Mona

สร้าง Mona ใน Genshin Impact

Hydro

สร้าง Mona ที่ดีที่สุด

บิลด์ของ DPS

สิ่งประดิษฐ์

1
2
เลือก 2
4

สถิติหลักที่แนะนำ

ทราย

พลังโจมตี%

ถ้วย

โบนัสความเสียหายน้ำ

วงกลม

อัตราคริ / ความแรงคริ

ลำดับความสำคัญของ Substats

1อัตราคริ
2ความแรงคริ
3พลังโจมตี%
4ความชำนาญธาตุ
5การฟื้นฟูพลังงาน

ลำดับความสำคัญของความสามารถพิเศษ

Qระเบิด>NAการโจมตีปกติ>Eทักษะ

บิลด์ของ NUKE

สิ่งประดิษฐ์

1
2
เลือก 2

สถิติหลักที่แนะนำ

ทราย

พลังโจมตี% / การฟื้นฟูพลังงาน / ความชำนาญธาตุ

ถ้วย

โบนัสความเสียหายน้ำ

วงกลม

อัตราคริ / ความแรงคริ

ลำดับความสำคัญของ Substats

1อัตราคริ
2ความแรงคริ
3การฟื้นฟูพลังงาน
4พลังโจมตี%
5ความชำนาญธาตุ

ลำดับความสำคัญของความสามารถพิเศษ

Qระเบิด>Eทักษะ>NAการโจมตีปกติ

บิลด์ของ BURST SUPPORT

สิ่งประดิษฐ์

1
2
3
4

สถิติหลักที่แนะนำ

ทราย

การฟื้นฟูพลังงาน / พลังโจมตี%

ถ้วย

โบนัสความเสียหายน้ำ / พลังโจมตี%

วงกลม

อัตราคริ

ลำดับความสำคัญของ Substats

1การฟื้นฟูพลังงาน
2อัตราคริ
3พลังโจมตี%

ลำดับความสำคัญของความสามารถพิเศษ

Qระเบิด>Eทักษะ>NAการโจมตีปกติ

ทีม Mona ที่ดีที่สุด

ทักษะ Mona

โจมตีปกติ: Ripple of Fate
โจมตีปกติ: Ripple of Fate
Mirror Reflection of Doom
Mirror Reflection of Doom
เหล่าโหรแห่งดวงดาวผู้เก่งกาจนั้น พยายามสร้างภาพลวงตาขึ้นมา เพื่อส่งผ่านเคราะห์ร้ายมาตั้งแต่ช้านาน แต่ Mona เป็นคนแรกใน Teyvat ที่สามารถหลอกล่อเคราะห์ร้ายได้ถึงขนาดนี้
Illusory Torrent
Illusory Torrent
นี่เป็นเรื่องที่ Mona สามารถทำได้ แต่อาจารย์ของเธอนั้นกลับล้มเหลว ไม่เกี่ยวกับวิชั่นธาตุน้ำแต่อย่างใด เพราะอย่างไรซะ อาจารย์ของเธอคงไม่โดนคนอื่นวิ่งไล่สั่งสอนอยู่ดี
Stellaris Phantasm
Stellaris Phantasm
ยามดวงตาของเทพเจ้าเริ่มชี้นำแสงสว่างบนท้องฟ้า โชคชะตาจึงถูกเรียกว่าโชคชะตานับตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมา

พรสวรรค์แบบพาสซีฟ

come_n_get_me_hag

"Come 'n' Get Me, Hag!"

