Kujou Sara

Xây dựng Kujou Sara trong Genshin Impact

Electro

Các xây dựng Kujou Sara tốt nhất

Cấu hình SUPPORT AND DAMAGE

Đội hình Kujou Sara tốt nhất

Kỹ năng Kujou Sara

Tấn Công Thường - Cung Thuật Tengu
Tấn Công Thường - Cung Thuật Tengu
Bão Sét Tengu
Bão Sét Tengu
Tộc Tengu không thiếu những tài năng sở hữu Vision Lôi, họ thường ngợi ca Lôi Thần khi chiến đấu, lời ngợi ca như sau:
"Hỡi Narukami, hãy thể hiện sự uy nghiêm của sấm sét, và ban cho hạ thần sức mạnh của ngài. Sowaka!"
Bí Thức - Koukou Sendou
Bí Thức - Koukou Sendou
Sara rời khỏi gia tộc, lại mất đi niềm tin với Hiệp Hội Tenryou. Trong cơn hoang mang, cái mà cô ấy tìm được, chính là ánh sáng sấm sét của riêng mình.

Thiên phú nội tại

immovable_will

Trái Tim Thép

Giai đoạn thăng thiên 1

Khi trong trạng thái "Lông Quạ Bao Phủ" của Bão Sét Tengu, thời gian tụ lực nhắm bắn giảm 60%.
decorum

Ngự Nghi Lễ

Giai đoạn thăng thiên 4

Sau khi Tengu Juurai - Phục Kích đánh trúng kẻ địch, căn cứ vào Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố của Kujou Sara, mỗi 100% sẽ hồi cho tất cả nhân vật trong đội 1.2 điểm Năng Lượng Nguyên Tố. Hiệu quả này mỗi 3s tối đa kích hoạt 1 lần.
land_survey

Trắc Địa

Passive

Khi làm nhiệm vụ Phái Đi Thám Hiểm ở Inazuma, thời gian tiêu hao rút ngắn 25%.

Cung mệnh

crows_eye

Mắt Quạ

Chòm sao Lv. 1

Tengu Juurai khi tăng tấn công cho nhân vật hoặc đánh trúng kẻ địch sẽ giảm đi 1s CD của Bão Sét Tengu.
Hiệu quả này mỗi 3s tối đa kích hoạt 1 lần.
dark_wings

Hắc Vũ

Chòm sao Lv. 2

Khi thi triển Bão Sét Tengu, sẽ để lại "Lông Quạ" có thể kích hoạt Bão Sét Tengu ở vị trí ban đầu của Kujou Sara, gây 30% sát thương gốc.
the_war_within

Tâm Ma

Chòm sao Lv. 3

Cấp kỹ năng Bí Thức - Koukou Sendou +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
conclusive_proof

Quán Triệt

Chòm sao Lv. 4

Số lượng Tengu Juurai - Tụ Sấm của Bí Thức - Koukou Sendou tăng lên 6.
spellsinger

Ca Tụng

Chòm sao Lv. 5

Cấp kỹ năng Bão Sét Tengu +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
sin_of_pride

Bản Ngã

Chòm sao Lv. 6

Khi nhân vật ở trạng thái tăng tấn công nhờ Tengu Juurai, sát thương bạo kích Nguyên Tố Lôi tăng 60%.

số liệu thống kê

Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
-
1
HP Căn Bản
-
802
Tấn Công Căn Bản
-
16
P.Ngự Căn Bản
-
53
Tấn Công%
-
0.0%

Vật liệu thăng thiên

LV.1
0
LV.20
0
LV.40
20000
1
3
3
LV.50
40000
3
2
10
15
LV.60
60000
6
4
20
12
LV.70
80000
3
8
30
18
LV.80
100000
6
12
45
12
LV.90
120000
6
20
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1