Background image
Background image
Venti

Venti (5★)

Kỹ năng

Tấn Công Thường: Xạ Thuật Của Thần
Tấn Công Thường: Xạ Thuật Của Thần
Bài Ca Trời Cao
Bài Ca Trời Cao
Trong thời đại mà thần cùng con người cùng sống trên trái đất, có vô số bài hát truyền khắp bốn phương. Đây là giai điệu đã sớm bị lãng quên.
Bài Thơ Thần Gió
Bài Thơ Thần Gió
Có rất nhiều bài thơ ca ngợi Phong Thần đã biến mất. Trong đó bài thơ này miêu tả sức mạnh của ngài ấy cùng với gió.

Cách build

Vũ Khí:
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
Ưu tiên thiên phú
QNộ>EKỹ năng>NANormal Attack
Thánh Di Vật:

Thuộc tính chính được đề xuất

Sands

Elemental Mastery / ATK%

Goblet

Elemental Mastery / Anemo DMG

Circlet

Elemental Mastery / CRIT Rate / CRIT DMG

Mức độ ưu tiên của thuộc tính phụ

Elemental Mastery / Energy Recharge / ATK% / CRIT Rate / CRIT DMG / ATK
Bonus:
2

Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Phong.

4

Sát thương phản ứng khuếch tán tạo thành tăng 60%. Dựa theo loại Nguyên Tố khuếch tán, giảm 40% kháng Nguyên Tố của kẻ địch bị ảnh hưởng, kéo dài 10s.

hoặc
Bonus:
2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

4

Sau khi thi triển kỹ năng nộ, tấn công cả đội tăng 20%, kéo dài 12s, hiệu quả này không cộng dồn.

hoặc
Bonus:
2

Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Phong.

2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

Best Team Comp

Thiên Phú Cố Định

Cái Ôm Của Gió
Ascension Phase 1
Nhấn giữ Bài Ca Trời Cao, sẽ tạo ra luồng gió lên cao, kéo dài 20s.
Mắt Bão
Ascension Phase 4
Sau khi kết thúc hiệu quả Bài Thơ Thần Gió, hồi phục 15 điểm năng lượng Nguyên Tố cho Venti;
Nếu xảy ra chuyển hoá nguyên tố, hồi phục 15 điểm năng lượng Nguyên Tố cho tất cả nhân vật trong đội có nguyên tố tương ứng.
Đi Theo Cơn Gió
Giảm 20% tiêu hao thể lực nhân vật của bản thân trong đội khi bay lượn.
Đối với buff Thiên Phú cố định có hiệu quả hoàn toàn giống sẽ không thể cộng dồn.

Cung Mệnh

Mũi Tên Gió
Constellation Lv. 1
Ngắm bắn sẽ phóng thêm 2 mũi tên, lần lượt gây sát thương bằng 33% sát thương gốc.
Tình Yêu Gió Lạnh
Constellation Lv. 2
Bài Ca Trời Cao sẽ khiến kháng Nguyên Tố Phong và kháng vật lý của địch giảm 12%, kéo dài 10s.
Địch bị Bài Ca Trời Cao đánh bay trước khi rơi xuống đất, kháng Nguyên Tố Phong và kháng vật lý giảm thêm 12%.
Tập Thơ Thiên Phong
Constellation Lv. 3
Cấp kỹ năng Bài Thơ Thần Gió +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Cơn Gió Tự Do
Constellation Lv. 4
Sau khi Venti nhận Nguyên Tố Tinh Cầu hoặc Nguyên Tố Hạt Nhân, sẽ nhận được 25% Buff Sát Thương Nguyên Tố Phong, kéo dài 10s.
Hợp Tấu Trời Cao
Constellation Lv. 5
Cấp kỹ năng Bài Ca Trời Cao +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Bão Chiến Tranh
Constellation Lv. 6
Kẻ địch bị Bài Thơ Thần Gió sát thương, kháng Nguyên Tố Phong giảm 20%.
Nếu chuyển hoá nguyên tố xảy ra, sẽ giảm 20% kháng nguyên tố đã chuyển.

Nguyên liệu Đột phá

LV.12
20000
1
3
3
LV.23
40000
3
2
10
15
LV.34
60000
6
4
20
12
LV.45
80000
3
8
30
18
LV.56
100000
6
12
45
12
LV.67
120000
6
20
60
24
TOTAL
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

Nguyên Liệu Thiên phú

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
TOTAL
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1