Background image
Background image
Mona

Mona (5★)

Skills

โจมตีปกติ: Ripple of Fate
โจมตีปกติ: Ripple of Fate
Mirror Reflection of Doom
Mirror Reflection of Doom
เหล่าโหรแห่งดวงดาวผู้เก่งกาจนั้น พยายามสร้างภาพลวงตาขึ้นมา เพื่อส่งผ่านเคราะห์ร้ายมาตั้งแต่ช้านาน แต่ Mona เป็นคนแรกใน Teyvat ที่สามารถหลอกล่อเคราะห์ร้ายได้ถึงขนาดนี้
Illusory Torrent
Illusory Torrent
นี่เป็นเรื่องที่ Mona สามารถทำได้ แต่อาจารย์ของเธอนั้นกลับล้มเหลว ไม่เกี่ยวกับวิชั่นธาตุน้ำแต่อย่างใด เพราะอย่างไรซะ อาจารย์ของเธอคงไม่โดนคนอื่นวิ่งไล่สั่งสอนอยู่ดี
Stellaris Phantasm
Stellaris Phantasm
ยามดวงตาของเทพเจ้าเริ่มชี้นำแสงสว่างบนท้องฟ้า โชคชะตาจึงถูกเรียกว่าโชคชะตานับตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมา

Builds

อาวุธ:
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
Talents Priority
NANormal Attack>ESkill>QBurst
อาร์ติแฟกต์:

Recommended Primary Stats

Sands

ATK% / Energy Recharge / Elemental Mastery

Goblet

Hydro DMG

Circlet

CRIT Rate / CRIT DMG

Substats priority

CRIT Rate / CRIT DMG / Energy Recharge / ATK% / Elemental Mastery
Bonus:
2

เพิ่มประสิทธิภาพ การฟื้นฟูพลังงานขึ้น 20%

4

เพิ่มความเสียหายของท่าไม้ตายขึ้น 25% ของประสิทธิภาพการฟื้นฟูพลังงานธาตุ โดยจะสามารถเพิ่มความเสียหายด้วยวิธีนี้ได้มากสุดถึง 75%

หรือ
Bonus:
2

ความเสียหายของท่าไม้ตายเพิ่มขึ้น 20%

2

ได้รับโบนัสความเสียหายน้ำ 15%

หรือ
Bonus:
2

ความเสียหายของท่าไม้ตายเพิ่มขึ้น 20%

2

ความชำนาญธาตุเพิ่มขึ้น 80 หน่วย

หรือ
Bonus:
2

ความเสียหายของท่าไม้ตายเพิ่มขึ้น 20%

2

เพิ่มประสิทธิภาพ การฟื้นฟูพลังงานขึ้น 20%

หรือ
Bonus:
2

ความเสียหายของท่าไม้ตายเพิ่มขึ้น 20%

4

หลังจากใช้ท่าไม้ตาย เพิ่มพลังโจมตีของตัวละครทั้งหมดในทีม 20% เป็นเวลา 12 วิ โดยเอฟเฟกต์นี้จะไม่สามารถซ้อนทับได้

Best Team Comp

Passives

"Come 'n' Get Me, Hag!"
Ascension Phase 1
2 วินาที หลังจากเข้าสู่สภาวะของ Illusory Torrent หากมีศัตรูอยู่ในบริเวณรอบตัว จะทำการสร้างภาพลวงตา Phantom ออกมา 1 ตน
Phantom ที่เกิดขึ้นด้วยวิธีนี้จะคงอยู่เป็นเวลา 2 วินาที โดยความเสียหายเมื่อระเบิด จะเท่ากับ 50% ของความเสียหายของ Mirror Reflection of Doom
Waterborne Destiny
Ascension Phase 4
เพิ่มโบนัสความเสียหายน้ำของ Mona ขึ้น โดยระดับที่เพิ่มจะเท่ากับ 20% ของประสิทธิภาพการฟื้นฟูพลังงานของตัวเธอเอง
Principium of Astrology
เมื่อสร้างวัสดุเลื่อนขั้นอาวุธ จะมีโอกาส 25% ที่จะได้รับวัสดุส่วนหนึ่งที่ใช้ไปคืน

Constellations

Prophecy of Submersion
Constellation Lv. 1
ภายใน 8 วินาที หลังจากที่ตัวละครของตนเองในทีมโจมตีถูกศัตรู ที่อยู่ภายใต้สภาวะ Omen เอฟเฟกต์ของ ปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับธาตุน้ำ จะเพิ่มสูงขึ้น:
ความเสียหายที่เกิดจาก การชาร์จไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 15% ความเสียหายที่เกิดจาก การระเหยเพิ่มขึ้น 15% ความเสียหายที่เกิดจาก การกระจายธาตุน้ำเพิ่มขึ้น 15%
ระยะเวลาต่อเนื่องของ การแช่แข็งเพิ่มขึ้น 15%
Lunar Chain
Constellation Lv. 2
เมื่อการโจมตีปกติถูกศัตรู จะมีโอกาส 20% ที่จะปล่อยการชาร์จโจมตี 1 ครั้ง
เอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นได้หนึ่งครั้ง ในทุก 5 วินาที
Restless Revolution
Constellation Lv. 3
เพิ่มเลเวลของสกิล Stellaris Phantasm ขึ้น 3 ระดับ
เพิ่มได้สูงสุดถึงระดับ 15
Prophecy of Oblivion
Constellation Lv. 4
เมื่อตัวละครใดก็ตามในทีม โจมตีศัตรูที่อยู่ภายใต้สภาวะ Omen อัตราคริจะเพิ่มขึ้น 15%
Mockery of Fortuna
Constellation Lv. 5
เพิ่มเลเวลของสกิล Mirror Reflection of Doom ขึ้น 3 ระดับ
เพิ่มได้สูงสุดถึงระดับ 15
Rhetorics of Calamitas
Constellation Lv. 6
หลังจากเข้าสู่สภาวะ Illusory Torrent ในแต่ละวินาทีของการเคลื่อนที่ ความเสียหายของการชาร์จโจมตีของ Mona ครั้งต่อไปจะเพิ่มขึ้น 60%
สามารถรับโบนัสความเสียหาย ของการชาร์จโจมตีด้วยวิธีนี้ได้มากสุด 180% โดยที่เอฟเฟกต์นี้ จะคงอยู่ได้สูงสุด 8 วินาที

Ascension Materials

LV.12
20000
1
3
3
LV.23
40000
3
2
10
15
LV.34
60000
6
4
20
12
LV.45
80000
3
8
30
18
LV.56
100000
6
12
45
12
LV.67
120000
6
20
60
24
TOTAL
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

Talent Materials

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
TOTAL
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1