Background image
Background image
Tighnari

Tighnari (5★)

ทักษะ

โจมตีปกติ: Khanda Barrier-Buster
โจมตีปกติ: Khanda Barrier-Buster
Vijnana-Phala Mine
Vijnana-Phala Mine
"หากเมล็ดพันธุ์อยู่ภายนอกดินแล้วเหี่ยวเฉาและตายไป ในยามที่จากไป มันก็เป็นเพียงแค่เมล็ดพันธุ์เมล็ดเดียว แต่หากหวนคืนสู่ผืนดิน มันจะงอกเงยออกมาเป็นเมล็ดพันธุ์นับพัน"
Fashioner's Tanglevine Shaft
Fashioner's Tanglevine Shaft
"อย่าคิดว่าจะกำจัดได้ง่าย ๆ เถาวัลย์จะงอกใหม่ซ้ำไปซ้ำมา ถ้าหากไม่สามารถขจัดได้อย่างสมบูรณ์ ผลที่ตามมาจะลำบากมากทีเดียว"

สร้าง

อาวุธ:
หรือ

Elegy for the End R0

การฟื้นฟูพลังงาน

ส่วนหนึ่งของ Millennial Movement ที่ล่องลอยอยู่ในอากาศ ช่วยเพิ่มความชำนาญธาตุขึ้น 60/75/90/105/120 หน่วย; เมื่อตัวละครที่สวมใส่ใช้สกิลธาตุหรือท่าไม้ตายโจมตีถูกศัตรู ตัวละครจะได้รับ Sigil of Remembrance หนึ่งอัน โดยจะเกิดขึ้นได้มากสุดหนึ่งครั้งในทุก 0.2 วินาที และจะยังได้รับแม้ว่าตัวละครจะอยู่ในทีมแต่ไม่ได้อยู่ในการต่อสู้แล้วก็ตาม เมื่อครอบครอง Sigils of Remembrance ครบ 4 อัน จะใช้ Sigils of Remembrance ทั้งหมดเพื่อมอบเอฟเฟกต์ Millennial Movement: Farewell Song ให้แก่ตัวละครทั้งหมดในทีมที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเป็นเวลา 12 วินาที: ความชำนาญธาตุเพิ่มขึ้น 100/125/150/175/200 หน่วย พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 20%/25%/30%/35%/40% และจะไม่สามารถรับ Sigils of Remembrance ได้อีกภายในเวลา 20 วินาที หลังจากเอฟเฟกต์บัฟนี้แสดงผล โดยที่ในบรรดาเอฟเฟกต์บัฟต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดย Millennial Movement นั้น เอฟเฟกต์บัฟที่เป็นประเภทเดียวกันจะไม่สามารถซ้อนทับกันได้

หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
ลำดับความสำคัญของความสามารถพิเศษ
NAการโจมตีปกติ>Qระเบิด>Eทักษะ
สิ่งประดิษฐ์:

สถิติหลักที่แนะนำ

ทราย

พลังโจมตี% / ความชำนาญธาตุ

ถ้วย

โบนัสความเสียหายไม้

วงกลม

อัตราคริ / ความแรงคริ

ลำดับความสำคัญของ Substats

อัตราคริ / ความแรงคริ / ความชำนาญธาตุ / พลังโจมตี% / การฟื้นฟูพลังงาน
โบนัส:
2

ความชำนาญธาตุเพิ่มขึ้น 80 หน่วย

4

เมื่อตัวละครที่สวมเซ็ตอาร์ติแฟกต์เป็นผู้ใช้สื่อเวท, ธนู การชาร์จโจมตีของตัวละครจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 35%

หรือ
โบนัส:
2

ความชำนาญธาตุเพิ่มขึ้น 80 หน่วย

4

ภายใน 8 วินาที หลังจากทำให้เกิดปฏิกิริยาธาตุ ตัวละครที่สวมใส่ จะได้รับการเสริมพลัง โดยขึ้นกับประเภทธาตุของตัวละครอื่นในทีม: ตัวละครทุก 1 ตัว ในทีม ที่มีชนิดธาตุเหมือนกับผู้สวมใส่ จะทำให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 14%; ตัวละครทุก 1 ตัว ในทีม ที่มีชนิดธาตุต่างกับผู้สวมใส่ จะทำให้ความชำนาญธาตุเพิ่มขึ้น 50 หน่วย ซึ่งเอฟเฟกต์แต่ละชนิดที่กล่าวถึงข้างต้น จะนับตัวละครมากสุด 3 ตัว โดยที่ทุก 8 วินาที เอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นได้มากสุดหนึ่งครั้ง และจะยังคงเกิดขึ้นได้ แม้ผู้สวมใส่อยู่ในทีม แต่ไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้

