Quyển Thiên Không

Quyển Thiên Không (5★)

  • Loại: Pháp Khí
  • Thuộc tính phụ: Tấn Công%
Tập sách tượng trưng cho Phong Long và chủ nhân Phong Thần của nó. Ghi chép tỷ mỉ về gió và mây của bầu trời phương bắc, ẩn giấu sức mạnh của thiên không và gió.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 48
Tấn Công%: 7.2
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Tăng sát thương Nguyên Tố 12%; khi tấn công thường đánh trúng địch, có tỷ lệ 50% nhận được sự ưu ái của mây trời, trong 15s chủ động tấn công kẻ địch ở gần, tạo thành sát thương bằng 160% lực tấn công. Mỗi 30s mới thi triển 1 lần.

Nhân vật được đề xuất

sangonomiya_kokomimonakleeningguangyanfeilisa

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
10000
5
5
3
Ascension 2
[40/50]
20000
5
18
12
Ascension 3
[50/60]
30000
9
9
9
Ascension 4
[60/70]
45000
5
18
14
Ascension 5
[70/80]
55000
9
14
9
Ascension 6
[80/90]
65000
6
27
18
TOTAL
225000
5
14
14
6
23
27
41
15
23
27