Engulfing Lightning

Engulfing Lightning (5★)

  • พิมพ์: หอก
  • รอง: การฟื้นฟูพลังงาน
ง้าวนางินาตะที่ใช้ในการ "ตัดหญ้า" กองทัพที่เผชิญหน้ากับสิ่งนี้ ก็คงจะล้มลงราวกับต้นหญ้าเหล่านั้นล่ะนะ...

สถิติ

พลังโจมตีพื้นฐาน: 46
การฟื้นฟูพลังงาน: 12
ระดับ: 1
การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์: 0

การปรับแต่ง

พลังโจมตีเพิ่มขึ้น โดยที่ระดับการเพิ่มจะเท่ากับ 28% ของส่วนที่เกินมาจาก 100% ของประสิทธิภาพการฟื้นฟูพลังงาน โดยจะสามารถเพิ่มด้วยวิธีนี้ได้มากสุดถึง 80% และภายในเวลา 12 วินาที หลังจากปล่อยท่าไม้ตาย ประสิทธิภาพการฟื้นฟูพลังงานจะเพิ่มขึ้น 30%

ตัวละครที่แนะนำ

raiden_shogun

วัสดุแอสเซนชัน

Ascension 1
[20/40]
10000
5
5
3
Ascension 2
[40/50]
20000
5
18
12
Ascension 3
[50/60]
30000
9
9
9
Ascension 4
[60/70]
45000
5
18
14
Ascension 5
[70/80]
55000
9
14
9
Ascension 6
[80/90]
65000
6
27
18
TOTAL
225000
5
14
14
6
23
27
41
15
23
27