หรือ

เลือก 2

หรือ
โบนัส:
2

ได้รับโบนัสความเสียหายไม้ 15%

4

หลังจากที่สกิลธาตุหรือท่าไม้ตายถูกศัตรู ความต้านทานไม้ของเป้าหมายที่ถูกโจมตีจะลดลง 30% เป็นเวลา 8 วินาที โดยที่เอฟเฟกต์นี้ จะยังคงเกิดขึ้นได้ แม้ผู้สวมใส่อยู่ในทีม แต่ไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้

ทีมที่ดีที่สุด Comp

พรสวรรค์แบบพาสซีฟ

Keen Sight
ขั้นตอนการขึ้นสวรรค์ 1
หลังจากที่ Tighnari ยิง Wreath Arrow ความชำนาญธาตุจะเพิ่มขึ้น 50 หน่วย เป็นเวลา 4 วินาที
Scholarly Blade
ขั้นตอนการขึ้นสวรรค์ 4
ความชำนาญธาตุแต่ละหน่วยของ Tighnari จะทำให้การชาร์จโจมตีและ Fashioner's Tanglevine Shaft ของเขาสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 0.06%
ด้วยวิธีนี้ จะทำให้ความเสียหายของการโจมตีข้างต้น เพิ่มขึ้นได้มากสุดถึง 60%
Encyclopedic Knowledge
แสดงตำแหน่งของของพิเศษเฉพาะใน Sumeru ในมินิแมป

กลุ่มดาว

Beginnings Determined at the Roots
ระดับกลุ่มดาว 1
อัตราคริของการชาร์จโจมตีของ Tighnari เพิ่มขึ้น 15%
Origins Known From the Stem
ระดับกลุ่มดาว 2
เมื่อมีศัตรูอยู่ใน Vijnana-Khanda Field ของ Vijnana-Phala Mine Tighnari จะได้รับโบนัสความเสียหายไม้ 20%
หลังจากที่ช่วงเวลาต่อเนื่องของ Vijnana-Khanda Field สิ้นสุดลง หรือไม่มีศัตรูอยู่ในพื้นที่แล้ว เอฟเฟกต์นี้จะคงอยู่ต่อไปได้นานสุดถึง 6 วินาที
Fortunes Read Amongst the Branches
ระดับกลุ่มดาว 3
เพิ่มเลเวลสกิลของ Fashioner's Tanglevine Shaft ขึ้น 3 ระดับ
เพิ่มได้สูงสุดถึงระดับ 15
Withering Glimpsed in the Leaves
ระดับกลุ่มดาว 4
เมื่อใช้ Fashioner's Tanglevine Shaft ความชำนาญธาตุของตัวละครทั้งหมดในทีม ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง จะเพิ่มขึ้น 60 หน่วย เป็นเวลา 8 วินาที และหาก Fashioner's Tanglevine Shaft ทำให้เกิดปฏิกิริยาติดไฟ, งอกเงย, ปลุกเร้า หรือแพร่ขยาย ความชำนาญธาตุจะเพิ่มอีก 60 หน่วย และรีเฟรชช่วงเวลาต่อเนื่องของสภาวะดังกล่าว
Comprehension Amidst the Flowers
ระดับกลุ่มดาว 5
เพิ่มเลเวลสกิลของ Vijnana-Phala Mine ขึ้น 3 ระดับ
เพิ่มได้สูงสุดถึงระดับ 15
Karma Adjudged From the Leaden Fruit
ระดับกลุ่มดาว 6
ช่วงเวลาที่ Wreath Arrow ต้องใช้ในการชาร์จลดลง 0.9 วินาที และหลังจากที่ถูกเป้าหมาย จะสามารถสร้าง Clusterbloom Arrow เพิ่มขึ้นมาอีก 1 ดอก ซึ่งจะสร้างความเสียหายเป็น 150% ของพลังโจมตีของ Tighnari

สถิติ

เลเวล1 - 20
เลเวล20 - 40
เลเวล40 - 50
เลเวล50 - 60
เลเวล60 - 70
เลเวล70 - 80
เลเวล80 - 90
ก่อนขึ้นสวรรค์
หลังจากขึ้นสวรรค์
เลื่อนขั้น
0
1
พลังชีวิตพื้นฐาน
-
845
พลังโจมตีพื้นฐาน
-
42
ป้องกันพื้นฐาน
-
49
โบนัสความเสียหายไม้
-
0.0%

วัสดุแอสเซนชัน

LV.1 - 20
0
LV.20 - 40
20000
1
3
3
LV.40 - 50
40000
3
2
10
15
LV.50 - 60
60000
6
4
20
12
LV.60 - 70
80000
3
8
30
18
LV.70 - 80
100000
6
12
45
12
LV.80 - 90
120000
6
20
60
24
ทั้งหมด
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

วัสดุพรสวรรค์

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
ทั้งหมด
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1