Kujou Sara

Kujou Sara (4★)

Đại tướng đương nhiệm của Hiệp Hội Tenryou. Sát phạt quyết đoán, anh dũng thiện chiến.

Kỹ năng

Tấn Công Thường - Cung Thuật Tengu
Bão Sét Tengu
Tộc Tengu không thiếu những tài năng sở hữu Vision Lôi, họ thường ngợi ca Lôi Thần khi chiến đấu, lời ngợi ca như sau:
"Hỡi Narukami, hãy thể hiện sự uy nghiêm của sấm sét, và ban cho hạ thần sức mạnh của ngài. Sowaka!"
Bí Thức - Koukou Sendou
Sara rời khỏi gia tộc, lại mất đi niềm tin với Hiệp Hội Tenryou. Trong cơn hoang mang, cái mà cô ấy tìm được, chính là ánh sáng sấm sét của riêng mình.

Cách build

Vũ Khí:
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
Ưu tiên thiên phú
Kỹ năng>Nộ>Tấn công thường
Thánh Di Vật:

Thuộc tính chính được đề xuất

HP

ATK

Energy Recharge

ATK%

Electro DMG

CRIT Rate

CRIT DMG

Mức độ ưu tiên của thuộc tính phụ

CRIT Rate / CRIT DMG / ATK% / Energy Recharge / ATK
Nghi Thức Tông Thất Cổ
(2)

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

(4)

Sau khi thi triển kỹ năng nộ, tấn công cả đội tăng 20%, kéo dài 12s, hiệu quả này không cộng dồn.

hoặc
Dấu Ấn Ngăn Cách
(2)

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%

(4)

Tăng sát thương Kỹ Năng Nộ dựa trên 25% Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố. Chỉ có thể tăng tối đa 75% thông qua cách này.

hoặc
Nghi Thức Tông Thất Cổ
(2)

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

Như Sấm Thịnh Nộ
(2)

Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Lôi

hoặc
Nghi Thức Tông Thất Cổ
(2)

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

Dòng Hồi Ức Bất Tận
(2)

Tấn công tăng 18%

hoặc
Nghi Thức Tông Thất Cổ
(2)

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ
(2)

Tấn công tăng 18%

Thiên Phú Cố Định

Trái Tim Thép
Ascension Phase 1
Khi trong trạng thái "Lông Quạ Bao Phủ" của Bão Sét Tengu, thời gian tụ lực nhắm bắn giảm 60%.
Ngự Nghi Lễ
Ascension Phase 4
Sau khi Tengu Juurai - Phục Kích đánh trúng kẻ địch, căn cứ vào Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố của Kujou Sara, mỗi 100% sẽ hồi cho tất cả nhân vật trong đội 1.2 điểm Năng Lượng Nguyên Tố. Hiệu quả này mỗi 3s tối đa kích hoạt 1 lần.
Trắc Địa
Khi làm nhiệm vụ Phái Đi Thám Hiểm ở Inazuma, thời gian tiêu hao rút ngắn 25%.

Cung Mệnh

Mắt Quạ
Constellation Lv. 1
Tengu Juurai khi tăng tấn công cho nhân vật hoặc đánh trúng kẻ địch sẽ giảm đi 1s CD của Bão Sét Tengu.
Hiệu quả này mỗi 3s tối đa kích hoạt 1 lần.
Hắc Vũ
Constellation Lv. 2
Khi thi triển Bão Sét Tengu, sẽ để lại "Lông Quạ" có thể kích hoạt Bão Sét Tengu ở vị trí ban đầu của Kujou Sara, gây 30% sát thương gốc.
Tâm Ma
Constellation Lv. 3
Cấp kỹ năng Bí Thức - Koukou Sendou +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Quán Triệt
Constellation Lv. 4
Số lượng Tengu Juurai - Tụ Sấm của Bí Thức - Koukou Sendou tăng lên 6.
Ca Tụng
Constellation Lv. 5
Cấp kỹ năng Bão Sét Tengu +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Bản Ngã
Constellation Lv. 6
Khi nhân vật ở trạng thái tăng tấn công nhờ Tengu Juurai, sát thương bạo kích Nguyên Tố Lôi tăng 60%.

Nguyên liệu Đột phá

LV.12
20000
1
3
3
LV.23
40000
3
2
10
15
LV.34
60000
6
4
20
12
LV.45
80000
3
8
30
18
LV.56
100000
6
12
45
12
LV.67
120000
6
20
60
24
TOTAL
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

Nguyên Liệu Thiên phú

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
TOTAL
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1