Background image
Background image
Mona

Mona (5★)

ทักษะ

โจมตีปกติ: Ripple of Fate
โจมตีปกติ: Ripple of Fate
Mirror Reflection of Doom
Mirror Reflection of Doom
เหล่าโหรแห่งดวงดาวผู้เก่งกาจนั้น พยายามสร้างภาพลวงตาขึ้นมา เพื่อส่งผ่านเคราะห์ร้ายมาตั้งแต่ช้านาน แต่ Mona เป็นคนแรกใน Teyvat ที่สามารถหลอกล่อเคราะห์ร้ายได้ถึงขนาดนี้
Illusory Torrent
Illusory Torrent
นี่เป็นเรื่องที่ Mona สามารถทำได้ แต่อาจารย์ของเธอนั้นกลับล้มเหลว ไม่เกี่ยวกับวิชั่นธาตุน้ำแต่อย่างใด เพราะอย่างไรซะ อาจารย์ของเธอคงไม่โดนคนอื่นวิ่งไล่สั่งสอนอยู่ดี
Stellaris Phantasm
Stellaris Phantasm
ยามดวงตาของเทพเจ้าเริ่มชี้นำแสงสว่างบนท้องฟ้า โชคชะตาจึงถูกเรียกว่าโชคชะตานับตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมา

สร้าง

อาวุธ:
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
ลำดับความสำคัญของความสามารถพิเศษ
Qระเบิด>Eทักษะ>NAการโจมตีปกติ
สิ่งประดิษฐ์:

สถิติหลักที่แนะนำ

ทราย

พลังโจมตี% / การฟื้นฟูพลังงาน / ความชำนาญธาตุ

ถ้วย

โบนัสความเสียหายน้ำ

วงกลม

อัตราคริ / ความแรงคริ

ลำดับความสำคัญของ Substats

อัตราคริ / ความแรงคริ / การฟื้นฟูพลังงาน / พลังโจมตี% / ความชำนาญธาตุ
โบนัส:
2

เพิ่มประสิทธิภาพ การฟื้นฟูพลังงานขึ้น 20%

4

เพิ่มความเสียหายของท่าไม้ตายขึ้น 25% ของประสิทธิภาพการฟื้นฟูพลังงานธาตุ โดยจะสามารถเพิ่มความเสียหายด้วยวิธีนี้ได้มากสุดถึง 75%

หรือ
โบนัส:
2

ความเสียหายของท่าไม้ตายเพิ่มขึ้น 20%

2

ได้รับโบนัสความเสียหายน้ำ 15%

หรือ

เลือก 2

หรือ
โบนัส:
2

ความเสียหายของท่าไม้ตายเพิ่มขึ้น 20%

4

หลังจากใช้ท่าไม้ตาย เพิ่มพลังโจมตีของตัวละครทั้งหมดในทีม 20% เป็นเวลา 12 วิ โดยเอฟเฟกต์นี้จะไม่สามารถซ้อนทับได้

หรือ
โบนัส:
2

ความชำนาญธาตุเพิ่มขึ้น 80 หน่วย

4

หลังจากทำให้เกิดปฏิกิริยาธาตุแล้ว ตัวละครทั้งหมดในทีม จะมีความชำนาญธาตุเพิ่มขึ้น 120 หน่วย เป็นเวลา 8 วินาที

