้นฐาน: 46
พลังโจมตี%: 10.8
Level: 1
Ascension: 0

Refinement

เพิ่มความเสียหายของการโจมตีปกติและชาร์จโจมตีขึ้น 12%; ในทุก 0.1 วินาที หลังจากปล่อยลูกธนูของการโจมตีปกติและชาร์จโจมตี จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 8% และเพิ่มมากสุดถึง 5 ครั้ง

Recomended Characters

ganyu

Ascension Materials

Ascension 1
[20/40]
10000
5
5
3
Ascension 2
[40/50]
20000
5
18
12
Ascension 3
[50/60]
30000
9
9
9
Ascension 4
[60/70]
45000
5
18
14
Ascension 5
[70/80]
55000
9
14
9
Ascension 6
[80/90]
65000
6
27
18
TOTAL
225000
5
14
14
6
23
27
41
15
23
27