Skyward Atlas

Skyward Atlas (5★)

  • ประเภท: สื่อเวท
  • Secondary: พลังโจมตี%
บันทึกมวลเมฆที่เป็นเหมือนตัวแทนของ Dvalin และเทพแห่งลมผู้เป็นเจ้าของเดิม ภายในระบุรายละเอียดของสายลมและหมู่เมฆในแดนเหนือ และมีพลังของท้องฟ้าและสายลมอยู่ด้วย

Stats

พลังโจมตีพื้นฐาน: 48
พลังโจมตี%: 7.2
Level: 1
Ascension: 0

Refinement

โบนัสความเสียหายธาตุเพิ่มขึ้น 12%; เมื่อการโจมตีปกติถูกเป้าหมายจะมีโอกาส 50% ที่จะได้รับการสนับสนุนจากเบื้องบน โดยภายในเวลา 15 วินาที จะทำการโจมตีศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเองและสร้างความเสียหายเท่ากับ 160% ของพลังโจมตี ซึ่งเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นหนึ่งครั้งในทุก 30 วินาที

Recomended Characters

monasucroselisa

Ascension Materials

Ascension 1
[20/40]
10000
5
5
3
Ascension 2
[40/50]
20000
5
18
12
Ascension 3
[50/60]
30000
9
9
9
Ascension 4
[60/70]
45000
5
18
14
Ascension 5
[70/80]
55000
9
14
9
Ascension 6
[80/90]
65000
6
27
18
TOTAL
225000
5
14
14
6
23
27
41
15
23
27