Background image
Background image
Venti

Venti (5★)

Skills

โจมตีปกติ: Divine Marksmanship
โจมตีปกติ: Divine Marksmanship
Skyward Sonnet
Skyward Sonnet
ในยุคสมัยที่เทพยังอาศัยอยู่ร่วมกันกับมนุษย์ บทเพลงนับไม่ถ้วนได้แพร่กระจายไปทั่วทุกหนแห่ง นี่คือท่วงทำนองที่ถูกลืมเลือนไปตั้งนานมาแล้ว
Wind's Grand Ode
Wind's Grand Ode
บทกวีสรรเสริญเทพแห่งสายลมนั้น ได้สูญหายไปมากมาย ซึ่งบทกวีหนึ่งท่ามกลางบทกวีเหล่านั้น ได้อธิบายถึงพลังของเขากับสายลมเอาไว้

Builds

อาวุธ:

Elegy for the End R0

การฟื้นฟูพลังงาน

ส่วนหนึ่งของ Millennial Movement ที่ล่องลอยอยู่ในอากาศ ช่วยเพิ่มความชำนาญธาตุขึ้น 60/75/90/105/120 หน่วย; เมื่อตัวละครที่สวมใส่ใช้สกิลธาตุหรือท่าไม้ตายโจมตีถูกศัตรู ตัวละครจะได้รับ Sigil of Remembrance หนึ่งอัน โดยจะเกิดขึ้นได้มากสุดหนึ่งครั้งในทุก 0.2 วินาที และจะยังได้รับแม้ว่าตัวละครจะอยู่ในทีมแต่ไม่ได้อยู่ในการต่อสู้แล้วก็ตาม เมื่อครอบครอง Sigils of Remembrance ครบ 4 อัน จะใช้ Sigils of Remembrance ทั้งหมดเพื่อมอบเอฟเฟกต์ Millennial Movement: Farewell Song ให้แก่ตัวละครทั้งหมดในทีมที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเป็นเวลา 12 วินาที: ความชำนาญธาตุเพิ่มขึ้น 100/125/150/175/200 หน่วย พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 20%/25%/30%/35%/40% และจะไม่สามารถรับ Sigils of Remembrance ได้อีกภายในเวลา 20 วินาที หลังจากเอฟเฟกต์บัฟนี้แสดงผล โดยที่ในบรรดาเอฟเฟกต์บัฟต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดย Millennial Movement นั้น เอฟเฟกต์บัฟที่เป็นประเภทเดียวกันจะไม่สามารถซ้อนทับกันได้

หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
Talents Priority
QBurst>ESkill>NANormal Attack
อาร์ติแฟกต์:

Recommended Primary Stats

Sands

Elemental Mastery / ATK%

Goblet

Elemental Mastery / Anemo DMG

Circlet

Elemental Mastery / CRIT Rate / CRIT DMG

Substats priority

Elemental Mastery / Energy Recharge / ATK% / CRIT Rate / CRIT DMG / ATK
Bonus:
2

ได้รับโบนัสความเสียหายลม 15%

4

เพิ่มความเสียหายของการกระจาย 60% ตามประเภทของธาตุที่กระจาย ลดความต้านทานธาตุของศัตรูที่ได้รับผลกระทบลง 40% เป็นเวลา 10 วิ

หรือ
Bonus:
2

ความเสียหายของท่าไม้ตายเพิ่มขึ้น 20%

4

หลังจากใช้ท่าไม้ตาย เพิ่มพลังโจมตีของตัวละครทั้งหมดในทีม 20% เป็นเวลา 12 วิ โดยเอฟเฟกต์นี้จะไม่สามารถซ้อนทับได้

หรือ
Bonus:
2

ได้รับโบนัสความเสียหายลม 15%

2

ความเสียหายของท่าไม้ตายเพิ่มขึ้น 20%

Best Team Comp

Passives

Embrace of Winds
Ascension Phase 1
หลังกดค้าง Skyward Sonnet จะเกิดกระแสลมพัดขึ้นที่สูงอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 20 วินาที
Stormeye
Ascension Phase 4
เมื่อเอฟเฟกต์ของ Wind's Grand Ode สิ้นสุดลง จะฟื้นฟูพลังงานธาตุให้ Venti 15 หน่วย
หากเกิดการเปลี่ยนแปลงของธาตุ จะทำการฟื้นฟูพลังงานธาตุ 15 หน่วย ให้แก่ตัวละครทั้งหมดในทีมที่มีธาตุสอดคล้อง
Windrider
ลดอัตราการเสียพลังกายจากการร่อนเวหา ให้ตัวละครของตนเองที่อยู่ในทีมลง 20%
ไม่สามารถซ้อนทับพรสวรรค์ติดตัวที่เอฟเฟกต์เหมือนกันทุกประการได้

Constellations

Splitting Gales
Constellation Lv. 1
เมื่อเล็งโจมตี จะทำการยิงลูกศรแยกเพิ่มเติมอีกสองลูก โดยที่แต่ละลูก จะทำให้เกิดความเสียหาย 33% ของความเสียหายเดิม
Breeze of Reminiscence
Constellation Lv. 2
Skyward Sonnet จะทำให้ความต้านทานลมและ ความต้านทานทางกายภาพ ของศัตรูลดลง 12% เป็นเวลา 10 วินาที
ช่วงเวลาก่อนที่ศัตรูซึ่งถูก Skyward Sonnet พัดให้ลอยร่วงลงสู่พื้น ความต้านทานลมและความต้านทานกายภาพจะลดเพิ่มอีก 12%
Ode to Thousand Winds
Constellation Lv. 3
เพิ่มเลเวลสกิลของ Wind's Grand Ode ขึ้น 3 ระดับ
เพิ่มได้สูงสุดถึงระดับ 15
Hurricane of Freedom
Constellation Lv. 4
เมื่อ Venti ได้รับลูกแก้วธาตุ หรืออณูธาตุแล้ว จะได้รับ โบนัสความเสียหายลม 25% เป็นเวลา 10 วินาที
Concerto dal Cielo
Constellation Lv. 5
เพิ่มเลเวลสกิลของ Skyward Sonnet ขึ้น 3 ระดับ
เพิ่มได้สูงสุดถึงระดับ 15
Storm of Defiance
Constellation Lv. 6
ศัตรูที่ได้รับความเสียหายจาก Wind's Grand Ode จะถูกลด ความต้านทานลม ลง 20%;
หากเกิดการเปลี่ยนแปลงธาตุ ความต้านทานธาตุที่เปลี่ยน จะลดลงด้วย 20%

Ascension Materials

LV.12
20000
1
3
3
LV.23
40000
3
2
10
15
LV.34
60000
6
4
20
12
LV.45
80000
3
8
30
18
LV.56
100000
6
12
45
12
LV.67
120000
6
20
60
24
TOTAL
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

Talent Materials

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
TOTAL
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1