Background image
Background image
Ganyu

Ganyu (5★)

Kỹ năng

Tấn Công Thường - Lưu Thiên Xạ Thuật
Tấn Công Thường - Lưu Thiên Xạ Thuật
Sơn Trạch Lân Tích
Sơn Trạch Lân Tích
"Bạn nhìn thấy tôi à? Chắc chỉ là ảo giác thôi, lúc đó tôi đang tăng ca mà."
Thiên Hoa Hạ Phàm
Thiên Hoa Hạ Phàm
Đương nhiên Ganyu có thể giáng cơn mưa mát lành xuống, nhưng đối với tà ma ngoại đạo, những thứ này đều sẽ hóa thành bông tuyết khổ đau.

bản dựng

vũ khí:
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
Ưu tiên Thiên Phú
NATấn công thường>EKỹ năng Nguyên tố>QKỹ năng Nộ
Thánh Di Vật:

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Tinh Thông Nguyên Tố / Tấn Công%

Ly

Tăng ST Nguyên Tố Băng

Nón

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích

Ưu tiên chỉ số phụ

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích / Tinh Thông Nguyên Tố / Tấn Công% / Tấn Công
Thưởng:
2

Tấn công tăng 18%

4

Khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố, nhân vật có Năng Lượng Nguyên Tố cao hơn hoặc bằng 15 điểm thì sẽ mất đi 15 điểm để tăng 50% sát thương tấn công thường, trọng kích và tấn công khi đáp trong 10 giây tiếp theo, trong thời gian duy trì, hiệu quả này sẽ không kích hoạt lần nữa.

hoặc
Thưởng:
2

Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

4

Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này dùng pháp khí, cung tên, sát thương trọng kích nhân vật tạo thành tăng 35%.

hoặc

Chọn 2

Đội hình xuất sắc nhất

Thiên phú nội tại

Duy Thử Nhất Tâm
Giai đoạn thăng thiên 1
Trong vòng 5s sau khi Cung Sương Hoa bắn ra, sẽ khiến cho Cung Sương Hoa được bắn ra tiếp theo và Sương Giá Tung Bay được tạo ra từ những Cung Sương Hoa này tăng 20% tỷ lệ bạo kích.
Thiên Địa Giao Hòa
Giai đoạn thăng thiên 4
Nhân vật trong đội đang trong trận ở khu vực Thiên Hoa Hạ Phàm sẽ nhận 20% tăng sát thương Nguyên Tố Băng.
Cất Cung Đợi Dùng
Khi rèn vũ khí loại cung, hoàn trả 15% Khoáng Thạch tiêu hao.

Cung mệnh

Ẩm Lộ
Chòm sao Lv. 1
Khi Cung Sương Hoa hoặc Sương Giá Tung Bay tụ lực trọng kích lần 2 trúng kẻ địch sẽ khiến địch bị giảm 15% Kháng Nguyên Tố Băng, kéo dài 6s;
Ngoài ra, khi trúng sẽ hồi 2 điểm Năng Lượng Nguyên Tố cho Ganyu. Mỗi lần tụ lực trọng kích lần 2 chỉ có thể kích hoạt hiệu quả hồi Năng Lượng Nguyên Tố 1 lần, bất kể Cung Sương Hoa hoặc Sương Giá Tung Bay có trúng địch hay không.
Hoạch Lân
Chòm sao Lv. 2
Số lần sử dụng Sơn Trạch Lân Tích tăng thêm 1.
Vân Hành
Chòm sao Lv. 3
Cấp kỹ năng Thiên Hoa Hạ Phàm +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Tây Thú
Chòm sao Lv. 4
Trong khu vực của Thiên Hoa Hạ Phàm, tăng sát thương kẻ địch phải chịu, hiệu quả này sẽ dần mạnh hơn theo thời gian.
Ban đầu lượng tăng sát thương phải chịu là 5%, mỗi 3s tăng 5%, tăng nhiều nhất đến 25%.
Sau khi rời khỏi khu vực, hiệu quả kéo dài nhiều nhất 3s.
Trảm Thảo
Chòm sao Lv. 5
Cấp kỹ năng Sơn Trạch Lân Tích +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Lữ Trùng
Chòm sao Lv. 6
Trong vòng 30s sau khi thi triển Sơn Trạch Lân Tích, không cần tụ lực cũng có thể thi triển Cung Sương Hoa lần đầu.

số liệu thống kê

Lv.1 - 20
Lv.20 - 40
Lv.40 - 50
Lv.50 - 60
Lv.60 - 70
Lv.70 - 80
Lv.80 - 90
Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
0
1
HP Căn Bản
-
763
Tấn Công Căn Bản
-
26
P.Ngự Căn Bản
-
49
ST Bạo Kích
-
0

Vật liệu thăng thiên

LV.1 - 20
0
LV.20 - 40
20000
1
3
3
LV.40 - 50
40000
3
2
10
15
LV.50 - 60
60000
6
4
20
12
LV.60 - 70
80000
3
8
30
18
LV.70 - 80
100000
6
12
45
12
LV.80 - 90
120000
6
20
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1