Kagura's Verity

Kagura's Verity (5★)

  • ประเภท: สื่อเวท
  • Secondary: ความแรงคริ
กระดิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกใช้ระหว่างการแสดงการรำคางุระ ได้รับพรจาก Guuji โดยตรง และยังคงอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของต้น Sacred Sakura

Stats

พลังโจมตีพื้นฐาน: 46
ความแรงคริ: 14.4
Level: 1
Ascension: 0

Refinement

เมื่อใช้สกิลธาตุ จะได้รับเอฟเฟกต์ Kagura Dance โดยจะทำให้สกิลธาตุของตัวละครที่ใช้อาวุธนี้ สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 12% ซึ่งเอฟเฟกต์นี้จะคงอยู่เป็นเวลา 16 วินาที ซ้อนทับได้มากสุด 3 ชั้น และเมื่อมี 3 ชั้น ตัวละครดังกล่าวจะได้รับโบนัสความเสียหายธาตุทั้งหมด 12%

Recomended Characters

yae_mikoshikanoin_heizou

Ascension Materials

Ascension 1
[20/40]
10000
5
5
3
Ascension 2
[40/50]
20000
5
18
12
Ascension 3
[50/60]
30000
9
9
9
Ascension 4
[60/70]
45000
5
18
14
Ascension 5
[70/80]
55000
9
14
9
Ascension 6
[80/90]
65000
6
27
18
TOTAL
225000
5
14
14
6
23
27
41
15
23
27