Blackcliff Warbow

Blackcliff Warbow (4★)

  • ประเภท: ธนู
  • Secondary: ความแรงคริ
คันธนูที่ทำจากหิน blackstone ที่มีคันศรอันแข็งแกร่ง ผู้ยิงต้องเป็นมือธนูที่กำยำแข็งแกร่งเท่านั้น

Stats

พลังโจมตีพื้นฐาน: 44
ความแรงคริ: 8
Level: 1
Ascension: 0

Refinement

หลังจากกำจัดศัตรูได้ พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 12% เป็นเวลา 30 วินาที โดยเอฟเฟกต์นี้จะซ้อนทับกันได้มากสุด 3 ชั้น ซึ่งแต่ละชั้นจะมีระยะเวลาของตัวเอง

Ascension Materials

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18