Background image
Background image
Ganyu

Ganyu (5★)

Skills

โจมตีปกติ: Liutian Archery
โจมตีปกติ: Liutian Archery
Trail of the Qilin
Trail of the Qilin
"คุณบอกว่าเห็นฉันงั้นเหรอ? คิดไปเองรึเปล่า ตอนนั้นฉันทำงานล่วงเวลาอยู่นะ"
Celestial Shower
Celestial Shower
Ganyu สามารถสร้างหยาดฝนแสนหวาน ได้ตามใจชอบ แต่สำหรับเหล่าปีศาจร้าย ฝนเหล่านี้จะกลายเป็นหิมะที่ขม และหนาวเหน็บ

Builds

อาวุธ:
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
Talents Priority
NANormal Attack>ESkill>QBurst
อาร์ติแฟกต์:

Recommended Primary Stats

Sands

Elemental Mastery / ATK%

Goblet

Cryo DMG

Circlet

CRIT Rate / CRIT DMG

Substats priority

CRIT Rate / CRIT DMG / Elemental Mastery / ATK% / ATK
Bonus:
2

เพิ่มพลังโจมตี 18%

4

ในขณะที่ใช้สกิลธาตุ ถ้ามีพลังงานธาตุมากกว่าหรือเท่ากับ 15 หน่วย จะเสียพลังงานธาตุ 15 หน่วย และทำให้ การโจมตีปกติ, ชาร์จโจมตี และการโจมตีพุ่งลงจากอากาศ สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 50% เป็นเวลา 10 วินาที โดยที่ตลอดช่วงเวลาต่อเนื่อง เอฟเฟกต์นี้จะไม่เกิดขึ้นซ้ำอีกครั้ง

หรือ
Bonus:
2

ความชำนาญธาตุเพิ่มขึ้น 80 หน่วย

4

เมื่อตัวละครที่สวมเซ็ตอาร์ติแฟกต์เป็นผู้ใช้สื่อเวท, ธนู การชาร์จโจมตีของตัวละครจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 35%

หรือ
Bonus:
2

ได้รับโบนัสความเสียหายน้ำแข็ง 15%

2

เพิ่มพลังโจมตี 18%

หรือ
Bonus:
2

ได้รับโบนัสความเสียหายน้ำแข็ง 15%

2

ความชำนาญธาตุเพิ่มขึ้น 80 หน่วย

Best Team Comp

Passives

Undivided Heart
Ascension Phase 1
ภายใน 5 วินาที หลังจากยิง Frostflake Arrow จะทำให้ Frostflake Arrow ที่ยิงในครั้งต่อไป และการเบ่งบานที่เกิดขึ้นจาก Frostflake Arrow เหล่านั้นมีอัตราคริเพิ่มขึ้น 20%
Harmony between Heaven and Earth
Ascension Phase 4
ตัวละครในทีมที่เข้าร่วมการต่อสู้ในขณะนั้น และอยู่ในพื้นที่ของ Celestial Shower จะได้รับโบนัสความเสียหายน้ำแข็ง 20%
Perserved for the Hunt
เมื่อสร้างอาวุธประเภทธนู จะได้รับแร่ที่ใช้ในการหลอมคืน 15%

Constellations

Dew-Drinker
Constellation Lv. 1
เมื่อการชาร์จระดับ 2 ของ Frostflake Arrow หรือ Frostflake Arrow Bloom โจมตีถูกศัตรู จะทำให้ความต้านทานน้ำแข็ง ของศัตรูลดลง 15% เป็นเวลา 6 วินาที;
นอกจากนี้เมื่อโจมตีถูกเป้าหมาย จะฟื้นฟูพลังงานธาตุให้แก่ Ganyu 2 หน่วย ซึ่งการชาร์จระดับ 2 ของ Frostflake Arrow ในแต่ละครั้ง จะทำให้เกิดเอฟเฟกต์ฟื้นฟูพลังธาตุได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น Frostflake Arrow หรือ Frostflake Arrow Bloom ที่โจมตีถูกเป้าหมาย
The Auspicious
Constellation Lv. 2
จำนวนครั้งที่สามารถใช้ Trail of the Qilin ได้ เพิ่มขึ้น 1 ครั้ง
Cloud-Strider
Constellation Lv. 3
เพิ่มเลเวลสกิลของ Celestial Shower ขึ้น 3 ระดับ
เพิ่มได้สูงสุดถึงระดับ 15
Westward Sojourn
Constellation Lv. 4
ในพื้นที่ของ Celestial Shower ความเสียหายที่ศัตรูได้รับจะเพิ่มขึ้น โดยเอฟเฟกต์นี้จะเพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเวลาผ่านไป
ในตอนแรกความเสียหายที่ได้รับจะเพิ่มขึ้น 5% หลังจากนั้นจะเพิ่มขึ้น 5% ในทุก ๆ 3 วินาที โดยเพิ่มได้สูงสุดถึง 25%
เมื่อศัตรูออกจากพื้นที่ เอฟเฟกต์นี้จะยังคงอยู่เป็นเวลา 3 วินาที
The Merciful
Constellation Lv. 5
เพิ่มเลเวลสกิลของ Trail of the Qilin ขึ้น 3 ระดับ
เพิ่มได้สูงสุดถึงระดับ 15
The Clement
Constellation Lv. 6
ภายใน 30 วินาที หลังจากการใช้ Trail of the Qilin จะสามารถใช้ Frostflake Arrow ครั้งแรกได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องชาร์จ

Ascension Materials

LV.12
20000
1
3
3
LV.23
40000
3
2
10
15
LV.34
60000
6
4
20
12
LV.45
80000
3
8
30
18
LV.56
100000
6
12
45
12
LV.67
120000
6
20
60
24
TOTAL
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

Talent Materials

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
TOTAL
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1