Background image
Background image
Ningguang

Ningguang (4★)

Kỹ năng

Tấn Công Thường - Ngàn Vàng Lấp Lánh
Tấn Công Thường - Ngàn Vàng Lấp Lánh
Vách Toàn Cơ
Vách Toàn Cơ
Những vì sao lấp lánh hợp thành Vách Toàn Cơ.
Thiên Quyền Băng Ngọc
Thiên Quyền Băng Ngọc
Sao tản ngọc vỡ, phá hủy xấu xa.

bản dựng

vũ khí:
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
Ưu tiên Thiên Phú
QKỹ năng Nộ>NATấn công thường>EKỹ năng Nguyên tố
Thánh Di Vật:

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Tấn Công%

Ly

Tăng ST Nguyên Tố Nham

Nón

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích

Ưu tiên chỉ số phụ

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích / Tấn Công% / Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tấn Công

Chọn 2

hoặc
Thưởng:
2

Kháng nguyên tố Lôi tăng 40%.

4

Tăng 35% sát thương tạo thành cho kẻ địch bị ảnh hưởng nguyên tố Lôi.

hoặc
Thưởng:
2

Kháng nguyên tố Hỏa tăng 40%.

4

Tăng 35% sát thương tạo thành cho kẻ địch bị ảnh hưởng nguyên tố Hỏa.

hoặc
Thưởng:
2

Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Nham.

4

Khi nhận được mảnh kết tinh do phản ứng Kết Tinh hình thành, tất cả thành viên đội sẽ được tăng 35% sát thương nguyên tố tương ứng, duy trì 10 giây. Chỉ được nhận một loại tăng sát thương nguyên tố cùng lúc.

hoặc
Thưởng:
2

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%

4

Tăng sát thương Kỹ Năng Nộ dựa trên 25% Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố. Chỉ có thể tăng tối đa 75% thông qua cách này.

hoặc
Thưởng:
2

Phòng ngự tăng 30%.

4

Nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này sẽ nhận hiệu quả "Vấn Đáp" trong các trường hợp sau đây: Sau khi nhân vật trong trận sử dụng tấn công Nguyên Tố Nham đánh trúng kẻ địch sẽ nhận 1 tầng, mỗi 0.3s tối đa kích hoạt 1 lần; trong đội chờ, mỗi 3s nhận 1 tầng. Vấn Đáp cộng dồn tối đa 4 tầng, mỗi tầng sẽ tăng 6% phòng ngự và 6% buff sát thương Nguyên Tố Nham. Mỗi 6s, nếu chưa nhận hiệu quả Vấn Đáp sẽ mất đi 1 tầng.

Đội hình xuất sắc nhất

Thiên phú nội tại

Vật Đổi Sao Dời
Giai đoạn thăng thiên 1
Khi có Tinh Thạch, trọng kích của Ningguang sẽ không tiêu hao thể lực.
Kiếm Củi Ba Năm Thiêu Một Giờ
Giai đoạn thăng thiên 4
Nhân vật xuyên qua Vách Toàn Cơ sẽ nhận được 12% buff sát thương Nguyên Tố Nham, kéo dài 10s.
Bộ Sưu Tập Đá Quý
Hiển thị vị trí mạch khoáng có thể sản xuất Quặng Đúc trên bản đồ nhỏ.

Cung mệnh

Huyền Tinh Tán Mây
Chòm sao Lv. 1
Khi tấn công thường đánh trúng kẻ địch, sẽ tạo ra sát thương phạm vi.
Toàn Cơ Kết Hợp Trấn Côn Lôn
Chòm sao Lv. 2
Khi Vách Toàn Cơ vỡ tan, sẽ xóa thời gian chờ.
Mỗi 6s mới thi triển hiệu quả 1 lần.
Liệt Thiên Quyền Lâm
Chòm sao Lv. 3
Cấp kỹ năng Thiên Quyền Băng Ngọc +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Thần Cơ Công Thủ
Chòm sao Lv. 4
Vách Toàn Cơ sẽ tăng 10% kháng tất cả các nguyên tố xung quanh nhân vật.
Thiên Phiến Chính Thiên Hoành
Chòm sao Lv. 5
Cấp kỹ năng Vách Toàn Cơ +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Thất Tinh Lưu Quang
Chòm sao Lv. 6
Khi thi triển Thiên Quyền Băng Ngọc, sẽ tạo ra 7 viên Tinh Thạch cho Ningguang.

số liệu thống kê

Lv.1 - 20
Lv.20 - 40
Lv.40 - 50
Lv.50 - 60
Lv.60 - 70
Lv.70 - 80
Lv.80 - 90
Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
0
1
HP Căn Bản
-
821
Tấn Công Căn Bản
-
18
P.Ngự Căn Bản
-
48
Tăng ST Nguyên Tố Nham
-
0.0%

Vật liệu thăng thiên

LV.1 - 20
0
LV.20 - 40
20000
1
3
3
LV.40 - 50
40000
3
2
10
15
LV.50 - 60
60000
6
4
20
12
LV.60 - 70
80000
3
8
30
18
LV.70 - 80
100000
6
12
45
12
LV.80 - 90
120000
6
20
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1