ขั้นตอนการขึ้นสวรรค์ 1

2 วินาที หลังจากเข้าสู่สภาวะของ Illusory Torrent หากมีศัตรูอยู่ในบริเวณรอบตัว จะทำการสร้างภาพลวงตา Phantom ออกมา 1 ตน
Phantom ที่เกิดขึ้นด้วยวิธีนี้จะคงอยู่เป็นเวลา 2 วินาที โดยความเสียหายเมื่อระเบิด จะเท่ากับ 50% ของความเสียหายของ Mirror Reflection of Doom
waterborne_destiny

Waterborne Destiny

ขั้นตอนการขึ้นสวรรค์ 4

เพิ่มโบนัสความเสียหายน้ำของ Mona ขึ้น โดยระดับที่เพิ่มจะเท่ากับ 20% ของประสิทธิภาพการฟื้นฟูพลังงานของตัวเธอเอง
principium_of_astrology

Principium of Astrology

Passive

เมื่อสร้างวัสดุเลื่อนขั้นอาวุธ จะมีโอกาส 25% ที่จะได้รับวัสดุส่วนหนึ่งที่ใช้ไปคืน

กลุ่มดาว

prophecy_of_submersion

Prophecy of Submersion

ระดับกลุ่มดาว 1

ภายใน 8 วินาที หลังจากที่ตัวละครของตนเองในทีมโจมตีถูกศัตรู ที่อยู่ภายใต้สภาวะ Omen เอฟเฟกต์ของ ปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับธาตุน้ำ จะเพิ่มสูงขึ้น:
ความเสียหายที่เกิดจาก การชาร์จไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 15% ความเสียหายที่เกิดจาก การระเหยเพิ่มขึ้น 15% ความเสียหายที่เกิดจาก การกระจายธาตุน้ำเพิ่มขึ้น 15%
ระยะเวลาต่อเนื่องของ การแช่แข็งเพิ่มขึ้น 15%
lunar_chain

Lunar Chain

ระดับกลุ่มดาว 2

เมื่อการโจมตีปกติถูกศัตรู จะมีโอกาส 20% ที่จะปล่อยการชาร์จโจมตี 1 ครั้ง
เอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นได้หนึ่งครั้ง ในทุก 5 วินาที
restless_revolution

Restless Revolution

ระดับกลุ่มดาว 3

เพิ่มเลเวลของสกิล Stellaris Phantasm ขึ้น 3 ระดับ
เพิ่มได้สูงสุดถึงระดับ 15
prophecy_of_oblivion

Prophecy of Oblivion

ระดับกลุ่มดาว 4

เมื่อตัวละครใดก็ตามในทีม โจมตีศัตรูที่อยู่ภายใต้สภาวะ Omen อัตราคริจะเพิ่มขึ้น 15%
mockery_of_fortuna

Mockery of Fortuna

ระดับกลุ่มดาว 5

เพิ่มเลเวลของสกิล Mirror Reflection of Doom ขึ้น 3 ระดับ
เพิ่มได้สูงสุดถึงระดับ 15
rhetorics_of_calamitas

Rhetorics of Calamitas

ระดับกลุ่มดาว 6

หลังจากเข้าสู่สภาวะ Illusory Torrent ในแต่ละวินาทีของการเคลื่อนที่ ความเสียหายของการชาร์จโจมตีของ Mona ครั้งต่อไปจะเพิ่มขึ้น 60%
สามารถรับโบนัสความเสียหาย ของการชาร์จโจมตีด้วยวิธีนี้ได้มากสุด 180% โดยที่เอฟเฟกต์นี้ จะคงอยู่ได้สูงสุด 8 วินาที

สถิติ

ก่อนขึ้นสวรรค์
หลังจากขึ้นสวรรค์
เลื่อนขั้น
-
1
พลังชีวิตพื้นฐาน
-
810
พลังโจมตีพื้นฐาน
-
22
ป้องกันพื้นฐาน
-
51
การฟื้นฟูพลังงาน
-
0

วัสดุแอสเซนชัน

LV.1
0
LV.20
0
LV.40
20000
1
3
3
LV.50
40000
3
2
10
15
LV.60
60000
6
4
20
12
LV.70
80000
3
8
30
18
LV.80
100000
6
12
45
12
LV.90
120000
6
20
60
24
ทั้งหมด
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

วัสดุพรสวรรค์

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
ทั้งหมด
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1