Ningguang

Xây dựng Ningguang trong Genshin Impact

Geo

Các xây dựng Ningguang tốt nhất

Cấu hình DPS

Thánh Di Vật

1
Chọn 2
3
4
5
6
7

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Tấn Công%

Ly

Tăng ST Nguyên Tố Nham

Nón

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích

Ưu tiên chỉ số phụ

1Tỷ Lệ Bạo Kích
2ST Bạo Kích
3Tấn Công%
4Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
5Tấn Công

Ưu tiên Thiên Phú

QKỹ năng Nộ>NATấn công thường>EKỹ năng Nguyên tố

Đội hình Ningguang tốt nhất

Kỹ năng Ningguang

Tấn Công Thường - Ngàn Vàng Lấp Lánh
Tấn Công Thường - Ngàn Vàng Lấp Lánh
Vách Toàn Cơ
Vách Toàn Cơ
Những vì sao lấp lánh hợp thành Vách Toàn Cơ.
Thiên Quyền Băng Ngọc
Thiên Quyền Băng Ngọc
Sao tản ngọc vỡ, phá hủy xấu xa.

Thiên phú nội tại

backup_plan

Vật Đổi Sao Dời

Giai đoạn thăng thiên 1

Khi có Tinh Thạch, trọng kích của Ningguang sẽ không tiêu hao thể lực.
strategic_reserve

Kiếm Củi Ba Năm Thiêu Một Giờ

Giai đoạn thăng thiên 4

Nhân vật xuyên qua Vách Toàn Cơ sẽ nhận được 12% buff sát thương Nguyên Tố Nham, kéo dài 10s.
trove_of_marvelous_treasures

Bộ Sưu Tập Đá Quý

Passive

Hiển thị vị trí mạch khoáng có thể sản xuất Quặng Đúc trên bản đồ nhỏ.

Cung mệnh

piercing_fragments

Huyền Tinh Tán Mây

Chòm sao Lv. 1

Khi tấn công thường đánh trúng kẻ địch, sẽ tạo ra sát thương phạm vi.
shock_effect

Toàn Cơ Kết Hợp Trấn Côn Lôn

Chòm sao Lv. 2

Khi Vách Toàn Cơ vỡ tan, sẽ xóa thời gian chờ.
Mỗi 6s mới thi triển hiệu quả 1 lần.
majesty_be_the_array_of_stars

Liệt Thiên Quyền Lâm

Chòm sao Lv. 3

Cấp kỹ năng Thiên Quyền Băng Ngọc +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
exquisite_be_the_jade_outshining_all_beneath

Thần Cơ Công Thủ

Chòm sao Lv. 4

Vách Toàn Cơ sẽ tăng 10% kháng tất cả các nguyên tố xung quanh nhân vật.
invincible_be_the_jade_screen

Thiên Phiến Chính Thiên Hoành

Chòm sao Lv. 5

Cấp kỹ năng Vách Toàn Cơ +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
grandeur_be_the_seven_stars

Thất Tinh Lưu Quang

Chòm sao Lv. 6

Khi thi triển Thiên Quyền Băng Ngọc, sẽ tạo ra 7 viên Tinh Thạch cho Ningguang.

số liệu thống kê

Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
-
1
HP Căn Bản
-
821
Tấn Công Căn Bản
-
18
P.Ngự Căn Bản
-
48
Tăng ST Nguyên Tố Nham
-
0.0%

Vật liệu thăng thiên

LV.1
0
LV.20
0
LV.40
20000
1
3
3
LV.50
40000
3
2
10
15
LV.60
60000
6
4
20
12
LV.70
80000
3
8
30
18
LV.80
100000
6
12
45
12
LV.90
120000
6
20
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1