Khóa Trần Thế

Khóa Trần Thế (5★)

  • Loại: Pháp Khí
  • Thuộc tính phụ: Tấn Công%
Chiếc khóa bằng đá dường như ẩn chứa những dòng lịch sử cổ xưa nào đó, sự thay đổi của thời gian khiến nó để lộ ra sức mạnh trong đó.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 46
Tấn Công%: 10.8
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Hiệu quả khiên tăng 20%. Trong vòng 8s sau khi đánh trúng, tấn công tăng 4%. Cộng dồn 5 tầng, mỗi 0.3s chỉ được thi triển 1 lần. Ngoài ra, khi được khiên bảo vệ, hiệu quả tăng tấn công sẽ tăng 100%.

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
10000
5
5
3
Ascension 2
[40/50]
20000
5
18
12
Ascension 3
[50/60]
30000
9
9
9
Ascension 4
[60/70]
45000
5
18
14
Ascension 5
[70/80]
55000
9
14
9
Ascension 6
[80/90]
65000
6
27
18
TOTAL
225000
5
14
14
6
23
27
41
15
23
27