Mona

Xây dựng Mona trong Genshin Impact

Hydro

Các xây dựng Mona tốt nhất

Cấu hình DPS

Thánh Di Vật

1
2
Chọn 2
4

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Tấn Công%

Ly

Tăng ST Nguyên Tố Thủy

Nón

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích

Ưu tiên chỉ số phụ

1Tỷ Lệ Bạo Kích
2ST Bạo Kích
3Tấn Công%
4Tinh Thông Nguyên Tố
5Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố

Ưu tiên Thiên Phú

QKỹ năng Nộ>NATấn công thường>EKỹ năng Nguyên tố

Cấu hình NUKE

Thánh Di Vật

1
2
Chọn 2

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Tấn Công% / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tinh Thông Nguyên Tố

Ly

Tăng ST Nguyên Tố Thủy

Nón

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích

Ưu tiên chỉ số phụ

1Tỷ Lệ Bạo Kích
2ST Bạo Kích
3Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
4Tấn Công%
5Tinh Thông Nguyên Tố

Ưu tiên Thiên Phú

QKỹ năng Nộ>EKỹ năng Nguyên tố>NATấn công thường

Cấu hình BURST SUPPORT

Thánh Di Vật

1
2
3
4

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tấn Công%

Ly

Tăng ST Nguyên Tố Thủy / Tấn Công%

Nón

Tỷ Lệ Bạo Kích

Ưu tiên chỉ số phụ

1Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
2Tỷ Lệ Bạo Kích
3Tấn Công%

Ưu tiên Thiên Phú

QKỹ năng Nộ>EKỹ năng Nguyên tố>NATấn công thường

Đội hình Mona tốt nhất

Kỹ năng Mona

Tấn Công Thường - Điểm Hóa Nhân Quả
Tấn Công Thường - Điểm Hóa Nhân Quả
Ảo Vọng Dưới Nước
Ảo Vọng Dưới Nước
Thuật sĩ chiêm tinh tinh vi luôn muốn tạo ra hư ảnh của bản thân để gánh lấy tai ương sắp ập đến. Ở Teyvat, chắc chỉ có Mona là người đầu tiên chế giễu tai ương như thế.
Dòng Chảy Ảo
Dòng Chảy Ảo
Đây là việc mà Mona làm được nhưng thầy của cô không thể làm. Nó chẳng liên quan đến Vision Nguyên Tố Thủy gì cả, vì dẫu sao thì thầy của cô cũng không bị ép phải học kỹ năng này.
Quỹ Đạo Tinh Mệnh
Quỹ Đạo Tinh Mệnh
Khi ánh mắt của Thần bắt đầu dẫn dắt ánh sáng trên bầu trời, thì kể từ đó vận mệnh đã được gọi tên là vận mệnh.

Thiên phú nội tại

come_n_get_me_hag

"Bà lão hãy đến bắt ta!"

Giai đoạn thăng thiên 1

Sau khi vào trạng thái dòng chảy ảo 2s, nếu xung quanh có kẻ địch sẽ tự động ngưng tụ thành một ảo ảnh.
Ảo ảnh sinh ra theo cách này sẽ duy trì 2s, sát thương vỡ ra bằng 50% sát thương của Ảo Vọng Dưới Nước.
waterborne_destiny

"Cứ để mặc cho vận mệnh đi!"

Giai đoạn thăng thiên 4

Tăng thêm buff sát thương Nguyên Tố Thủy của Mona, mức tăng bằng 20% hiệu quả nạp nguyên tố của Mona.
principium_of_astrology

Nguyên Lý Vận Hành

Passive

Khi ghép nguyên liệu đột phá vũ khí, có tỷ lệ 25% hoàn trả một phần nguyên liệu ghép.

Cung mệnh

prophecy_of_submersion

Tiên Tri Chìm Đắm

Chòm sao Lv. 1

Trong vòng 8s sau khi nhân vật của bản thân trong đội tấn công địch ở trạng thái Tinh Dị, sẽ tăng hiệu quả phản ứng với Nguyên Tố Thủy:
·Tăng 15% sát thương phản ứng Điện Cảm gây ra, tăng 15% sát thương phản ứng Bốc Hơi gây ra, tăng 15% sát thương phản ứng khuếch tán Nguyên Tố Thủy gây ra.
·Thời gian duy trì phản ứng đóng băng kéo dài 15%.
lunar_chain

Tinh Nguyệt Liên Châu

Chòm sao Lv. 2

Khi tấn công thường đánh trúng có 20% tỷ lệ tự động thi triển trọng kích 1 lần.
Hiệu quả này mỗi 5s chỉ kích hoạt 1 lần.
restless_revolution

Thiên Văn Trường Tồn

Chòm sao Lv. 3

Cấp kỹ năng Quỹ Đạo Tinh Mệnh +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
prophecy_of_oblivion

Tiên Tri Diệt Chủng

Chòm sao Lv. 4

Khi tất cả nhân vật trong đội tấn công địch ở trạng thái Tinh Dị, tỷ lệ bạo kích tăng 15%.
mockery_of_fortuna

Số Phận Trêu Ngươi

Chòm sao Lv. 5

Cấp kỹ năng Ảo Vọng Dưới Nước +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
rhetorics_of_calamitas

Tình Cảnh Đen Đủi

Chòm sao Lv. 6

Sau khi vào trạng thái Dòng Chảy Ảo, mỗi 1s di chuyển, sát thương trọng kích ở lần sau của Mona tăng 60%,
Tối đa có thể nhận buff sát thương trọng kích 180%, hiệu quả kéo dài 8s.

số liệu thống kê

Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
-
1
HP Căn Bản
-
810
Tấn Công Căn Bản
-
22
P.Ngự Căn Bản
-
51
Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
-
0

Vật liệu thăng thiên

LV.1
0
LV.20
0
LV.40
20000
1
3
3
LV.50
40000
3
2
10
15
LV.60
60000
6
4
20
12
LV.70
80000
3
8
30
18
LV.80
100000
6
12
45
12
LV.90
120000
6
20
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1