ทีมที่ดีที่สุด Comp

พรสวรรค์แบบพาสซีฟ

"Come 'n' Get Me, Hag!"
ขั้นตอนการขึ้นสวรรค์ 1
2 วินาที หลังจากเข้าสู่สภาวะของ Illusory Torrent หากมีศัตรูอยู่ในบริเวณรอบตัว จะทำการสร้างภาพลวงตา Phantom ออกมา 1 ตน
Phantom ที่เกิดขึ้นด้วยวิธีนี้จะคงอยู่เป็นเวลา 2 วินาที โดยความเสียหายเมื่อระเบิด จะเท่ากับ 50% ของความเสียหายของ Mirror Reflection of Doom
Waterborne Destiny
ขั้นตอนการขึ้นสวรรค์ 4
เพิ่มโบนัสความเสียหายน้ำของ Mona ขึ้น โดยระดับที่เพิ่มจะเท่ากับ 20% ของประสิทธิภาพการฟื้นฟูพลังงานของตัวเธอเอง
Principium of Astrology
เมื่อสร้างวัสดุเลื่อนขั้นอาวุธ จะมีโอกาส 25% ที่จะได้รับวัสดุส่วนหนึ่งที่ใช้ไปคืน

กลุ่มดาว

Prophecy of Submersion
ระดับกลุ่มดาว 1
ภายใน 8 วินาที หลังจากที่ตัวละครของตนเองในทีมโจมตีถูกศัตรู ที่อยู่ภายใต้สภาวะ Omen เอฟเฟกต์ของ ปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับธาตุน้ำ จะเพิ่มสูงขึ้น:
ความเสียหายที่เกิดจาก การชาร์จไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 15% ความเสียหายที่เกิดจาก การระเหยเพิ่มขึ้น 15% ความเสียหายที่เกิดจาก การกระจายธาตุน้ำเพิ่มขึ้น 15%
ระยะเวลาต่อเนื่องของ การแช่แข็งเพิ่มขึ้น 15%
Lunar Chain
ระดับกลุ่มดาว 2
เมื่อการโจมตีปกติถูกศัตรู จะมีโอกาส 20% ที่จะปล่อยการชาร์จโจมตี 1 ครั้ง
เอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นได้หนึ่งครั้ง ในทุก 5 วินาที
Restless Revolution
ระดับกลุ่มดาว 3
เพิ่มเลเวลของสกิล Stellaris Phantasm ขึ้น 3 ระดับ
เพิ่มได้สูงสุดถึงระดับ 15
Prophecy of Oblivion
ระดับกลุ่มดาว 4
เมื่อตัวละครใดก็ตามในทีม โจมตีศัตรูที่อยู่ภายใต้สภาวะ Omen อัตราคริจะเพิ่มขึ้น 15%
Mockery of Fortuna
ระดับกลุ่มดาว 5
เพิ่มเลเวลของสกิล Mirror Reflection of Doom ขึ้น 3 ระดับ
เพิ่มได้สูงสุดถึงระดับ 15
Rhetorics of Calamitas
ระดับกลุ่มดาว 6
หลังจากเข้าสู่สภาวะ Illusory Torrent ในแต่ละวินาทีของการเคลื่อนที่ ความเสียหายของการชาร์จโจมตีของ Mona ครั้งต่อไปจะเพิ่มขึ้น 60%
สามารถรับโบนัสความเสียหาย ของการชาร์จโจมตีด้วยวิธีนี้ได้มากสุด 180% โดยที่เอฟเฟกต์นี้ จะคงอยู่ได้สูงสุด 8 วินาที

สถิติ

เลเวล1 - 20
เลเวล20 - 40
เลเวล40 - 50
เลเวล50 - 60
เลเวล60 - 70
เลเวล70 - 80
เลเวล80 - 90
ก่อนขึ้นสวรรค์
หลังจากขึ้นสวรรค์
เลื่อนขั้น
0
1
พลังชีวิตพื้นฐาน
-
810
พลังโจมตีพื้นฐาน
-
22
ป้องกันพื้นฐาน
-
51
การฟื้นฟูพลังงาน
-
0%

วัสดุแอสเซนชัน

LV.1 - 20
0
LV.20 - 40
20000
1
3
3
LV.40 - 50
40000
3
2
10
15
LV.50 - 60
60000
6
4
20
12
LV.60 - 70
80000
3
8
30
18
LV.70 - 80
100000
6
12
45
12
LV.80 - 90
120000
6
20
60
24
ทั้งหมด
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

วัสดุพรสวรรค์

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
ทั้งหมด
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1