Background image
Background image
Mona

Mona (5★)

Kỹ năng

Tấn Công Thường - Điểm Hóa Nhân Quả
Tấn Công Thường - Điểm Hóa Nhân Quả
Ảo Vọng Dưới Nước
Ảo Vọng Dưới Nước
Thuật sĩ chiêm tinh tinh vi luôn muốn tạo ra hư ảnh của bản thân để gánh lấy tai ương sắp ập đến. Ở Teyvat, chắc chỉ có Mona là người đầu tiên chế giễu tai ương như thế.
Dòng Chảy Ảo
Dòng Chảy Ảo
Đây là việc mà Mona làm được nhưng thầy của cô không thể làm. Nó chẳng liên quan đến Vision Nguyên Tố Thủy gì cả, vì dẫu sao thì thầy của cô cũng không bị ép phải học kỹ năng này.
Quỹ Đạo Tinh Mệnh
Quỹ Đạo Tinh Mệnh
Khi ánh mắt của Thần bắt đầu dẫn dắt ánh sáng trên bầu trời, thì kể từ đó vận mệnh đã được gọi tên là vận mệnh.

Cách build

Vũ Khí:
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
Ưu tiên thiên phú
NANormal Attack>EKỹ năng>QNộ
Thánh Di Vật:

Thuộc tính chính được đề xuất

Sands

ATK% / Energy Recharge / Elemental Mastery

Goblet

Hydro DMG

Circlet

CRIT Rate / CRIT DMG

Mức độ ưu tiên của thuộc tính phụ

CRIT Rate / CRIT DMG / Energy Recharge / ATK% / Elemental Mastery
Bonus:
2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%

4

Tăng sát thương Kỹ Năng Nộ dựa trên 25% Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố. Chỉ có thể tăng tối đa 75% thông qua cách này.

hoặc
Bonus:
2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

2

Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Thủy.

hoặc
Bonus:
2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

2

Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

hoặc
Bonus:
2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%

hoặc
Bonus:
2

Sát thương Kỹ Năng Nộ tạo thành tăng 20%.

4

Sau khi thi triển kỹ năng nộ, tấn công cả đội tăng 20%, kéo dài 12s, hiệu quả này không cộng dồn.

Best Team Comp

Thiên Phú Cố Định

"Bà lão hãy đến bắt ta!"
Ascension Phase 1
Sau khi vào trạng thái dòng chảy ảo 2s, nếu xung quanh có kẻ địch sẽ tự động ngưng tụ thành một ảo ảnh.
Ảo ảnh sinh ra theo cách này sẽ duy trì 2s, sát thương vỡ ra bằng 50% sát thương của Ảo Vọng Dưới Nước.
"Cứ để mặc cho vận mệnh đi!"
Ascension Phase 4
Tăng thêm buff sát thương Nguyên Tố Thủy của Mona, mức tăng bằng 20% hiệu quả nạp nguyên tố của Mona.
Nguyên Lý Vận Hành
Khi ghép nguyên liệu đột phá vũ khí, có tỷ lệ 25% hoàn trả một phần nguyên liệu ghép.

Cung Mệnh

Tiên Tri Chìm Đắm
Constellation Lv. 1
Trong vòng 8s sau khi nhân vật của bản thân trong đội tấn công địch ở trạng thái Tinh Dị, sẽ tăng hiệu quả phản ứng với Nguyên Tố Thủy:
·Tăng 15% sát thương phản ứng Điện Cảm gây ra, tăng 15% sát thương phản ứng Bốc Hơi gây ra, tăng 15% sát thương phản ứng khuếch tán Nguyên Tố Thủy gây ra.
·Thời gian duy trì phản ứng đóng băng kéo dài 15%.
Tinh Nguyệt Liên Châu
Constellation Lv. 2
Khi tấn công thường đánh trúng có 20% tỷ lệ tự động thi triển trọng kích 1 lần.
Hiệu quả này mỗi 5s chỉ kích hoạt 1 lần.
Thiên Văn Trường Tồn
Constellation Lv. 3
Cấp kỹ năng Quỹ Đạo Tinh Mệnh +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Tiên Tri Diệt Chủng
Constellation Lv. 4
Khi tất cả nhân vật trong đội tấn công địch ở trạng thái Tinh Dị, tỷ lệ bạo kích tăng 15%.
Số Phận Trêu Ngươi
Constellation Lv. 5
Cấp kỹ năng Ảo Vọng Dưới Nước +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Tình Cảnh Đen Đủi
Constellation Lv. 6
Sau khi vào trạng thái Dòng Chảy Ảo, mỗi 1s di chuyển, sát thương trọng kích ở lần sau của Mona tăng 60%,
Tối đa có thể nhận buff sát thương trọng kích 180%, hiệu quả kéo dài 8s.

Nguyên liệu Đột phá

LV.12
20000
1
3
3
LV.23
40000
3
2
10
15
LV.34
60000
6
4
20
12
LV.45
80000
3
8
30
18
LV.56
100000
6
12
45
12
LV.67
120000
6
20
60
24
TOTAL
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

Nguyên Liệu Thiên phú

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
TOTAL
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1