Tighnari

Xây dựng Tighnari trong Genshin Impact

Dendro

Các xây dựng Tighnari tốt nhất

Cấu hình QUICK SWAP DPS

Đội hình Tighnari tốt nhất

Kỹ năng Tighnari

Tấn Công Thường - Phá Bỏ Chướng Ngại
Tấn Công Thường - Phá Bỏ Chướng Ngại
Hạt Giống Vijnana-Phala
Hạt Giống Vijnana-Phala
"Hạt giống nếu như khô héo bên ngoài lớp đất thì nó chỉ là một hạt giống nhỏ. Nhưng nếu nó được đặt vào trong lớp đất, nó sẽ tạo ra được cả ngàn vạn hạt giống."
Dây Leo Sinh Trưởng
Dây Leo Sinh Trưởng
"Đừng nghĩ sẽ có thể chạy trốn, dây leo sẽ luôn sinh trưởng. Nếu như không thể dọn dẹp triệt để thì hậu quả sẽ rất khó lường đấy."

Thiên phú nội tại

keen_sight

Tầm Nhìn Sắc Sảo

Giai đoạn thăng thiên 1

Tighnari sau khi bắn Mũi Tên Hoa, Tinh Thông Nguyên Tố tăng 50 điểm, duy trì 4s.
scholarly_blade

Chuyên Gia Thực Vật

Giai đoạn thăng thiên 4

Mỗi 1 điểm Tinh Thông Nguyên Tố của Tighnari sẽ khiến cho sát thương trọng kích và sát thương Dây Leo Sinh Trưởng gây ra tăng 0.06%.
Sát thương có thể tăng tối đa 60% thông qua cách này.
encyclopedic_knowledge

Học Thức Uyên Thâm

Passive

Hiển thị đặc sản khu vực Sumeru trên bản đồ nhỏ.

Cung mệnh

beginnings_determined_at_the_roots

Từ Gốc Rễ Định Ban Sơ

Chòm sao Lv. 1

Tỉ lệ bạo kích từ trọng kích của Tighnari tăng 15%.
origins_known_from_the_stem

Từ Mầm Chồi Hiểu Ngọn Nguồn

Chòm sao Lv. 2

Khi có kẻ địch trong Khu Vực Vijnana-Khanda từ kỹ năng Hạt Giống Vijnana-Phala, Tighnari nhận được 20% Buff Sát Thương Nguyên Tố Thảo.
Khi Khu Vực Vijnana-Khanda kết thúc hoặc không còn kẻ địch, hiệu ứng này tối đa duy trì 6s.
fortunes_read_amongst_the_branches

Từ Thân Nhánh Biết Vạn Vật

Chòm sao Lv. 3

Cấp kỹ năng Dây Leo Sinh Trưởng +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
withering_glimpsed_in_the_leaves

Từ Phiến Lá Giải Thịnh Suy

Chòm sao Lv. 4

Khi thi triển Dây Leo Sinh Trưởng, Tinh Thông Nguyên Tố của tất cả nhân vật trong đội gần đó tăng 60 điểm, duy trì 8s. Nếu Dây Leo Sinh Trưởng kích hoạt phản ứng Thiêu Đốt, Sum Suê, Sinh Trưởng hoặc Lan Tràn, Tinh Thông Nguyên Tố sẽ tăng thêm 60 điểm, đồng thời làm mới thời gian duy trì của trạng thái này.
comprehension_amidst_the_flowers

Từ Cánh Hoa Tìm Giác Ngộ

Chòm sao Lv. 5

Cấp kỹ năng Hạt Giống Vijnana-Phala +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
karma_adjudged_from_the_leaden_fruit

Từ Cây Trái Luận Nhân Quả

Chòm sao Lv. 6

Thời gian tụ lực cần thiết của Mũi Tên Hoa giảm 0.9s, đồng thời khi đánh trúng kẻ địch sẽ sản sinh thêm 1 Mũi Tên Bung Tỏa, gây lượng sát thương bằng 150% tấn công của Tighnari.

số liệu thống kê

Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
-
1
HP Căn Bản
-
845
Tấn Công Căn Bản
-
21
P.Ngự Căn Bản
-
49
Tăng ST Nguyên Tố Thảo
-
0.0%

Vật liệu thăng thiên

LV.1
0
LV.20
0
LV.40
20000
1
3
3
LV.50
40000
3
2
10
15
LV.60
60000
6
4
20
12
LV.70
80000
3
8
30
18
LV.80
100000
6
12
45
12
LV.90
120000
6
20
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1