Bài Ca Hoa Gió

Bài Ca Hoa Gió (4★)

  • Loại: Cung
  • Thuộc tính phụ: Tinh Thông Nguyên Tố
Cây cung được điểm xuyết bởi đóa hoa không tên mang theo hy vọng tha thiết của những người vô danh.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 42
Tinh Thông Nguyên Tố: 36
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Khi thi triển kỹ năng nguyên tố, nhận được lời chúc của Hoa Gió cổ xưa, tấn công tăng 16%, kéo dài 6s.

Nhân vật được đề xuất

ventidiona

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18