Background image
Background image
Amber

Amber (4★)

Kỹ năng

Tấn Công Thường: Xạ Thủ Thần
Tấn Công Thường: Xạ Thủ Thần
Con Rối Nổ
Con Rối Nổ
Bá tước thỏ có dòng dõi lâu đời. Nhưng bắt đầu từ đời thỏ thứ 893, Amber đã ngừng tính số.
Mưa Tên
Mưa Tên
Trái tim tràn đầy nhiệt huyết của Amber thật sự nóng bỏng.

bản dựng

vũ khí:
hoặc
hoặc
hoặc
Ưu tiên Thiên Phú
QKỹ năng Nộ>EKỹ năng Nguyên tố>NATấn công thường
Thánh Di Vật:

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tấn Công%

Ly

Tăng ST Nguyên Tố Hỏa

Nón

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích

Ưu tiên chỉ số phụ

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích / Tấn Công% / Tinh Thông Nguyên Tố / Tấn Công
Thưởng:
2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

4

Sau khi thi triển kỹ năng nộ, tấn công cả đội tăng 20%, kéo dài 12s, hiệu quả này không cộng dồn.

hoặc
Thưởng:
2

Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

4

Sau khi kích hoạt phản ứng Nguyên Tố, tinh thông Nguyên Tố tất cả thành viên đội tăng 120 điểm, kéo dài 8s.

hoặc
Thưởng:
2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%

2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%

hoặc
Thưởng:
2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%

4

Sau khi thi triển kỹ năng nộ, mỗi 2 giây sẽ hồi 2 điểm năng lượng nguyên tố cho tất cả nhân vật trong đội (không bao gồm bản thân). Hiệu quả trong 6 giây, không cộng dồn.

Đội hình xuất sắc nhất

#3
DPS chínhDPS phụDPS phụDPS phụ
#4
DPS chínhDPS phụDPS phụDPS phụ
#5
DPS chínhDPS phụDPS phụDPS phụ
#6
DPS chínhDPS phụDPS phụDPS phụ

Thiên phú nội tại

Bách Phát Bách Trúng!
Giai đoạn thăng thiên 1
Tỷ lệ bạo kích Mưa Tên tăng 10%, phạm vi ảnh hưởng tăng 30%.
Bắn Áp Chế
Giai đoạn thăng thiên 4
Khi ngắm bắn trúng nhược điểm, tấn công tăng 15%, kéo dài 10s.
Quán Quân Bay Lượn
Giảm 20% tiêu hao thể lực nhân vật của bản thân trong đội khi bay lượn.
Đối với buff Thiên Phú cố định có hiệu quả hoàn toàn giống sẽ không thể cộng dồn.

Cung mệnh

Bắn Một Được Hai Hilichurl!
Chòm sao Lv. 1
Khi ngắm bắn, sẽ bắn ra 2 mũi tên liên tiếp. Mũi tên thứ hai tạo ra 20% sát thương so với sát thương gốc.
Toàn Lực Khai Hỏa
Chòm sao Lv. 2
Bá Tước Thỏ bản cải tiến! Khi hoàn thành tụ lực ngắm bắn trúng chân Bá Tước Thỏ, sẽ gây nổ ngay.
Chủ động làm nổ Bá Tước Thỏ, sẽ gây thêm 200% sát thương.
Cháy Lên Nào!
Chòm sao Lv. 3
Cấp kỹ năng Mưa Tên +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Không Phải Con Rối Thường
Chòm sao Lv. 4
CD của Con Rối Nổ giảm 20%, và tăng thêm 1 lần sử dụng.
Là Bá Tước Thỏ!
Chòm sao Lv. 5
Cấp kỹ năng Con Rối Nổ +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Nhanh Như Lửa
Chòm sao Lv. 6
Sau khi sử dụng Mưa Tên, 10s tiếp theo tăng 15% tốc độ di chuyển của tất cả thành viên trong đội, tấn công tăng 15%.

số liệu thống kê

Lv.1 - 20
Lv.20 - 40
Lv.40 - 50
Lv.50 - 60
Lv.60 - 70
Lv.70 - 80
Lv.80 - 90
Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
0
1
HP Căn Bản
-
793
Tấn Công Căn Bản
-
19
P.Ngự Căn Bản
-
50
Tấn Công
-
0%

Vật liệu thăng thiên

LV.1 - 20
0
LV.20 - 40
20000
1
3
3
LV.40 - 50
40000
3
2
10
15
LV.50 - 60
60000
6
4
20
12
LV.60 - 70
80000
3
8
30
18
LV.70 - 80
100000
6
12
45
12
LV.80 - 90
120000
6
20
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1